80.10 Činnosti soukromých bezpečnostních agentur

Tato třída zahrnuje poskytování jedné nebo více následujících činností: strážní a hlídací služby, sbírání a doručování peněz v hotovosti, dokladů nebo jiných cenností za pomoci personálu a vybavení na ochranu takového majetku během přepravy.

Zahrnuje:
- služby pancéřovanými automobily
- služby osobních strážců
- vyšetření na detektoru lži (polygrafu)
- snímání a porovnávání otisků prstů
- ostrahy objektů

Nezahrnuje:
- činnosti v oblasti veřejné bezpečnosti a pořádku (84.24)

18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

Tento oddíl zahrnuje tisk novin, knih, periodik (časopisů, magazínů), obchodních formulářů, pohlednic a jiných materiálů a s tím související činnosti, např. vazbu knih, výrobu tiskových desek a snímání dat. Související činnosti zde zahrnuté jsou nedílnou součástí polygrafického průmyslu a produkt (tisková deska, vázaná kniha, počítačový disk nebo záznam), který je nedílnou součástí tiskařského průmyslu, je téměř vždy podmíněn těmito operacemi.

Výrobní postupy používané v polygrafii zahrnují různé metody pro přenos obrazu z desek, obrazovky nebo počítačových záznamů na média jako je papír, plast, kov, textilie nebo dřevo. Nejvýznačnější z těchto metod je přenos obrazu z desek nebo štočků na médium prostřednictvím litografie, hlubotisku, sítotisku nebo flexografie. Často se také využívá počítačového záznamu pro účely přímého řízení mechanizmu tisku, elektrostatického nebo jiného zařízení pro přímé vytvoření obrazu (digitální nebo bezdotykový tisk).

Ačkoliv tisk a vydavatelství mohou být prováděny stejnou jednotkou (např. noviny), stále méně a méně případů odlišných aktivit je prováděných na (fyzicky) stejném místě.

Tento oddíl zahrnuje také rozmnožování nahraných nosičů, jako kompaktních disků, videozáznamů nebo softwaru na discích, páskách, deskách atd.

Tento oddíl nezahrnuje podnikání v nakladatelství (sekce J).

18.13 Příprava tisku a digitálních dat

Zahrnuje:
- skládání, sazbu textu, fotosazbu, vkládání dat, vč. skenování a optickou kontrolu znaků, elektronickou úpravu
- přípravu digitálních dat pro multimedia (tisk na papíře, CD-ROM, internet)
- služby spojené s výrobou tiskových (tiskařských) desek zahrnují nastavení zobrazení a obrazovou přílohu (pro tištěný text a ofset)
- přípravu válců: rytí nebo leptání válců pro hlubotisk
- zpracování desek: „od počítače k tiskařské desce“ CTP (také fotopolymerových desek)
- přípravu desek a matric pro reliéfní ražení (ocelotisk) nebo polygrafii
- přípravu:
- uměleckých prací technického charakteru, např. přípravu kamenů pro litografii a dřevoryt (dřevořez)
- prezentace médií, např. folií pro stolní zpětnou projekci a jiné formy prezentace
- náčrtů, návrhů úprav tisku, atrap atd.
- výroby polygrafických obtahů (pro korektury)

Nezahrnuje:
- specializované návrhářské činnosti (74.10)