69 Právní a účetnické činnosti

Tento oddíl zahrnuje hájení právních zájmů jedné strany vůči druhé straně prostřednictvím právních zástupců nebo pod jejich dohledem, také před soudy nebo jinými justičními a správními orgány. Poradenství a zastupování klientů v občanských a trestních věcech a pracovně právních sporech. Tento oddíl dále zahrnuje přípravu úředních listin, např. stanov obchodních společností, partnerských (společenských) smluv nebo podobných dokumentů v souvislosti s ustavením obchodní společnosti, patenty a autorskými právy, přípravou smluv, závětí, svěřenectvím atd. a další činnosti státních notářů, občanskoprávních notářů, soudních vykonavatelů, arbitrů, examinátorů (vyšetřovatelů) a odborných znalců v právní oblasti.

Tento oddíl dále zahrnuje činnosti účetnické a vedení účetní evidence, např. audit účetnictví, přípravu účetních výkazů a zápisů do účetních knih.

69.10 Právní činnosti

Zahrnuje:
- právní zastupování jedné strany vůči druhé straně před soudy nebo jinými justičními a správními orgány s nebo pod dozorem osob, které jsou členy soudu:
- poradenství a zastupování v občanských soudních řízeních
- poradenství a zastupování v trestních řízeních
- poradenství a zastupování v pracovně právních sporech
- všeobecné poradenství a doporučení, příprava právních dokumentů:
- stanovy obchodních společností, partnerské (společenské) smlouvy nebo podobné dokumenty v souvislosti s ustavením společnosti
- patenty a autorská práva
- příprava formálních smluv, dokumentů, závětí, svěřenectví atd.
- ostatní činnosti státních notářů, notářů občanského práva, soudních vykonavatelů, arbitrů, examinátorů, právních kontrolorů a odborných znalců v právní oblasti.

Nezahrnuje:
- činnosti soudů (84.23)

30.99 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.

Zahrnuje:
- výrobu ručně tažených nebo tlačených dopravních prostředků: zavazadlové vozíky, ruční dvoukolky, sáně, nákupní vozíky atd.
- výrobu dopravních prostředků tažených zvířaty: sulky, vozíky pro osly, pohřební vozy atd.

Nezahrnuje:
- výrobu pracovních vozíků, také s vlastním pohonem, vybavené nebo nevybavené zdvihacím a manipulačním zařízením typu používaných v průmyslu (vč. ručních vozíků a rudlů) (28.22)
- výrobu dekorativních servírovacích vozíků, např. dezertní vozíky, potravinové servírovací vozíky (31.01)
1. stránka z celkem 912345...Poslední »