96.01 Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků

Zahrnuje:
- praní, chemické čištění, žehlení atd. všech druhů oděvů (vč. kožichů) a jiných textilií stroji, ručně nebo samoobslužně v automatických pračkách na mince, pro širokou veřejnost i podnikatelské subjekty
- sběr a dodání prádla
- šamponování koberců a předložek, čištění závěsů a záclon, také v prostorách zákazníka
- poskytování ložního prádla, pracovních oděvů apod. prádelnami
- poskytování ručníků

Nezahrnuje:
- pronájem oděvů jiných než pracovních, dokonce i tehdy, je-li čištění nedílnou součástí pronájmu (77.29)
- opravy a úpravy oděvů (95.29)

96 Poskytování ostatních osobních služeb

Tento oddíl zahrnuje poskytování osobních služeb, které nejsou uvedené v jiné části této klasifikace. Jde zejména o typy služeb, jako je praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků, kadeřnické a kosmetické činnosti, pohřební a související činnosti nebo činnosti přispívající k osobní a fyzické pohodě.

81.10 Kombinované pomocné činnosti

Tato třída zahrnuje poskytování kombinovaných pomocných služeb v objektech zákazníka. K těmto službám patří celkový úklid a údržba interiéru, likvidace odpadků, strážní a bezpečnostní služba, třídění pošty, recepce, praní prádla a související podpůrné činnosti pro provoz objektu. Tyto podpůrné činnosti jsou vykonávány provozními pracovníky, kteří nemají nic společného s podnikáním nebo činnostmi zákazníka a nenesou ani za činnosti zákazníka žádnou odpovědnost.

Nezahrnuje:
- poskytování pouze jedné z podpůrných služeb (např. celkový úklid interiéru) nebo vykonávání pouze jediného úkolu (např. topení) (viz příslušná třída podle poskytované činnosti)
- poskytování řídících a provozních pracovníků pro úplný provoz zařízení klienta, např. hotel, restauraci, důl, nemocnici (viz třída provozované jednotky)
- správu a obsluhu počítačových systémů anebo zařízení na zpracování dat u klienta (62.03)
- provoz nápravných zařízení na základě smlouvy nebo dohody (84.23)

81.2 Úklidové činnosti

Tato skupina zahrnuje všeobecný (nespecializovaný) úklid interiéru a exteriéru všech typů budov, specializovaný úklid budov a ostatní specializované úklidové činnosti, čištění strojů a průmyslových zařízení, čištění vnitřků cisternových vozů, dezinfekce a hubení škůdců v budovách a zařízeních, čištění lahví, čištění ulic a odklízení sněhu.

Tato skupina nezahrnuje:
- hubení škůdců v zemědělství (01.61)
- úklid nových budov bezprostředně po dokončení stavebních prací (43.39)
- čištění exteriéru budov párou, tryskáním písku apod. (43.99)
- šamponování koberců a předložek, praní závěsů a záclon (96.01)

60.20 Tvorba televizních programů a televizní vysílání

Tato třída zahrnuje výrobu kompletních programů televizních kanálů z nakoupených programových složek (hraných a dokumentárních filmů apod.), ze samostatně vyprodukovaných programových složek (lokálního zpravodajství, živých reportáží apod.) nebo kombinací obou těchto složek.

Takovýto kompletní televizní program může přenášet sama výrobní jednotka nebo může být vyroben pro přenos třetí osobou (poskytovatelem kabelové či satelitní televize apod.).

Kompletní televizní programy mohou být jak všeobecné povahy, tak mohou být zaměřeny na určitou omezenou skupinu diváků, určitou oblast zájmu (např. zprávy, sport, vzdělávání, vysílání pro mládež). Tato třída zahrnuje jak programy, které jsou uživatelům dostupné zcela zdarma, tak také programy, které jsou k dispozici pouze v rámci placených služeb. Patří sem také činnosti kanálů poskytujících klientům filmy na přání.

Tato třída také zahrnuje přenos dat, která jsou součástí televizního vysílání.

Nezahrnuje:
- výrobu jednotlivých programových složek (tj. hraných a dokumentárních filmů, diskusních pořadů, reklamních spotů atd.) bez jejich přenášení (59.11)
- sestavování a šíření souborů jednotlivých televizních kanálů bez výroby programů (oddíl 61)

58.19 Ostatní vydavatelské činnosti

Zahrnuje:
- vydávání (vč. on-line):
- katalogů
- fotografií, rytin a pohlednic
- blahopřání
- formulářů
- plakátů, reprodukci uměleckých děl
- propagačního materiálu
- ostatních tiskařských výrobků
- on-line zveřejňování statistik a jiných informací

Nezahrnuje:
- vydávání reklamních novin (58.13)
- on-line poskytování softwaru (hosting aplikací a poskytování servisu k aplikacím) (63.11)

55.10 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních

Tato třída zahrnuje poskytování ubytování hostů v řádu dní nebo týdnů, hlavně pro krátkodobé pobyty návštěvníků. Ubytování je poskytováno v zařízených pokojích pro hosty a apartmánech s každodenním úklidem a stlaním postelí. Patří sem poskytování dodatečných služeb: jídla a nápojů, parkování, praní, plaveckých bazénů, tělocvičen, rekreačního, společenského a konferenčního vybavení.

Tato třída zahrnuje poskytování ubytování:
- hotely
- rekreačními hotely
- hotely s apartmány
- motely

Nezahrnuje:
- poskytování domů a zařízených či nezařízených bytů nebo apartmánů k dlouhodobějšímu užívání, typicky pronajímaných na měsíc nebo rok (oddíl 68)
1. stránka z celkem 212