28.93 Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku

Zahrnuje:
- výrobu zemědělských sušiček
- výrobu strojů pro mlékárenský průmysl:
- odstředivky smetany
- stroje na zpracování mléka (např. homogenizéry)
- stroje na přeměnu mléka (např. máselnice, hnětačky a formovačky másla)
- stroje na výrobu sýrů (homogenizéry, tvarovačky, lisy atd.)
- výrobu zařízení pro průmyslové mletí zrna:
- stroje a přístroje pro čištění, třídění nebo přesívání osiva, zrna nebo suchých luštěnin (čističky, prosévací pásy, separátory, leštičky zrn atd.)
- stroje na výrobu mouky, obilné drtě apod. (mlýny, drtírny, plničky, filtry, síta, čističky otrub, loupačky rýže, separátory hrachu)
- výrobu lisů, drtičů atd. pro výrobu vína, moštu, ovocných šťáv atd.
- výrobu zařízení pro pekárenský průmysl a pro výrobu makaronů, špaget a podobných výrobků:
- pekárenské pece, míchačky a děličky těsta, formovací stroje, kráječe, stroje na sázení těstových kusů atd.
- výrobu strojů a zařízení pro zpracování různých potravin:
- stroje na výrobu cukrovinek, kakaa nebo čokolády; na výrobu cukru; pro pivovary; na zpracování masa nebo drůbeže; na zpracování ovoce, ořechů nebo zeleniny; na zpracování ryb, korýšů nebo jiných plodů moře
- stroje pro filtrování nebo čištění potravin
- ostatní stroje pro průmyslové zpracování nebo výrobu potravin a nápojů
- výrobu strojů pro extrakci nebo zpracování živočišných nebo rostlinných olejů a tuků
- výrobu strojů na úpravu a zpracování tabáku a na výrobu cigaret, doutníků, dýmkového, žvýkacího a šňupacího tabáku
- výrobu strojů na přípravu potravin v hotelích a restauracích

Nezahrnuje:
- výrobu ozařovacích přístrojů na potraviny a mléko (26.60)
- výrobu balicích a vážicích zařízení (28.29)
- výrobu strojů na čištění, třídění nebo značkování vajec, ovoce a ostatních plodin (kromě osiva, zrna a suchých luštěnin) (28.30)

28.94 Výroba strojů na výr. textilu, oděv. výrobků, výrobků z usní

Zahrnuje:
- výrobu textilních strojů:
- strojů pro přípravu, úpravu, výrobu, spřádání, protahování, tvarování nebo stříhání syntetických a umělých textilních vláken
- strojů pro přípravu nebo úpravu textilních vláken: strojů na vyzrňování, rozvolňování, rozvlákňování, rozprostírání bavlny, strojů na loupání a karbonizaci vlny a strojů pro mykání, česání, předpřádání atd.
- dopřádacích strojů
- strojů na přípravu a úpravu přízí: motacích, snovacích a podobných strojů
- tkacích strojů, vč. ručních tkalcovských stavů
- háčkovacích a pletacích strojů
- strojů pro výrobu sítěk, tylu, krajek, výšivek, prýmek a podobných strojů
- výrobu pomocných strojů a vybavení pro textilní strojní park:
- listovek, žakár, osnovních zarážek, mechanismů na výměnu člunků, vřeten a vřetenových setrvačníků atd.
- výrobu strojů pro potisk textilií
- výrobu strojů pro zušlechťování textilií:
- strojů pro praní, bělení, barvení, apretaci, úpravu, potahování nebo impregnování tkanin
- výrobu strojů pro navíjení, odmotávání, skládání, stříhání nebo začišťování tkanin
- výrobu velkokapacitních strojů určených pro prádelny a čistírny textilu:
- žehlicích strojů a žehlicích lisů, vč. fixačních lisů
- praček a sušiček prádla pro prádelny
- strojů pro chemické čištění
- výrobu šicích strojů, hlav a jehel do šicích strojů (vč. určených pro domácnosti)
- výrobu strojů pro výrobu nebo konečnou úpravu plsti nebo netkaných textilií
- výrobu kožedělných strojů:
- strojů pro přípravu, vyčinění nebo zpracování surových kůží, kožek nebo usní
- strojů pro výrobu nebo opravy obuvi nebo jiných výrobků z kůží, kožek, usní nebo kožešin

Nezahrnuje:
- výrobu papíru a lepenky pro použití na žakárových strojích (17.29)
- výrobu praček a sušiček převážně pro domácnost (27.51)
- výrobu strojů kalandrovacích strojů (28.29)
- výrobu knihvazačských strojů (28.99)

28.96 Výroba strojů na výrobu plastů a pryže

Zahrnuje:
- výrobu strojů na opracování netvrzeného kaučuku nebo plastů nebo na výrobu výrobků z těchto materiálů:
- strojů vytlačovacích (extrudérů), licích nebo formovacích, strojů na výrobu nebo protektorování pneumatik a strojů na výrobu určitých pryžových nebo plastických výrobků

28.91 Výroba strojů pro metalurgii

Zahrnuje:
- výrobu strojů a zařízení pro zpracování roztavených kovů ve slévárnách:
- konvertory, kokily pro ingoty, pánve, licí stroje
- výrobu válcovacích stolic, válcovacích tratí a válců pro ně

Nezahrnuje:
- výrobu formovacích rámů a forem (kromě kokil) (25.73)
- výrobu tažných stolic (28.41)
- výrobu strojů na tvarování licích forem (28.99)
1. stránka z celkem 1312345...10...Poslední »