26.11 Výroba elektronických součástek

Tato třída zahrnuje výrobu polovodičových komponentů a ostatních součástek a dílů pro elektronické přístroje.

Zahrnuje:
- výrobu elektronických kondenzátorů
- výrobu elektronických odporů
- výrobu mikroprocesorů
- výrobu elektronek
- výrobu elektronických konektorů
- výrobu čistých desek plošných spojů (tištěných spojů)
- výrobu integrovaných elektronických obvodů (analogových, digitálních nebo hybridních)
- výrobu diod, tranzistorů a podobných součástek
- výrobu induktorů (např. tlumivek, cívek, transformátorů) a podobných elektronických součástek
- výrobu elektronických krystalů a krystalových skupin
- výrobu elektromagnetů, přepínačů, spínačů a snímačů pro elektronické využití
- výrobu polovodičových krystalových destiček nebo plátků jako hotových výrobků nebo polotovarů
- výrobu komponentů pro displeje (plazma, polymer, LCD)
- výrobu světelných diod (LED)
- výrobu svazků kabelů z optických vláken s přípojkami

Zahrnuje také:
- výrobu svazků kabelů k tiskárnám, monitorům, USB kabelů, vč. přípojek atd.

Nezahrnuje:
- tisk čipových karet (18.12)
- výrobu počítačových monitorů nebo televizních obrazovek (26.20, 26.40)
- výrobu modemů (přenosových zařízení) (26.30)
- výrobu ozařovacích přístrojů a trubic (26.60)
- výrobu optických přístrojů a zařízení (26.70)
- výrobu podobných součástek a zařízení pro elektrické přístroje (27)
- výrobu předřadných přístrojů pro zářivky (27.11)
- výrobu elektrických relé (27.12)
- výrobu elektroinstalačního materiálu (27.33)
- výrobu kompletních přístrojů (dle zařazení příslušných přístrojů)

27.90 Výroba ostatních elektrických zařízení

Tato třída zahrnuje výrobu různých jiných elektrických přístrojů a zařízení než jsou uvedeny v předchozích třídách.

Zahrnuje:
- výrobu akumulátorových nabíječek
- výrobu elektricky zařízení pro otevírání a zavírání dveří
- výrobu elektrických zvonků, bzučáků, sirén
- výrobu prodlužovacích kabelů z nakoupeného izolovaného drátu (tzn. drátu ne vlastní výroby)
- výrobu ultrazvukových čisticích přístrojů (kromě přístrojů pro zubní a jiné laboratoře)
- výrobu polovodičových měničů, usměrňovačů a konvertorů proudu, palivových článků, regulovaných a neregulovaných napájecích jednotek
- výrobu nepřerušitelných zdrojů proudu (UPS)
- výrobu ochrany proti předpětí
- výrobu přívodních kabelů k přístrojům, prodlužovacích kabelů a jiných svazků elektrických kabelů z izolovaného drátu s přípojkami nebo jinými zařízeními
- výrobu uhlíkových a grafitových elektrod, kontaktů a jiných výrobků z uhlíku a grafitu pro elektrické aplikace
- výrobu urychlovačů částic
- výrobu elektrických kondenzátorů, odporů a podobných komponentů
- výrobu elektromagnetů
- výrobu sirén
- výrobu elektrických značek, ukazatelů
- výrobu elektronických návěstních panelů a výsledkových tabulí
- výrobu elektrických signalizačních přístrojů, např. dopravních semaforů a signalizačních zařízení pro chodce
- výrobu elektrických izolátorů a součástek izolátorů (kromě izolátorů ze skla nebo keramiky), izolačních trubek a jejich spojek z obecných kovů
- výrobu elektrických pájecích a svařovacích přístrojů, vč. ručně vedených pájedel

Nezahrnuje:
- výrobu elektrických izolátorů z porcelánu (23.43)
- výrobu uhlíkových a grafitových vláken a výrobků (kromě elektrod a výrobků pro použití v elektrotechnice) (23.99)
- výrobu elektronických komponentů elektronických usměrňovačů, integrovaných spínacích obvodů k regulaci napětí, integrovaných spínacích obvodů k přeměně výkonu, elektronických kondenzátorů, odporů a podobných elektronických zařízení (26.11)
- výrobu motorů, transformátorů, generátorů, spínacích zařízení, relé, průmyslových kontrolních zařízení (27.1)
- výrobu baterií a akumulátorů (27.20)
- výrobu elektrického drátu pro přenos informací a přenos energií, vodivého a nevodivého instalačního materiálu (27.3)
- výrobu osvětlovacích zařízení (27.40)
- výrobu spotřebičů převážně pro domácnost (27.5)
- výrobu neelektrických pájecích a svařovacích přístrojů (28.29)
- výrobu elektrického vybavení vozidel, např. generátorů, alternátorů, zapalovacích svíček, kabelů zapalování, elektrických spouštěčů oken a zajištění dveří, regulátorů napětí (29.31)

27.33 Výroba elektroinstalačních zařízení

Tato třída zahrnuje výrobu vodivého nebo nevodivého instalačního materiálu pro elektrické obvody, nezávisle na tom, z jakého materiálu se vyrábí.

