74.10 Specializované návrhářské činnosti

Zahrnuje:
- módní design textilií, oděvů, bot, šperků, nábytku a ostatních interiérových dekorací a jiného módního zboží zejména pro osobní potřebu nebo pro domácnost
- průmyslový design, tzn. návrh a vývoj designů a specifikací, které optimalizují hodnotu a vzhled výrobků, vč. stanovení materiálů, mechanizmu, tvaru, barvy a povrchového zpracování s přihlédnutím na charakteristiku a potřeby lidí, bezpečnost, tržní požadavky prodeje, využití a údržbu
- činnosti grafiků
- činnosti dekoratérů (aranžérů) interiéru

Nezahrnuje:
- návrh a programování webových stránek (62.01)
- architektonické projekty, návrhy (71.11)
- konstrukční návrhy, tj. využití fyzikálních zákonů a konstrukčních principů pro návrhy strojů, materiálů, nástrojů, konstrukcí, postupů a systémů (71.12)

18.13 Příprava tisku a digitálních dat

Zahrnuje:
- skládání, sazbu textu, fotosazbu, vkládání dat, vč. skenování a optickou kontrolu znaků, elektronickou úpravu
- přípravu digitálních dat pro multimedia (tisk na papíře, CD-ROM, internet)
- služby spojené s výrobou tiskových (tiskařských) desek zahrnují nastavení zobrazení a obrazovou přílohu (pro tištěný text a ofset)
- přípravu válců: rytí nebo leptání válců pro hlubotisk
- zpracování desek: „od počítače k tiskařské desce“ CTP (také fotopolymerových desek)
- přípravu desek a matric pro reliéfní ražení (ocelotisk) nebo polygrafii
- přípravu:
- uměleckých prací technického charakteru, např. přípravu kamenů pro litografii a dřevoryt (dřevořez)
- prezentace médií, např. folií pro stolní zpětnou projekci a jiné formy prezentace
- náčrtů, návrhů úprav tisku, atrap atd.
- výroby polygrafických obtahů (pro korektury)

Nezahrnuje:
- specializované návrhářské činnosti (74.10)
1. stránka z celkem 11