95.11 Opravy počítačů a periferních zařízení

Tato třída zahrnuje opravy elektronických zařízení jako jsou počítače a periferní zařízení.

Zahrnuje:
- opravy a údržbu následujících zařízení:
- desktopy
- laptopy
- magnetické diskové jednotky, flash paměti a jiná paměťová média
- optické diskové jednotky (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
- tiskárny
- monitory
- klávesnice
- myši, joysticky a trackbally
- interní a externí počítačové modemy
- počítačové terminály
- počítačové servery
- skenery, vč. snímačů čárového kódu
- čtečky čipových karet
- přilby virtuální reality
- počítačové projektory

Zahrnuje také:
- opravy a údržbu následujících zařízení:
- počítačové terminály jako jsou bankomaty, prodejní terminály, nikoli mechanicky poháněné
- kapesní počítače (PDA)

Nezahrnuje:
- opravy a údržbu modemů (95.12)

26.20 Výroba počítačů a periferních zařízení

Tato třída zahrnuje výrobu nebo sestavování počítačů, např. sálových (mainframes), stolních, přenosných (laptopů), počítačových serverů a účelových počítačových terminálů; výrobu počítačových periferních zařízení, např. pamětí pro uložení dat, přístrojů pro vstup a výstup dat (tiskárny, monitory, klávesnice).

Počítače mohou být analogové, digitální nebo hybridní. Nejčastější jsou digitální počítače, které se vyznačují těmito znaky: 1) mohou zpracovatelský program nebo programy a data potřebná pro bezprostřední provádění programu ukládat do paměti, 2) lze je programovat s přihlédnutím k požadavkům uživatele, 3) provádějí uživatelem stanovené matematické výpočty a 4) samostatně provádějí zpracovatelský program, při jehož provádění je třeba aplikovat logické operace; analogové počítače jsou schopné simulovat matematické modely a jako minimální konfiguraci obsahují analogové řídicí a programovací prvky.

Zahrnuje:
- výrobu stolních počítačů
- výrobu laptopů
- výrobu sálových počítačů (mainframe)
- výrobu ručních počítačů (např. PDA)
- výrobu magnetických diskových jednotek, flash pamětí a jiných paměťových médií
- výrobu optických paměťových disků (např. CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
- výrobu tiskáren
- výrobu monitorů
- výrobu klávesnic
- výrobu myší, pákových a kuličkových ovladačů (joysticků a trackballů)
- výrobu počítačových účelových terminálů
- výrobu počítačových serverů
- výrobu skenerů, vč. skenerů čárových kódů
- výrobu čteček čipových karet
- výrobu přileb pro virtuální realitu
- výrobu počítačových projektorů (videoprojektorů)

Zahrnuje také:
- výrobu počítačových terminálů jako peněžních automatů (ATM) nebo pokladních terminálů POS („Point-of-Sale“), neprovozovaných mechanicky
- výrobu multifunkčních kancelářských přístrojů provádějících dvě nebo více následujících operací: tisk, skenování, kopírování, faxování

Nezahrnuje:
- rozmnožování nahraných nosičů (počítačová media, zvuk, obraz atd.) (18.20)
- výrobu elektronických komponentů, součástek a dílů pro počítače a periferní zařízení (26.1)
- výrobu interních/externích počítačových modemů (26.12)
- výrobu karet připojení, karet rozhraní (26.12)
- výrobu osazených desek plošných spojů (26.12)
- výrobu modemů (přenosových zařízení) (26.30)
- výrobu zařízení pro přenos dat jako jsou můstky, směrovače a portály (26.30)
- výrobu spotřební elektroniky jako přehrávačů CD a DVD (26.40)
- výrobu televizních obrazovek a displejů (26.40)
- výrobu videoher (26.40)
- výrobu nenahraných optických a magnetických medií pro použití s počítači nebo jinými přístroji (26.80)
1. stránka z celkem 11