Zahrnuje:
- výrobu napájecích vozidlových kolejnic (trolejové sběrače), elektrických vodičů (kromě těch, co jsou určené pro rozvodná zařízení)
- výrobu proudových chráničů (GFCI)
- výrobu objímek žárovek
- výrobu bleskojistek a cívek
- výrobu spínačů tlačítkových, mřížkových instalačních, páčkových, elektromagnetů se spínačem pro elektrické obvody
- výrobu elektrických zástrček nebo zásuvek
- výrobu skříní pro instalaci elektrických obvodů (např. přípojky, rozvodné skříně, spínací skříně)
- výrobu elektrických instalačních trubek a jejich spojek (potrubních vedení a tvarovek)
- výrobu svorek (např. páskové svorky, krokodýlové svorky), páskových svorkovnic atd.
- výrobu nevodivého instalačního materiálu z plastů, vč. připojovacích skříní z plastů, čelních desek a podobných komponentů z plastů pro nadzemní vedení a kryty spínačů

Nezahrnuje:
- výrobu keramických izolátorů (23.43)
- výrobu elektronických součástek - typu konektorů, zásuvek a spínačů (26.11)

26.20 Výroba počítačů a periferních zařízení

Tato třída zahrnuje výrobu nebo sestavování počítačů, např. sálových (mainframes), stolních, přenosných (laptopů), počítačových serverů a účelových počítačových terminálů; výrobu počítačových periferních zařízení, např. pamětí pro uložení dat, přístrojů pro vstup a výstup dat (tiskárny, monitory, klávesnice).

Počítače mohou být analogové, digitální nebo hybridní. Nejčastější jsou digitální počítače, které se vyznačují těmito znaky: 1) mohou zpracovatelský program nebo programy a data potřebná pro bezprostřední provádění programu ukládat do paměti, 2) lze je programovat s přihlédnutím k požadavkům uživatele, 3) provádějí uživatelem stanovené matematické výpočty a 4) samostatně provádějí zpracovatelský program, při jehož provádění je třeba aplikovat logické operace; analogové počítače jsou schopné simulovat matematické modely a jako minimální konfiguraci obsahují analogové řídicí a programovací prvky.

Zahrnuje:
- výrobu stolních počítačů
- výrobu laptopů
- výrobu sálových počítačů (mainframe)
- výrobu ručních počítačů (např. PDA)
- výrobu magnetických diskových jednotek, flash pamětí a jiných paměťových médií
- výrobu optických paměťových disků (např. CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
- výrobu tiskáren
- výrobu monitorů
- výrobu klávesnic
- výrobu myší, pákových a kuličkových ovladačů (joysticků a trackballů)
- výrobu počítačových účelových terminálů
- výrobu počítačových serverů
- výrobu skenerů, vč. skenerů čárových kódů
- výrobu čteček čipových karet
- výrobu přileb pro virtuální realitu
- výrobu počítačových projektorů (videoprojektorů)

Zahrnuje také:
- výrobu počítačových terminálů jako peněžních automatů (ATM) nebo pokladních terminálů POS („Point-of-Sale“), neprovozovaných mechanicky
- výrobu multifunkčních kancelářských přístrojů provádějících dvě nebo více následujících operací: tisk, skenování, kopírování, faxování

Nezahrnuje:
- rozmnožování nahraných nosičů (počítačová media, zvuk, obraz atd.) (18.20)
- výrobu elektronických komponentů, součástek a dílů pro počítače a periferní zařízení (26.1)
- výrobu interních/externích počítačových modemů (26.12)
- výrobu karet připojení, karet rozhraní (26.12)
- výrobu osazených desek plošných spojů (26.12)
- výrobu modemů (přenosových zařízení) (26.30)
- výrobu zařízení pro přenos dat jako jsou můstky, směrovače a portály (26.30)
- výrobu spotřební elektroniky jako přehrávačů CD a DVD (26.40)
- výrobu televizních obrazovek a displejů (26.40)
- výrobu videoher (26.40)
- výrobu nenahraných optických a magnetických medií pro použití s počítači nebo jinými přístroji (26.80)

26.30 Výroba komunikačních zařízení

Tato třída zahrnuje výrobu telefonních a datových telekomunikačních zařízení pro přenos signálů kabelem nebo vzdušnou cestou, např. rozhlasové a televizní vysílací přístroje a bezdrátová komunikační zařízení.

Zahrnuje:
- výrobu centrálních kancelářských ústředen
- výrobu bezdrátových telefonních přístrojů
- výrobu soukromých pobočkových ústředen (PBX)
- výrobu telefonních a faxových přístrojů, vč. telefonních záznamníků
- výrobu zařízení pro přenos dat, např. můstky, směrovače, portály
- výrobu vysílacích a přijímacích antén
- výrobu přístrojů pro kabelovou televizi
- výrobu stránkovačů
- výrobu mobilních telefonů
- výrobu mobilních komunikačních zařízení
- výrobu rozhlasových a televizních studií a vysílacích zařízení, vč. komerčních televizních kamer a videokamer
- výrobu modemů (přenosových zařízení)
- výrobu bezpečnostního nebo signalizačního zařízení proti krádeži nebo ohni, u nichž je přenášen signál do kontrolní stanice
- výrobu rozhlasových nebo televizních vysílacích přístrojů
- výrobu komunikačních přístrojů používajících infračervený signál (např. dálkové ovládání)
- výrobu telekomunikačních přístrojů pro družice

Nezahrnuje:
- výrobu elektronických součástek a dílů pro komunikační přístroje a zařízení, vč. interních/externích počítačových modemů (26.1)
- výrobu osazených desek plošných spojů (26.12)
- interních/externích počítačových modemů (26.12)
- výrobu počítačů a periferních zařízení (26.20)
- výrobu spotřebních audio a video přístrojů (26.40)
- výrobu systému globální navigace (GPS) (26.51)
- výrobu elektronických světelných výsledkových tabulí (indikačních panelů) (27.90)
- výrobu dopravních světelných signálů (27.90)