69.20 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Zahrnuje:
- zaznamenávání obchodních transakcí z obchodů nebo jiných aktivit
- přípravu nebo audit finančních účtů (auditorské činnosti)
- kontrolu účetní evidence a potvrzení jejího řádného vedení
- přípravu daňových přiznání pro soukromé osoby a podniky
- poradenství a zastupování klientů před daňovými úřady

Nezahrnuje:
- činnosti spojené se zpracováním dat a tabelováním (63.11)
- podnikové poradenství v oblasti systémů účetní evidence a postupů rozpočtové kontroly (70.22)
- inkasní činnosti (82.91)

70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení

Tento oddíl zahrnuje poradenství a podporu podnikům a jiným organizacím v otázkách řízení, např. strategické a organizační plánování; finanční plánování a vedení rozpočtů; marketingové cíle a politika; praxe, plánování a politika v oblasti lidských zdrojů; plánování výroby a plánování kontrol.

Tento oddíl rovněž zahrnuje monitorování a vedení jiných jednotek téhož podniku, tzn. činnosti vedení podniku, ústředí.

70.21 Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace

Tato třída zahrnuje poradenství, poučení a praktickou podporu podnikům a jiným organizacím (vč. lobbyingu) v oblasti styku s veřejností a komunikace.

Nezahrnuje:
- činnosti reklamních agentur stejně jako mediální prezentace, tj. umístění reklamy v médiích v zastoupení (73.1)
- průzkum trhu a výzkum veřejného mínění (73.20)