86 Zdravotní péče

Tento oddíl zahrnuje akutní nebo dlouhodobou zdravotní péči poskytovanou nemocnicemi, a to jak všeobecnými, tak specializovanými chirurgickými a psychiatrickými klinikami a odděleními nemocnic, léčebnami pro osoby závislé na návykových látkách, sanatorii, zařízeními preventivní medicíny, léčebnými a pečovatelskými ústavy, rehabilitačními středisky, nemocnicemi pro léčbu lepry a ostatními zdravotnickými zařízeními, která disponují ubytovacími možnostmi a která poskytují širokou paletu lékařské péče, ať už se jedná o diagnostiku, ošetření nebo léčbu. Tento oddíl dále zahrnuje konzultační a léčebné činnosti praktických lékařů, specializovaných lékařů a chirurgů. Patří sem také všeobecná a speciální zubní péče a čelistní ortopedie. Tento oddíl kromě toho zahrnuje všechny činnosti humánní medicíny, které nejsou vykonávány v nemocnicích nebo lékaři, ale příslušníky středního zdravotnického personálu, kteří mají právní kvalifikaci k ošetřování pacientů.

86.10 Ústavní zdravotní péče

Zahrnuje:
- akutní nebo dlouhodobou zdravotní péči, tzn. lékařskou péči, jako je diagnostika, ošetření a léčba, ve všeobecných nemocnicích (např. v městských, krajských, fakultních, vojenských a vězeňských nemocnicích) a ve specializovaných nemocnicích (např. v nemocnicích pro osoby závislé na návykových látkách nebo pro osoby s chronickým duševním onemocněním, na odděleních infekčních nemocí, v porodnicích, ve specializovaných sanatoriích); zdravotní péče je poskytována hospitalizovaným nemocným a je přímo kontrolována lékaři medicíny:
- činnosti lékařů a středního zdravotnického personálu
- laboratorní a technické služby, vč. činností radiologických a anestetických oddělení
- činnost lékařských pohotovostí
- činnosti na operačních sálech, nemocničních lékáren, přípravu jídla a ostatní nemocniční služby
- služby středisek plánovaného rodičovství, která poskytují lékařskou péči jako je sterilizace a přerušení těhotenství, s ubytováním

Nezahrnuje:
- laboratorní testy a vyšetření všech druhů materiálů a výrobků, s výjimkou lékařských testů a vyšetření (71.20)
- veterinární činnosti (75.00)
- lékařskou péči příslušníků ozbrojených sil v terénu (84.22)
- činnosti zubních ordinací obecné nebo speciální povahy (např. všeobecné zubní lékařství, endodontická a pediatrická stomatologie, orální patologie); čelistní ortopedii (86.23)
- konzultace soukromých lékařů u hospitalizovaných pacientů (86.2)
- lékařská laboratorní vyšetření (86.90)
- činnosti záchranných služeb a dopravu nemocných (86.90)

86.21 Všeobecná ambulantní zdravotní péče

Zahrnuje:
- všeobecné lékařské konzultace a ošetření všeobecnými (praktickými) lékaři

Nezahrnuje:
- zdravotní péči poskytovanou hospitalizovaným nemocným (86.10)
- činnosti středního zdravotnického personálu, jako jsou porodní asistentky, zdravotní sestry a fyzioterapeuti (86.90)

86.22 Specializovaná ambulantní zdravotní péče

Zahrnuje:
- konzultace a ošetření specializovanými lékaři a chirurgy

Zahrnuje také:
- služby středisek plánovaného rodičovství, která poskytují lékařskou péči, jako je sterilizace a přerušení těhotenství, bez ubytování

Nezahrnuje:
- zdravotní péči poskytovanou hospitalizovaným nemocným (86.10)
- činnosti středního zdravotnického personálu, jako jsou porodní asistentky, zdravotní sestry a fyzioterapeuti (86.90)

86.90 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí

Zahrnuje:
- činnosti humánního lékařství, které nejsou vykonávány v nemocnicích nebo lékaři či zubními lékaři:
- činnosti zdravotních sester, porodních asistentek, fyzioterapeutů a jiného středního zdravotnického personálu (např. v oblasti optometrie, hydroterapie, zdravotních masáží, rehabilitačního lékařství, logopedie, medicinální pedikúry, homeopatie, chiropraxe, akupunktury)

Tyto činnosti jsou vykonávány ve zdravotnických střediscích, která jsou součástí podniků, škol, domovů pro seniory, odborů a dobročinných spolků, v jiných zdravotnických zařízeních s ubytováním (kromě nemocnic), ve vlastních místnostech doma u pacienta nebo jinde.

