52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě

Tento oddíl zahrnuje skladování a pomocné činnosti pro dopravu, jako je provozování dopravní infrastruktury (např. letišť, přístavů, tunelů, mostů atd.), činnosti dopravních agentur a manipulaci s nákladem.

52.10 Skladování

Zahrnuje:
- provozování skladových zařízení pro všechny druhy zboží:
- provoz obilných sil, všeobecných obchodních skladišť, chlazených skladů, skladovacích nádrží atd.

Zahrnuje také:
- skladování zboží v zónách zahraničního obchodu
- zmrazování ve zmrazovacím tunelu

Nezahrnuje:
- parkovací zařízení pro motorová vozidla (52.21)
- provozování vlastních skladovacích zařízení (68.20)
- pronájem volného prostoru (68.20)

H Doprava a skladování

Tato sekce zahrnuje činnosti osobní a nákladní dopravy, pravidelné nebo nepravidelné, po kolejích, potrubím, po silnici, vodě či vzduchem a související činnosti, jako činnosti terminálů, parkovacích a skladovacích zařízení, překladišť atd. Do této sekce patří pronajímání dopravních zařízení s řidičem nebo operátorem. Patří sem rovněž poštovní a kurýrní činnosti.

Tato sekce nezahrnuje:
- průmyslovou přestavbu, renovace a generální opravy dopravních zařízení, kromě motorových vozidel (30)
- opravy a údržba dopravních zařízení, kromě motorových vozidel (33.1)
- výstavbu, údržbu a obnovu silnic, kolejových tratí, přístavů, letištních ploch (42)
- údržbu a opravy motorových vozidel, kromě motocyklů (45.20)
- pronájem dopravních zařízení bez řidiče nebo operátora (77.1 a 77.3)

91.01 Činnosti knihoven a archivů

Zahrnuje:
- dokumentační a informační činnosti knihoven všech druhů, čítáren, poslucháren, předváděcích sálů a veřejných archivů, které poskytují služby veřejnosti nebo zvláštnímu okruhu uživatelů, jako jsou např. studenti, vědci, a také provoz státních archivů:
- organizování sbírek, vč. specializovaných
- katalogizace sbírek
- půjčování a uskladnění knih, map, časopisů, filmů, gramofonových desek, pásek, uměleckých děl atd.
- poskytování informací v souvislosti s vyhledáváním určitých děl atd.
- činnosti archivů fotografií a filmových děl

68.10 Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí

Zahrnuje:
- nákup a následný prodej vlastních nemovitostí:
- s bytovými budovami a domy
- s nebytovými budovami, vč. výstavních hal, skladovacími zařízeními, nákupními a prodejními centry
- s pozemky

Zahrnuje také:
- parcelaci (rozdělování) pozemků bez zlepšení jejich kvality

Nezahrnuje:
- realizaci stavebních projektů na prodej - developerská činnost (41.10)
- rozdělování pozemků se zlepšením jejich kvality (42.99)

68.20 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Zahrnuje:
- pronájem a provozování vlastních nebo pronajatých nemovitostí:
- s bytovými budovami a domy
- s nebytovými budovami, vč. výstavních hal, skladovacími zařízeními
- pozemky
- poskytování rodinných domů a zařízených nebo nezařízených bytů nebo apartmánů k dlouhodobějšímu užívání, zpravidla na měsíc nebo rok

Zahrnuje také:
- realizaci stavebních projektů pro vlastní provozování
- správu mobilních obytných jednotek na staveništích

Nezahrnuje:
- provoz hotelů, skupinových hotelů, rekreačních objektů, penzionů, jiných nebytových zařízení pro krátkodobé ubytování i v místech pro náboženská shromáždění nebo parkovišť pro přívěsy (oddíl 55)