73.11 Činnosti reklamních agentur

Tato třída zahrnuje poskytování celé škály reklamních služeb (buď pomocí vlastní kapacity podniku nebo prostřednictvím subdodavatele), vč. poradenství, kreativních služeb, výroby propagačního materiálu a nákupu.

Zahrnuje:
- vytváření a realizaci propagačních/reklamních kampaní:
- vytváření a umístění reklam v časopisech, novinách, rozhlasu, televizi, na internetu nebo v jiných médiích
- vytváření a umístění venkovních reklam: billboardy, panely, vývěsky a nástěnky, plakáty, ve výkladních skříních, ve výstavních prostorách, na dopravních prostředcích atd.
- reklama ve vzduchu
- distribuce a dodávání reklamního materiálu nebo vzorků
- vytváření stojanů a jiných zobrazovacích struktur a jejich umístění
- provádění marketingových kampaní a jiných reklamních služeb s cílem získat a udržet si zákazníka:
- propagace výrobků
- podpora odbytu v maloobchodních prodejnách
- přímá reklama poštou
- marketingové poradenství

Nezahrnuje:
- publikování propagačních materiálů (58.19)
- výrobu reklamních vysílání pro televizi a film (59.11)
- výrobu reklamních vysílání pro rozhlas (59.20)
- průzkum trhu (73.20)
- reklamní fotografie (74.20)
- pořádání veletrhů, výstav a kongresů (82.30)
- zásilkové činnosti (82.19)

70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení

Tento oddíl zahrnuje poradenství a podporu podnikům a jiným organizacím v otázkách řízení, např. strategické a organizační plánování; finanční plánování a vedení rozpočtů; marketingové cíle a politika; praxe, plánování a politika v oblasti lidských zdrojů; plánování výroby a plánování kontrol.

Tento oddíl rovněž zahrnuje monitorování a vedení jiných jednotek téhož podniku, tzn. činnosti vedení podniku, ústředí.

70.22 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení

Tato třída zahrnuje poradenství, poučení a praktickou podporu podnikům a jiným organizacím v otázkách řízení, např. strategie společnosti a organizační plánování, reorganizace podnikových procesů, efektivní řízení, snížení nákladů a ostatní finanční záležitosti; marketingové cíle a politika; praxe, plánování a politika v oblasti lidských zdrojů; kompenzace a penzijní strategie; plánování výroby a plánování kontrol.

Tyto služby poskytované podnikům a jiným organizacím mohou obsahovat poradenství, poučení a praktickou podporu týkající se:
- navrhování metod vedení účtů nebo postupů, programů provozního účetnictví, postupů rozpočtové kontroly
- poradenství a podpory v oblasti podnikání a veřejných služeb při plánování, organizaci, racionalizaci a kontrole, informace o řízení atd.

Nezahrnuje:
- poradenství v oboru lesnictví (02.40)
- vývoj počítačového softwaru pro systémy účetní evidence (62.01)
- právní poradenství a zastupování (69.10)
- audit a daňové poradenství; vedení účetní evidence (69.20)
- architektonické, inženýrské a související technické poradenství (71.11 a 71.12)
- ekologické, zemědělské, bezpečnostní a podobné poradenství (74.90)
- poradenské činnosti v oblasti umístění vedoucích pracovníků a konzultace při vyhledávání zaměstnání (78.10)
- poradenské činnosti v oblasti vzdělávání (85.60)
1. stránka z celkem 11