46.62 Velkoobchod s obráběcími stroji

Zahrnuje:
- velkoobchod s obráběcími stroji všeho druhu a pro jakékoliv materiály

Zahrnuje také:
- velkoobchod s počítačově řízenými obráběcími stroji

28.4 Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů

Tato skupina zahrnuje výrobu kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů, tzn. strojů na opracování kovů a jiných materiálů (dřeva, kostí, kamenů, tvrdé pryže, tvrdých plastů, studeného skla atd.), vč. strojů využívajících laserových paprsků, ultrazvukových vln, plazmatických oblouků, magnetických impulsů atd.

28.41 Výroba kovoobráběcích strojů

Zahrnuje:
- výrobu kovoobráběcích strojů pro opracování kovů, vč. strojů využívajících laserového paprsku, ultrazvukových vln, plazmatických oblouků, magnetických impulsů atd.
- výrobu strojů na soustružení, vrtání, frézování, tváření, hoblování, vyvrtávání, broušení atd., kovů
- výrobu razicích a lisovacích nástrojů
- výrobu děrovacích lisů, hydraulických lisů, hydraulických brzd, bucharů, kovacích strojů atd., pro tváření kovových materiálů
- výrobu tažných stolic, strojů na válcování závitu nebo strojů na zpracování kovového drátu

Nezahrnuje:
- výrobu vyměnitelných nástrojů (25.73)
- výrobu elektrických pájecích a svařovacích přístrojů (27.90)

28.49 Výroba ostatních obráběcích strojů

Zahrnuje:
- obráběcí stroje pro opracování dřeva, kostí, kamene, tvrdé pryže a plastů, studeného skla atd., vč. strojů využívajících laserového paprsku, ultrazvukových vln, plazmatických oblouků, magnetických impulsů atd.
- výrobu upínacích zařízení pro obráběcí stroje
- výrobu dělicích hlav a ostatního speciálního příslušenství pro obráběcí nástroje
- výrobu stacionárních (nepřenosných) strojů pro přibíjení (hřebíků), spínání (sešívání), lepení nebo jiné spojování (montáž) dřeva, korku, kostí, tvrdé pryže nebo plastů atd.
- výrobu stacionárních (nepřenosných) rotačních nebo rotačních nárazových vrtáků, plnicích strojů, nýtovaček, řezaček plechu atd.
- výrobu lisů pro výrobu dřevotřískových desek apod.
- výrobu strojů pro galvanické pokovování

Zahrnuje také:
- výrobu dílů a příslušenství pro uvedené obráběcí stroje

Nezahrnuje:
- výrobu vyměnitelných nástrojů pro obráběcí stroje (vrtáky, děrovací dláta, zápustky, frézy, soustružnické nože, listy pil, řezací nože atd.) (25.73)
- výrobu ručních elektrických svařovacích a pájecích přístrojů (27.90)
- výrobu ručních nářadí s motorem (28.24)
- výrobu strojů pro zpracování kovů nebo pro slévárny (28.91)
- výrobu strojů pro těžbu a dobývání (28.92)