F Stavebnictví

Tato sekce zahrnuje specializované i nespecializované stavební činnosti. Patří sem práce na novostavbách, opravy, provádění nástaveb a přestaveb budov i inženýrských děl, výstavba prefabrikovaných objektů na staveništi a staveb dočasného charakteru.

Jedná se o výstavbu kompletních bytových, kancelářských a obchodních budov, ostatních veřejných budov, zemědělských budov, sportovních hal a tělocvičen atd. na straně jedné a dálnic, silnic, mostů, tunelů, železničních tratí, vzletových a přistávacích drah, přístavů a jiných vodních staveb, zavlažovacích kanálů, kanalizací, průmyslových objektů, potrubí a elektrických vedení, otevřených sportovních stadionů a hřišť atd. na straně druhé.

Tyto práce mohou být prováděny na vlastní účet nebo na základě smlouvy nebo dohody. Část prací, někdy také veškeré práce, mohou být zadány subdodavatelům (tzv. outsourcing). Do této sekce se zatřiďují jednotky, které nesou celkovou odpovědnost za stavební projekt.

Sekce rovněž zahrnuje opravy budov a inženýrských děl.

Tuto sekci tvoří výstavba budov (oddíl 41), inženýrských děl (oddíl 42) a specializované stavební činnosti v případě, kdy představují pouze část z celkového stavebního procesu (oddíl 43).

Půjčování stavebních strojů a zařízení s obsluhou je klasifikováno podle stavební činnosti prováděné příslušným stavebním strojem nebo zařízením.

Tato sekce také zahrnuje developerskou činnost v oblasti bytových i nebytových stavebních projektů, a to formou zajištění finančních, technických a hmotných zdrojů. Pokud tyto činnosti nejsou zaměřeny na pozdější prodej staveb, ale na jejich užívání (např. na pronájem prostor v takovýchto budovách nebo užívání těchto objektů k výrobním účelům), nejsou jednotky zařazeny do této sekce, nýbrž podle druhu provozních činností, např. do sekce L (Činnosti v oblasti nemovitostí), do sekce C (Zpracovatelský průmysl) atd.

28.92 Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví

Zahrnuje:
- výrobu nepřetržitě pracujících elevátorů a dopravních pásů pro využití v podzemí
- výrobu vrtacích, řezacích, hloubicích a razicích strojů (také pro použití v podzemí)
- výrobu strojů pro úpravu nerostů prosíváním, tříděním, oddělováním, praním, drcením atd.
- výrobu míchačů na betonovou směs a maltu
- výrobu strojů na odstraňování a přemisťování zeminy:
- buldozery, angldozery, gradery (srovnávače), rypadla, vyrovnávače, mechanické lopaty, lopatové nakládače atd.
- výrobu beranidel a stohovačů, rozhrnovačů malty, rozstřikovačů živic, strojů na betonování povrchů atd.
- výrobu traktorů na pokládání kolejí a traktorů pro stavebnictví nebo hornictví
- výrobu radlic pro buldozery a angldozery
- výrobu terénních vyklápěcích náklaďáků

Nezahrnuje:
- výrobu zdvihacích a manipulačních zařízení (28.22)
- výrobu jiných traktorů (28.30, 29.10)
- výrobu obráběcích strojů na opracování kamene, vč. strojů pro štípání nebo čištění kamene (28.49)
- výrobu vozidel s míchačem betonové směsi (29.10)

22.23 Výroba plastových výrobků pro stavebnictví

Zahrnuje:
- výrobu plastových výrobků pro stavebnictví:
- dveří, oken, rámů, rolet, žaluzií, rolet, okenic a ochranných lišt
- nádrží, cisteren, jímek, bazénů apod.
- podlahových krytin, obkladů stěn a stropů v rolích nebo ve formě obkládaček, desek, tašek atd.
- plastového sanitárního a hygienického vybavení, jako jsou koupací a sprchové vany, umyvadla, dřezy, záchodové mísy a bidety, splachovací nádrže atd.
- výrobu pružných podlahových krytin, např. z vinylu, linolea atd.
- výrobu umělého kamene (např. umělého mramoru)

46.69 Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením

Zahrnuje:
- velkoobchod s dopravním zařízením, kromě motorových vozidel, motocyklů a jízdních kol
- velkoobchod s roboty u výrobních linek
- velkoobchod s dráty a vypínači a jiným instalačním materiálem pro průmyslové použití
- velkoobchod s ostatním elektrickým zařízením, např. elektromotory a transformátory
- velkoobchod s ostatními stroji j. n. pro využití v průmyslu (kromě těžby, stavebnictví a textilního průmyslu), řemeslných činnostech, pro navigaci a jiné činnosti

Zahrnuje také:
- velkoobchod s měřicími přístroji a zařízeními

Nezahrnuje:
- velkoobchod s motorovými vozidly, přívěsy a karavany (45.1)
- velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla (45.31)
- velkoobchod s motocykly (45.40)
- velkoobchod s jízdními koly (46.49)

23.61 Výroba betonových výrobků pro stavební účely

Zahrnuje:
- výrobu prefabrikovaných stavebních prvků z betonu, cementu nebo umělých kamenů pro stavebnictví:
- panelů, cihel, dlaždic, dlažebních kostek, tašek, desek, trubek, sloupů atd.
- výrobu prefabrikovaných stavebních dílců pro budovy nebo inženýrská díla z betonu, cementu nebo umělého kamene

16.23 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství

Zahrnuje:
- výrobu dřevěných výrobků určených především pro použití ve stavebnictví:
- trámů, nosníků, krokví a vaznic
- klížených, vrstvených a kovem spojených, prefabrikovaných dřevěných konstrukcí krovů
- dveří, oken, okenic a jejich rámů, bez nebo s kováním, např. panty, závěsy, čepy, zámky
- schodů, zábradlí (plotů, ohrad)
- dřevěných lišt a vlisů, krytinových desek a šindelů
- výrobu prefabrikovaných celků budov nebo částí, převážně ze dřeva, např. saun
- výrobu mobilních domků
- výrobu příček ze dřeva (kromě volně stojících)

Nezahrnuje:
- výrobu kuchyňských, šatních skříní, knihoven atd. (31.01, 31.02, 31.09)
- výrobu volně stojících příček ze dřeva (31.01, 31.02, 31.09)
1. stránka z celkem 3123