43.12 Příprava staveniště

Zahrnuje:
- vyklizení staveniště
- přesuny zeminy: hloubení, zasypávání, vyrovnávání a odkopávka místa stavby, výkopy, odstraňování skal a odstřelování atd.
- přípravu území pro těžbu:
- odstranění skrývkové zeminy, vývojové a přípravné práce na pozemcích s výskytem minerálů (s výjimkou ložisek ropy a zemního plynu)

Zahrnuje také:
- odvodnění staveniště
- odvodnění zemědělských a lesních ploch

Nezahrnuje:
- těžební vrty ropy a zemního plynu (06.10, 06.20, 09.10)
- dekontaminaci půdy (39.00)
- stavbu studní (42.21)
- hloubení šachet (43.99)
1. stránka z celkem 11