63.91 Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur

Zahrnuje:
- činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur poskytujících zprávy, obrazový materiál a příspěvky ke speciálním tématům médiím

Nezahrnuje:
- činnosti samostatně výdělečně činných fotožurnalistů (74.20)
- činnosti samostatně výdělečně činných novinářů (90.03)

20.30 Výroba nátěrových barev, laků, tiskařských barev, tmelů

Zahrnuje:
- výrobu barev a laků, smaltů a jemných laků
- výrobu hotových pigmentů a barviv, kalidel a barev
- výrobu emailových smaltů a glazur a engoby (nástřepí) a podobných přípravků
- výrobu tmelů
- výrobu těsnicích tmelů a podobných nežáruvzdorných plnidel nebo přípravků povrchové úpravy
- výrobu organických směsných rozpouštědel a ředidel
- výrobu hotových barev (laků, nátěrů) nebo odlakovačů
- výrobu tiskařských barev

Nezahrnuje:
- výrobu barviv a pigmentů (20.12)
- výrobu inkoustu a tuše (20.59)

18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

Tento oddíl zahrnuje tisk novin, knih, periodik (časopisů, magazínů), obchodních formulářů, pohlednic a jiných materiálů a s tím související činnosti, např. vazbu knih, výrobu tiskových desek a snímání dat. Související činnosti zde zahrnuté jsou nedílnou součástí polygrafického průmyslu a produkt (tisková deska, vázaná kniha, počítačový disk nebo záznam), který je nedílnou součástí tiskařského průmyslu, je téměř vždy podmíněn těmito operacemi.

Výrobní postupy používané v polygrafii zahrnují různé metody pro přenos obrazu z desek, obrazovky nebo počítačových záznamů na média jako je papír, plast, kov, textilie nebo dřevo. Nejvýznačnější z těchto metod je přenos obrazu z desek nebo štočků na médium prostřednictvím litografie, hlubotisku, sítotisku nebo flexografie. Často se také využívá počítačového záznamu pro účely přímého řízení mechanizmu tisku, elektrostatického nebo jiného zařízení pro přímé vytvoření obrazu (digitální nebo bezdotykový tisk).

Ačkoliv tisk a vydavatelství mohou být prováděny stejnou jednotkou (např. noviny), stále méně a méně případů odlišných aktivit je prováděných na (fyzicky) stejném místě.

Tento oddíl zahrnuje také rozmnožování nahraných nosičů, jako kompaktních disků, videozáznamů nebo softwaru na discích, páskách, deskách atd.

Tento oddíl nezahrnuje podnikání v nakladatelství (sekce J).

18.1 Tisk a činnosti související s tiskem

Tato skupina zahrnuje tisk výrobků jako novin, časopisů, knih, obchodních formulářů, pohlednic a jiných materiálů a zahrnuje také související činnosti s tím spojené jako vazbu knih, výrobu (tiskových desek) štočků a zobrazování dat (data imaging). Tisk může být prováděn za použití rozdílných technik a na různé materiály.

18.11 Tisk novin

Zahrnuje také:
- tisk jiných periodických tiskovin, které vycházejí nejméně čtyřikrát týdně

Nezahrnuje:
- vydávání tiskovin (58.1)
- kopírování dokladů (82.19)

18.12 Tisk ostatní, kromě novin

Zahrnuje:
- tisk časopisů a jiných periodik, které vycházejí méně než čtyřikrát týdně
- tisk knih a brožur, hudebnin a partitur, map, atlasů, plakátů, katalogů, reklamních katalogů, prospektů a jiných propagačních tiskovin, poštovních známek, kolků, cenných papírů, šeků a jiných bankovkových papírů, čipových karet, památníků, deníků, kalendářů a jiných obchodních tiskovin, osobních dopisních papírů (papírnického zboží) a jiných tiskovin knihtiskem, ofsetem, hlubotiskem, flexografií, sítotiskem a jinými tisky, kopírovacími stroji, počítačovými tiskárnami, razicími kalandry, vč. rychlotisku
- přímý potisk textilií, plastů, skla, kovu, dřeva a keramiky

Potištěné předměty (materiály) jsou typicky chráněny autorským právem.

Zahrnuje také:
- tisk na etikety nebo přívěsky (litografie, hlubotisk, flexografie nebo jiný tisk)

Nezahrnuje:
- sítotisk na textilie a oděvy (13.30)
- výrobu papírnického zboží (sešitů, desek, pořadačů, registrů, účetních knih, tiskopisů atd.), pokud tištěná informace nepředstavuje hlavní účel činnosti (17.23)
- vydávání tiskovin (58.1)