45.20 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů

Zahrnuje:
- údržbu a opravy motorových vozidel:
- mechanických částí
- elektrického zařízení
- elektronických vstřikovacích systémů
- běžnou provozní údržbu
- opravy karoserií
- opravy dílů motorových vozidel
- mytí, leštění atd.
- stříkání a lakování
- opravy čelních skel a oken
- opravy automobilových sedadel
- úpravy, přestavby motorových vozidel (kromě přestavby na alternativní pohon)
- opravy pneumatik a duší, jejich montáže a výměny
- ochranné ošetřování proti korozi
- montáž dílů a příslušenství, které nejsou součástí výrobního procesu (kromě montáže zakoupených měřicích přístrojů, např. rychloměrů, otáčkoměrů, do palubní desky)

Nezahrnuje:
- protektorování pneumatik (22.11)
- přestavbu motorových vozidel na alternativní pohon (29.10)
- montáž zakoupených měřicích přístrojů, např. rychloměrů, otáčkoměrů, do palubní desky (29.31)

G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Tato sekce zahrnuje velkoobchod a maloobchod (tj. nákup a prodej bez dalšího zpracování) jakéhokoliv druhu zboží a poskytování služeb souvisejících s prodejem zboží. Velkoobchod a maloobchod jsou posledními články v distribuci zboží. Tato sekce dále zahrnuje údržbu a opravy motorových vozidel a motocyklů.

Prodej bez dalšího zpracování zahrnuje činnosti (úkony) spojené s obchodem, např. třídění, klasifikování a sestavování zboží, míchání (míšení) zboží, např. písku, plnění do lahví (s předchozím mytím lahví nebo bez mytí), balení, vybalování a přebalování pro rozdělování na menší množství, skladování (i mražením nebo chlazením).

Oddíl 45 zahrnuje všechny činnosti související s obchodem a opravami motorových vozidel a motocyklů.

Oddíl 46 a 47 zahrnuje všechny ostatní obchodní činnosti. Pro rozlišení těchto oddílů je rozhodující převládající typ zákazníků.

Velkoobchod zahrnuje nákup a další prodej nového a použitého zboží maloobchodníkům, obchodním zástupcům (např. v průmyslu, obchodu, institucích) nebo profesním uživatelům. Zahrnuje také další prodej jiným velkoobchodníkům, nebo působení jako agent nebo makléř (jako osoba či firma) při nákupu nebo prodeji zboží. Typičtí velkoobchodníci jsou ti, kteří jsou vlastníky zboží, s nímž obchodují, prodávající vlastním jménem. Dále sem patří zprostředkovatelé, průmysloví distributoři, exportéři, dovozci, nákupní družstva, prodejní pobočky nebo prodejní kanceláře (nikoliv maloobchodní), které jsou zřizovány výrobními nebo důlními podniky odděleně od míst svých závodů za účelem prodeje svých výrobků a které nepřijímají objednávky pro přímou dodávku zboží ze závodu nebo dolu. Dále sem patří obchodní a komoditní makléři, pověření obchodníci, agenti a montéři, nákupní a družstevní svazy provozující nákup zemědělských plodin.

Velkoobchodníci zpravidla ve vlastní režii provádějí operace související s prodejem zboží, např. fyzicky montují, třídí a klasifikují zboží ve velkých množstvích, rozbalují velká balení, přebalují a znovu distribuují v malých množstvích (např. farmaceutické zboží), skladují, chladí, dodávají a instalují zboží, zabývají se propagací prodeje pro své zákazníky a označují zboží etiketou.

Maloobchod je dalším typem nákupu a prodeje nového a použitého zboží hlavně široké veřejnosti pro osobní spotřebu a využití v domácnostech. Je uskutečňován v obchodech, obchodních domech, stáncích, zásilkových domech, pouličními a podomními prodavači, spotřebními družstvy, aukčními domy atd. Většina maloobchodníků jsou zároveň vlastníky prodávaného zboží, ale někteří působí jako obchodní zástupci, vykonávají činnost pro mandanta a prodávají na konsignačním nebo komisionářském základě.

Patří sem také operace související s prodejem zboží, prováděné ve vlastní režii.

33.15 Opravy a údržba lodí a člunů

Tato třída zahrnuje opravy a údržbu lodí a člunů. Průmyslová přestavba a generální opravy lodí jsou zahrnuty v oddílu 30.

Zahrnuje:
- běžné opravy a údržbu lodí
- opravy a údržbu rekreačních lodí

Nezahrnuje:
- průmyslovou přestavbu a generální opravy lodí a člunů (30.1)
- opravy lodních motorů a motorů pro čluny (33.12)
- demontáž plavidel (sešrotování lodí) (38.31)

33.16 Opravy a údržba letadel a kosmických lodí

Zahrnuje:
- běžné opravy a údržbu letadel (kromě přestavby a generálních oprav prováděných výrobcem)
- běžné opravy a údržbu leteckých motorů

Nezahrnuje:
- průmyslovou přestavbu, renovace a generální opravy letadel nebo jejich motorů (30.30)

33.17 Opravy a údržba ostat. dopr. prostředků a zařízení j. n.

Tato třída zahrnuje opravy a údržbu ostatních dopravních prostředků a zařízení oddílu 30, kromě motocyklů a jízdních kol.

Zahrnuje:
- opravy a údržbu lokomotiv a kolejových vozidel (kromě přestavby a generálních oprav prováděných výrobcem)
- opravy bryček a povozů tažených zvířaty

Nezahrnuje:
- průmyslovou přestavbu a generální opravy lokomotiv a kolejových vozidel (30.20)
- opravy a údržbu vojenských bojových vozidel (30.40)
- opravy a údržbu nákupních vozíků (33.11)
- opravy a údržbu motorů kolejových vozidel (33.12)
- opravy a údržbu motocyklů (45.40)
- opravy a údržbu jízdních kol (95.29)
1. stránka z celkem 3123