38.22 Odstraňování nebezpečných odpadů

Tato třída zahrnuje potřebnou přípravu k odstranění pevných i nepevných nebezpečných odpadů s nebezpečím výbuchu, mimořádně hořlavých, vznětlivých, jedovatých, dráždivých, žíravých, infekčních, karcinogenních a jinak škodlivých pro člověka a životní prostředí a jejich odstraňování (likvidaci).

Zahrnuje:
- provoz zařízení pro úpravu nebezpečných odpadů
- úpravu živých nebo mrtvých zvířat kontaminovaných toxickými látkami a jiných kontaminovaných odpadů a jejich odstraňování
- spalování nebezpečných odpadů
- úpravu použitých výrobků, např. chladniček k odstranění škodlivých odpadů
- úpravu, odstranění a skladování radioaktivních odpadů:
- úprava slabě radioaktivních odpadů z nemocnic pro odvoz k odstranění
- zapouzdření, příprava a jiná úprava jaderných odpadů za účelem jejich uložení

Nezahrnuje:
- recyklaci jaderných paliv (20.13)
- spalování odpadů, kromě nebezpečných (38.21)
- dekontaminaci a čištění půdy nebo vody; redukce toxických látek (39.00)

38.32 Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáží

Tato třída zahrnuje zpracování kovových a nekovových použitých materiálů, zbytkových látek a výrobků na druhotné suroviny, zpravidla použitím mechanického nebo chemického procesu přeměny. Zahrnuje také recyklaci využitelných látek z toků odpadů: 1.) vytřiďováním využitelných látek z toků odpadů, kromě nebezpečných (tzn. z komunálního odpadu) nebo 2.) vytřiďováním ze smíšených využitelných látek, např. papíru, plastů, prázdných plechovek od nápojů a kovů, do určitých rozdílných kategorií.

Příklady používaných mechanických nebo chemických zpracovatelských procesů:
- mechanické drcení kovového odpadu z použitých motorových vozidel, praček, jízdních kol atd.
- rozlisování velkých kovových částí, popř. výrobků, např. železničních vagonů
- rozřezání kovových odpadů, vraků vozidel atd.
- jiné metody mechanické úpravy, tj. řezání nebo lisování za účelem zmenšení objemu
- zpětné získávání kovů z fotografického odpadu, tj. fixačních roztoků, filmů a fotografického papíru
- zpětné získávání pryže (regenerace), např. z použitých pneumatik, za účelem získávání druhotných surovin
- třídění a lisování plastů za účelem získávání druhotných surovin pro výrobu trubek, květináčů, palet apod.
- zpracování (čištění, tavení, mletí) plastových nebo pryžových odpadů na granuláty
- drcení, čistění a třídění skla
- drcení, čistění a třídění jiných odpadů, např. materiálu z demolic staveb, za účelem získávání druhotných surovin
- zpracování použitých kuchyňských olejů a tuků na druhotné suroviny
- zpracování ostatních odpadů a zbytkových látek z potravin, nápojů a tabáku na druhotné suroviny

Nezahrnuje:
- výrobu nových konečných produktů z druhotných surovin (vlastní výroby nebo od jiných výrobců), např. spřádání příze z recyklovaných vláken, výrobu papíroviny z papírového odpadu, protektorování pneumatik nebo výrobu kovů z kovového odpadu (viz příslušné třídy v sekci C - zpracovatelský průmysl)
- recyklaci jaderných paliv (20.13)
- tavení železného šrotu (24.10)
- zpětné získávání látek při spalování nebo tepelném zpracování (38.2)
- úpravu odpadů, kromě nebezpečných a jejich odstraňování (38.21)
- přípravu organických odpadů za účelem jejich odstraňování, vč. kompostování (38.21)
- získávání energie spalováním odpadů, kromě nebezpečných (38.21)
- úpravu slabě radioaktivních odpadů z nemocnic pro odvoz k odstranění (38.22)
- úpravu toxických, kontaminovaných odpadů a jejich likvidaci (38.22)
- velkoobchod s využitelnými odpadními materiály (46.77)