31.01 Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů

Zahrnuje:
- výrobu židlí a jiných sedadel pro kanceláře, pracovní místnosti, hotely, restaurace a veřejné prostory
- výrobu židlí a jiných sedadel pro divadla, kina apod.
- výrobu speciálního nábytku pro obchody: prodejní pulty, výstavní skříňky (vitríny), police, regály atd.
- výrobu kancelářského nábytku
- výrobu lavic, stoliček a jiných sedadel pro laboratoře, výrobu laboratorního nábytku (tj. skříněk s přihrádkami a stoly)
- výrobu nábytku pro kostely, školy, restaurace

Zahrnuje také:
- výrobu dekorativních servírovacích vozíků, např. dezertní vozíky, potravinové servírovací vozíky

Nezahrnuje:
- výrobu školních tabulí (28.23)
- výrobu sedadel pro motorová vozidla (29.32)
- výrobu sedadel pro kolejová vozidla (30.20)
- výrobu sedadel pro letadla (30.30)
- výrobu nábytku a vybavení lékařských, chirurgických, dentálních a veterinárních pracovišť (32.50)
- montáž, připevnění a instalaci nábytkových systémů, dělicích příček, laboratorního nábytku (43.32)

47 Maloobchod, kromě motorových vozidel

Tento oddíl zahrnuje nákup a další prodej (bez transformace) nového a použitého zboží především široké veřejnosti pro osobní potřebu nebo pro spotřebu a využití v domácnostech prostřednictvím prodejen, stánků, zásilkových domů, podomních a pouličních prodavačů, spotřebních družstev atd.

Maloobchod je nejdříve klasifikován podle místa, kde je uskutečňován (maloobchod v prodejnách: skupiny 47.147.7; maloobchod mimo prodejny: skupiny 47.8 a 47.9). Maloobchod v prodejnách zahrnuje i prodej použitého zboží (třída 47.79). U maloobchodu v prodejnách existuje další rozlišení mezi specializovaným maloobchodem (skupiny 47.247.7) a nespecializovaným maloobchodem (skupina 47.1). Výše uvedené skupiny se dále dělí podle sortimentu prodávaného zboží. Maloobchod mimo prodejny se dále dělí podle formy prodeje na maloobchod ve stáncích a na trzích (skupina 47.8) a na ostatní maloobchod mimo prodejny, např. zásilkovou službou, podomními prodejci, v automatech (skupina 47.9).

Maloobchod v tomto oddílu je omezen na výrobky, které jsou obvykle označovány jako spotřební nebo maloobchodní zboží. Je tedy vyloučeno zboží, které se normálně v maloobchodě neprodává, jako např. obilí, rudy, průmyslové stroje. Do tohoto oddílu patří ale také jednotky zabývající se hlavně maloobchodem předváděného zboží široké veřejnosti, např. osobních počítačů, papírnického zboží, barev nebo dřeva, i když tyto výrobky nejsou určeny k osobní spotřebě nebo pro domácnost. Zacházení se zbožím obvyklé v obchodě nemá vliv na základní vlastnosti zboží a může zahrnovat např. třídění, oddělování, míšení a balení, prováděné ve vlastní režii.

Tento oddíl zahrnuje také maloobchod prostřednictvím obchodních zástupců a maloobchodní činnost aukčních domů.

Tento oddíl nezahrnuje:
- prodej zemědělských produktů prostřednictvím zemědělců (oddíl 01)
- výrobu a prodej zboží, které je obecně zatříděno jako výroba (oddíl 1032)
- obchod s motorovými vozidly, motocykly a jejich díly (oddíl 45)
- obchod s obilím, rudami, ropou, průmyslovými chemikáliemi, železem a ocelí, stejně jako s průmyslovými stroji a zařízením (oddíl 46)
- prodej jídel a nápojů pro spotřebu na místě i s možným odnášením (oddíl 56)
- pronájem zboží pro osobní potřebu a převážně pro domácnost široké veřejnosti (skupina 77.2)

35.2 Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí

Tato skupina zahrnuje výrobu plynu a rozvod zemního plynu nebo syntetického plynu prostřednictvím potrubí konečným uživatelům. Zahrnuje také činnosti makléřů nebo obchodních agentů zprostředkujících prodej plynu prostřednictvím rozvodných sítí provozovaných jinými subjekty.

Samostatný provoz dálkových potrubí, spojujících výrobce plynu s rozvodnými systémy nebo různými městskými oblastmi, nepatří do této skupiny, ale do dopravy dálkovým potrubím (49.50).

28.29 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.

