24.32 Válcování ocelových úzkých pásů za studena

Zahrnuje:
- výrobu ploché povlakované i nepovlakované válcované oceli v tyčích nebo ve svitcích o šířce menší než 600 mm převálcováním za studena plochých ocelových profilů válcovaných za tepla nebo tyčové oceli

24.33 Tváření ocelových profilů za studena

Zahrnuje:
- výrobu otevřených profilů z ploché válcované oceli tvarováním za studena na válcovacích stolicích nebo ohýbáním na lisech
- výrobu žebrovaných plechů a sendvičových panelů tvarováním a ohýbáním za studena
1. stránka z celkem 3123