84.21 Činnosti v oblasti zahraničních věcí

Zahrnuje:
- řízení a provoz ministerstva zahraničních věcí a diplomatických a konzulárních zastoupení v cizině nebo v sídlech mezinárodních organizací
- řízení, provoz a podporu informačních a kulturních služeb zaměřených na šíření v zahraničí
- poskytování pomoci cizím zemím buď prostřednictvím mezinárodních organizací, nebo jinak
- poskytování vojenské pomoci cizím zemím
- řízení zahraničního obchodu, mezinárodních finančních a technických záležitostí

Nezahrnuje:
- mezinárodní pomoc při katastrofách a pomoc uprchlíkům (88.99)

74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Tento oddíl zahrnuje poskytování externích vědeckých a technických služeb (kromě právního a daňového poradenství; činností architektů a inženýrů; technických zkoušek a analýz; činností podnikového poradenství; výzkumu a vývoje a reklamních činností).