Zahrnuje:
- výrobu vážicích zařízení (kromě citlivých laboratorních vah):
- váhy pro domácnost a pro obchody, váhy stolní, mostní, pro kontinuální vážení, závaží atd.
- výrobu filtračních a čisticích zařízení a přístrojů pro kapaliny
- výrobu zařízení pro rozmetání, rozptylování, rozstřikování nebo rozprašování kapalin nebo prášků:
- stříkací pistole, hasicí přístroje, stroje na pískování, stroje na čištění vodní párou atd.
- výrobu balicích a obalových strojů:
- stroje plnicí, uzavírací, pečetící, etiketovací atd.
- výrobu strojů pro čištění nebo sušení lahví a na sycení nápojů
- výrobu destilačních nebo rektifikačních přístrojů pro použití v rafinerii ropy, chemickém průmyslu, při výrobě nápojů atd.
- výrobu plynových generátorů
- výrobu kalandrovacích nebo jiných válcovacích strojů a válců pro ně (kromě pro kovy a sklo)
- výrobu odstředivek (kromě odstředivek smetany a ždímaček prádla)
- výrobu těsnění a podobných spojů vyrobených z kombinací různých materiálů nebo z více vrstev stejného materiálu
- výrobu prodejních automatů
- výrobu vodováh, krejčovských metrů a podobných ručních nástrojů, přesných strojních nástrojů (kromě optických)
- výrobu neelektrických pájecích a svařovacích přístrojů
- výrobu chladicích věží a podobných zařízení pro přímé chlazení cirkulací vody

Nezahrnuje:
- výrobu citlivých laboratorních vah (26.51)
- výrobu chladniček, mrazniček a chladicích boxů převážně pro domácnost (27.51)
- výrobu ventilátorů převážně pro domácnost (27.51)
- výrobu elektrických pájecích a svařovacích přístrojů (27.90)
- výrobu zemědělských postřikovacích a rozprašovacích zařízení (28.30)
- výrobu válcovacích zařízení na kov a sklo a válců pro ně (28.91, 28.99)
- výrobu zemědělských sušiček (28.93)
- výrobu strojů pro filtrování nebo čištění potravin (28.93)
- výrobu odstředivek smetany (28.93)
- výrobu sušiček prádla pro prádelny (28.94)
- výrobu strojů pro potisk textilu (28.94)

21.20 Výroba farmaceutických přípravků

Zahrnuje:
- výrobu farmaceutických přípravků:
- antisér a ostatních krevních derivátů
- očkovacích látek
- různých léčiv, vč. homeopatických přípravků
- výrobu chemických antikoncepčních přípravků pro vnější použití, vč. hormonálních antikoncepčních přípravků
- výrobu diagnostických zdravotnických prostředků, vč. těhotenských testů
- výrobu radioaktivních látek pro diagnostiku in vivo
- výrobu biotechnických farmaceutických výrobků

Zahrnuje také:
- výrobu vaty pro zdravotnické účely, gázy, obvazových prostředků atd.
- úpravu (mletí, třídění) botanických produktů pro farmaceutické účely

Nezahrnuje:
- výrobu bylinných čajů (z máty peprné, sporýše, heřmánku atd.) (10.83)
- výrobu cementu pro zubní výplně (32.50)
- výrobu cementu pro kostní rekonstrukce (32.50)
- výrobu chirurgických roušek (32.50)
- velkoobchod s farmaceutickými výrobky (46.46)
- maloobchod s farmaceutickými výrobky (47.73)
- výzkum a vývoj pro farmaceutické (a také biotechnické) výrobky (72.1)
- balení farmaceutických výrobků (82.92)

17.23 Výroba kancelářských potřeb z papíru

Zahrnuje:
- výrobu tiskového (tiskařského) a psacího papíru pro přímé použití
- výrobu papíru pro tiskárny k počítačům pro přímé použití
- výrobu samokopírovacího papíru pro přímé použití
- výrobu rozmnožovacích (cyklostylových) blan a kopírovacího (uhlového) papíru pro přímé použití
- výrobu lepicího papíru nebo lepicí pásky pro přímé použití
- výrobu obálek a dopisních papírů
- výrobu kancelářského papírnického zboží pro vzdělávání a obchod (reklamu) (zápisníky, rychlovazače, katalogy, účetní knihy, formuláře atd.), pokud tištěná informace zde není nejdůležitější
- výrobu krabic, pytlíků, peněženek a psacích kompletů (příruček), obsahujících směs papírnického zboží

Nezahrnuje:
- potisk výrobků z papíru (18.1)