25.93 Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin

Zahrnuje:
- výrobu lanek, kabelů, lan, spletených pásků a podobných výrobků z kovu
- výrobu izolovaných i neizolovaných kovových kabelů nevhodných pro vedení elektřiny
- výrobu potaženého nebo plněného drátu
- výrobu výrobků z drátu: ostnatého drátu, drátu na oplocení, mříží, pletiv, tkanin atd.
- výrobu potažených elektrod pro svařování elektrickým obloukem
- výrobu hřebíků
- výrobu per a pružin (mimo hodinových a hodinkových per a pružin):
- listových per, šroubových pružin, torzních pružin
- listů pružnice
- výrobu řetězů kromě řetězů pro přenos hnací síly

Nezahrnuje:
- výrobu hodinových a hodinkových per a pružin (26.52)
- výrobu drátu nebo kabelů pro vedení elektřiny (27.32)
- výrobu řetězů pro přenos hnací síly (28.15)

25.6 Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění

Tato skupina zahrnuje činnosti týkající se opracování kovů (kovových polotovarů) jako je plátování, potahování, gravírování, vrtání, leštění, svařování atd., které jsou obvykle prováděné na základě smlouvy nebo dohody.

24.20 Výroba ocel. trubek, dutých profilů a souv. potrub. tvarovek

Zahrnuje:
- výrobu bezešvých trub a trubek s kruhovým nebo jiným průřezem a výlisků s kruhovým průřezem (určených k dalšímu zpracování) válcováním za tepla, protlačováním za tepla nebo jiným zpracováním předvýrobků za tepla, jako jsou za tepla válcované nebo plynule odlévané předvalky nebo sochory
- výrobu přesných a jiných bezešvých trub a trubek ze za tepla válcovaných nebo ze za tepla protlačovaných výlisků dalším zpracováním: tažením za studena a válcováním za studena trubek kruhového průřezu nebo tažením za studena trubek jiného než kruhového průřezu a dutých profilů
- výrobu svařovaných trub a trubek o vnějším průměru nad 406,4 mm tvarováním za studena válcovaných plochých produktů za tepla a svařovaných podél podélné osy nebo spirály
- výrobu svařovaných trub a trubek svařovaných podél podélné osy nebo spirály s kruhovým průřezem o vnějším průměru 406,4 mm nebo méně plynulým tvarováním za tepla nebo za studena ze za tepla nebo za studena válcovaných plochých výrobků a výrobu svařovaných trub a trubek podle podélné osy s jiným než kruhovým průřezem tvarováním za tepla nebo za studena z pásů válcovaných za tepla nebo za studena
- výrobu svařovaných přesných trub a trubek o vnějším průměru 406,4 mm a menším tvarováním za tepla nebo za studena pásů válcovaných za tepla nebo za studena a svařováním podél podélné osy, které mohou být dále zpracovány: tažením, válcováním nebo tvarováním za studena trubek s jiným než kruhovým průřezem
- výrobu plochých a krkových přírub zpracováním za tepla válcovaných plochých ocelových výrobků
- výrobu příslušenství pro svařování na tupo (jako jsou kolena a redukce), vyráběných kováním ze za tepla válcovaných bezešvých ocelových trubek
- příslušenství z oceli pro trubky a trouby ozávitované i bez závitů

Nezahrnuje:
- výrobu bezešvých ocelových trubek vyráběných odstředivým odléváním (24.52)
1. stránka z celkem 11