Zahrnuje také:
- činnosti stomatologického středního personálu jako zubních terapeutů, asistentek zubních lékařů, které působí ve školách, a ústních hygieniků, kteří mohou pracovat mimo praxe zubních lékařů, ale jsou pod pravidelnou kontrolou zubních lékařů
- činnosti lékařských laboratoří:
- rentgenových laboratoří a jiných středisek diagnostického snímkování
- laboratoří pro rozbor krve
- činnosti krevních a spermiových bank a bank orgánů atd.
- záchrannou službu a dopravu pacientů sanitními vozy (vč. letadel, vrtulníků apod.); tyto služby jsou často poskytovány v rámci lékařské záchranné služby

Nezahrnuje:
- výrobu zubních náhrad v zubních laboratořích (32.50)
- dopravu pacientů bez záchranného vybavení a bez lékařského personálu (oddíly 49, 50 a 51)
- nelékařská laboratorní vyšetření (71.20)
- testování v oblasti hygieny potravin (71.20)
- činnosti nemocnic (86.10)
- praxe lékařů a zubních lékařů (86.2)
- činnosti ošetřovatelských ústavů (87.10)

87 Pobytové služby sociální péče

Tento oddíl zahrnuje činnosti sociálních zařízení poskytujících klientům ubytování. Dále mohou nabízet ošetřovatelskou péči, dohled nebo jiné sociální služby. Samotná zařízení jsou nedílnou součástí těchto služeb a péče, kterou mohou poskytovat, je často kombinací zdravotnické a sociální. Pod zdravotnickou péčí se rozumí především ošetřovatelství.

32.50 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb

Tato třída zahrnuje výrobu laboratorních, chirurgických, zdravotnických a dentálních přístrojů a nástrojů, zařízení a pomůcek; výrobu ortodontických pomůcek, zubních náhrad a rovnátek.

Zahrnuje také výrobu lékařského, dentálního a podobného nábytku, u něhož přídavné funkce určují účel využití, např. hydraulické funkce zubařského křesla.

Zahrnuje:
- výrobu chirurgických roušek a sterilního šicího materiálu a sterilních tkanin
- výrobu cementu pro zubní výplně (kromě fixačních prostředků pro zubní náhrady), zubního vosku a jiných dentálních technických formovacích a modelovacích materiálů
- výrobu cementu pro kostní rekonstrukce
- výrobu pecí pro zubní laboratoře
- výrobu laboratorních ultrazvukových čisticích přístrojů
- výrobu laboratorních sterilizačních přístrojů
- výrobu laboratorních destilačních přístrojů a odstředivek
- výrobu nábytku a vybavení lékařských a zubních ošetřoven, operačních sálů a prostor, veterinárních pracovišť:
- operační stoly
- stoly určené pro vyšetření
- nemocniční postele s mechanickým zařízením
- zubařská křesla
- výrobu kostních destiček a šroubů, injekčních stříkaček, jehel, katétrů, kanyl atd.
- výrobu dentálních nástrojů a přístrojů (vč. zubařských křesel s vestavěnými přístroji)
- výrobu umělých zubů, můstků atd. v zubních laboratořích
- výrobu ortopedických a protetických pomůcek
- výrobu skleněných očí
- výrobu lékařských teploměrů
- výrobu výrobků pro oční lékařství, např. brýlových a slunečních skel, skel broušených dle lékařského předpisu, kontaktních čoček, ochranných brýlí

Nezahrnuje:
- výrobu dentálních fixačních přípravků (20.42)
- výrobu impregnované zdravotnické vaty, gázy a obvazů (21.20)
- výrobu elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů (26.60)
- výrobu kolečkových křesel a jiných vozítek pro postižené (30.92)
- činnosti optiků (47.78)

23.19 Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického

Zahrnuje:
- výrobu skleněných výrobků pro laboratoře a pro hygienické nebo farmaceutické účely
- výrobu hodinových a hodinkových skel, optických skel a optických prvků, které nejsou opticky aktivní
- výrobu skla k výrobě bižuterie
- výrobu skleněných izolátorů a izolačního příslušenství
- výrobu skleněných baněk žárovek a zářivek
- výrobu skleněných figurek
- výrobu skleněných výrobků pro stavebnictví, jako jsou obklady, dlažby, cihly, tašky apod.
- výrobu skla v tyčích nebo trubkách

Nezahrnuje:
- výrobu opticky aktivních optických prvků (26.70)
- výrobu injekčních stříkaček a jiného zdravotnického laboratorního vybavení (32.50)
- výrobu bižuterie (32.13)