98.20 Činnosti domácností poskytujících služby pro vlastní potřebu

Tato třída zahrnuje činnosti domácností, které poskytují pro vlastní potřebu blíže neurčené služby. K těmto činnostem patří vaření, vyučování, ošetřování členů domácnosti a jiné služby poskytované domácnostmi pro vlastní potřebu.

Jestliže se domácnosti zaměřují na produkci mnoha výrobků pro vlastní účely, jsou klasifikovány v činnostech domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu (98.10).

87 Pobytové služby sociální péče

Tento oddíl zahrnuje činnosti sociálních zařízení poskytujících klientům ubytování. Dále mohou nabízet ošetřovatelskou péči, dohled nebo jiné sociální služby. Samotná zařízení jsou nedílnou součástí těchto služeb a péče, kterou mohou poskytovat, je často kombinací zdravotnické a sociální. Pod zdravotnickou péčí se rozumí především ošetřovatelství.

87.90 Ostatní pobytové služby sociální péče

Tato třída zahrnuje činnosti zařízení nabízejících ubytování a péči osobám (kromě seniorů a osob se zdravotním postižením), které nechtějí žít samy anebo nejsou schopny se o sebe postarat.

Zahrnuje:
- celodenní sociální péči o děti a skupiny osob, které nejsou zcela schopny se o sebe postarat, přičemž lékařská péče nebo vzdělávání nestojí v popředí zájmu:
- dětské domovy
- útulky pro bezdomovce
- zařízení, která přijímají svobodné matky a jejich děti

Tyto činnosti mohou vykonávat státní nebo soukromé organizace.

Zahrnuje také:
- činnosti:
- domů na půl cesty pro osoby se sociálními nebo osobními problémy
- domů na půl cesty pro pachatele trestných činů
- nápravných zařízení pro mládež

Nezahrnuje:
- financování a správu programů povinného sociálního zabezpečení (84.30)
- činnosti ošetřovatelských ústavů (87.10)
- činnosti domovů pro seniory a zdravotně postižené (87.30)
- činnosti spojené s adopcí (88.99)
- krátkodobé ubytování obětí katastrof (88.99)