50.1 Námořní a pobřežní osobní doprava

Tato skupina zahrnuje dopravu cestujících plavidly, která byla konstruována pro plavbu na moři nebo v pobřežních vodách. Zahrnuje také osobní dopravu na velkých jezerech atd., pokud se používají podobná plavidla.

50.10 Námořní a pobřežní osobní doprava

Zahrnuje:
- dopravu osob v mořských a pobřežních vodách pravidelnou dopravou nebo příležitostně:
- provozování lodí pro exkurze, zábavu, poznávání
- provozování trajektů, vodních taxi atd.

Zahrnuje také:
- pronájem výletních lodí s posádkou pro námořní a pobřežní plavbu (např. plavba s rybařením)

Nezahrnuje:
- provozování restaurací a barů na palubě lodí, pokud patří samostatné firmě (56.10 a 56.30)
- pronájem výletních lodí a jachet bez posádky (77.21)
- pronájem komerčních lodí a člunů bez posádky (77.34)
- provoz „plovoucích kasin“ (92.00)

50.30 Vnitrozemská vodní osobní doprava

Zahrnuje:
- osobní dopravu po řekách, kanálech, jezerech a jiných vnitrozemských vodních cestách, vč. vnitrozemských přístavů a přístavišť

Zahrnuje také:
- pronájem výletních lodí s posádkou pro vnitrozemskou vodní dopravu

Nezahrnuje:
- pronájem výletních lodí a jachet bez posádky (77.21)

51.10 Letecká osobní doprava

Zahrnuje:
- dopravu osob letecky na pravidelných linkách podle pevných letových řádů
- charterové lety v osobní dopravě
- vyhlídkové lety

Zahrnuje také:
- pronájem prostředků letecké dopravy s operátorem pro přepravu cestujících
- všeobecné letecké činnosti, jako:
- přeprava cestujících zajišťovaná aerokluby z důvodu instruktáže nebo zábavy

Nezahrnuje:
- pronájem prostředků letecké dopravy bez operátora (77.35)