33.12 Opravy strojů

Tato třída zahrnuje opravy a údržbu průmyslových strojů a zařízení, např. broušení nebo instalaci čepelí, břitů nebo listů pil v průmyslových nebo řemeslnických strojích; provádění svařovacích prací (např. na automobilech nebo při všeobecných opravách); opravy zemědělských a jiných těžkých a průmyslových strojů a zařízení (např. vidlicových vysokozdvižných vozíků a ostatních manipulačních zařízení, obráběcích strojů, průmyslových chladicích zařízení, stavebních a těžebních strojů), vč. strojů a zařízení z oddílu 28.

Zahrnuje:
- opravy a údržbu motorů, kromě pro motorová vozidla
- opravy a údržbu čerpadel, kompresorů a podobných zařízení
- opravy a údržbu proudových strojů
- opravy ventilů
- opravy ozubených kol a hnacích prvků
- opravy a údržbu průmyslových pecí
- opravy a údržbu zdvihacích a manipulačních zařízení
- opravy a údržbu průmyslových chladicích zařízení a zařízení na čištění vzduchu
- opravy a údržbu velkých strojů a zařízení pro všeobecné účely
- opravy ručních profi nástrojů a nářadí s motorem
- opravy a údržbu obráběcích strojů a příslušenství pro třískové a beztřískové obrábění
- opravy a údržbu mechanických strojně poháněných ručních profi nástrojů a nářadí
- opravy a údržbu obráběcích strojů na řezání a tvarování kovů
- opravy a údržbu ostatních obráběcích strojů
- opravy a údržbu zemědělských traktorů
- opravy a údržbu zemědělských a lesnických strojů, strojů na těžbu dřeva
- opravy a údržbu hutnických strojů
- opravy a údržbu hornických a stavebních strojů a strojů používaných na ropných a plynových polích
- opravy a údržbu strojů pro výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
- opravy a údržbu strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní
- opravy a údržbu strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky
- opravy a údržbu strojů na výrobu a zpracování plastů a pryže
- opravy a údržbu strojů pro speciální užití oddílu 28
- opravy a údržbu vážicích zařízení
- opravy a údržbu prodejních automatů
- opravy a údržbu registračních pokladen
- opravy a údržbu fotokopírovacích přístrojů
- opravy elektronických a ostatních počítacích strojů
- opravy psacích strojů

Nezahrnuje:
- instalaci, opravy a údržbu pecí a ostatních topných těles (43.22)
- instalaci, opravy a údržbu výtahů a eskalátorů (43.29)
- opravy počítačů (95.11)