96.04 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Zahrnuje:
- činnosti tureckých lázní, saun a parních lázní, solárních studií, zeštíhlovacích a masážních studií atd.

Nezahrnuje:
- léčebné masáže a terapie (86.90)
- činnosti fitcenter, fitness studií, kulturistických klubů a zařízení pro zlepšování fyzické kondice (93.13)

86.90 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí

Zahrnuje:
- činnosti humánního lékařství, které nejsou vykonávány v nemocnicích nebo lékaři či zubními lékaři:
- činnosti zdravotních sester, porodních asistentek, fyzioterapeutů a jiného středního zdravotnického personálu (např. v oblasti optometrie, hydroterapie, zdravotních masáží, rehabilitačního lékařství, logopedie, medicinální pedikúry, homeopatie, chiropraxe, akupunktury)

Tyto činnosti jsou vykonávány ve zdravotnických střediscích, která jsou součástí podniků, škol, domovů pro seniory, odborů a dobročinných spolků, v jiných zdravotnických zařízeních s ubytováním (kromě nemocnic), ve vlastních místnostech doma u pacienta nebo jinde.

Zahrnuje také:
- činnosti stomatologického středního personálu jako zubních terapeutů, asistentek zubních lékařů, které působí ve školách, a ústních hygieniků, kteří mohou pracovat mimo praxe zubních lékařů, ale jsou pod pravidelnou kontrolou zubních lékařů
- činnosti lékařských laboratoří:
- rentgenových laboratoří a jiných středisek diagnostického snímkování
- laboratoří pro rozbor krve
- činnosti krevních a spermiových bank a bank orgánů atd.
- záchrannou službu a dopravu pacientů sanitními vozy (vč. letadel, vrtulníků apod.); tyto služby jsou často poskytovány v rámci lékařské záchranné služby

Nezahrnuje:
- výrobu zubních náhrad v zubních laboratořích (32.50)
- dopravu pacientů bez záchranného vybavení a bez lékařského personálu (oddíly 49, 50 a 51)
- nelékařská laboratorní vyšetření (71.20)
- testování v oblasti hygieny potravin (71.20)
- činnosti nemocnic (86.10)
- praxe lékařů a zubních lékařů (86.2)
- činnosti ošetřovatelských ústavů (87.10)

72.11 Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie

Tato třída zahrnuje výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie:
- DNA/RNA: genotypy, farmakogenetika, průzkum genu, genetické inženýrství, sekvenční/syntetické/rozšíření DNA/RNA, analýza exprese genu a využití kódující technologie DNA
- proteiny a jiné molekuly: sekvence/syntéza/rozšíření proteinů a peptidů (vč. makromolekulárních hormonů); zdokonalování metod podávání makromolekulárních účinných léčiv; proteomika, izolování a čištění proteinů, tvoření signálů, identifikace buněčných receptorů
- buněčné a tkáňové kultury a techniky: buněčné a tkáňové kultury, tkáňové techniky (vč. tkáňové stavby a biomedikálního inženýrství), fúze buněk, vakcíno/imuno stimulátory, kultivace embryí
- metody biotechnologie: fermentace v bioreaktorech, biologické zpracování, biologické vylučování, biologické rozvlákňování, biologické bělení, biologické odsiřování, biologická sanace, biologická filtrace a fytoremediace
- geny a RNA vektory (subcelulární organismy): genová terapie, virové přenašeče chorob
- bioinformatika: sestavování databank s genomy, proteinovými sekvencemi; modelování komplexních biologických procesů, vč. systémové biologie
- nanobiotechnologie: použití nástrojů a postupů nanosystémové a mikrosystémové techniky na výrobu pomocných prostředků pro zkoumání biologických systémů a využití v podávání účinných látek, diagnostice atd.
1. stránka z celkem 11