47.91 Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby

Tato třída zahrnuje maloobchodní činnosti zásilkových domů nebo prostřednictvím internetu. Kupující si vybírá na základě reklamy, katalogů, informací na webových stránkách, vzorků nebo jiných reklamních prostředků. Objednávka se provádí poštou, telefonicky nebo přes internet (zpravidla pomocí zvláštního zařízení na některé webové stránce). Zakoupené produkty mohou být přímo staženy z internetu nebo fyzicky dodány zákazníkovi.

Zahrnuje:
- maloobchod jakéhokoliv druhu zboží zásilkovou službou
- maloobchod se zbožím všeho druhu prostřednictvím internetu

Zahrnuje také:
- přímý prodej prostřednictvím televize, rádia a telefonu
- internetové maloobchodní aukce

Nezahrnuje:
- maloobchod s motorovými vozidly a s díly a příslušenstvím motorových vozidel prostřednictvím internetu (45.1, 45.3)
- maloobchod s motocykly a s díly a příslušenstvím motocyklů prostřednictvím internetu (45.40)

47.99 Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy

Zahrnuje:
- maloobchod s nejrůznějším zbožím a formami prodeje neuvedenými v předchozích třídách:
- přímý prodej nebo podomní prodej
- prodej v automatech atd.
- přímý prodej paliv (topný olej, palivové dříví atd.), která jsou dodávána zákazníkům - provozovatelům (domů, závodů atd.)
- maloobchodní aukce mimo prodejní prostory (kromě internetu)
- maloobchod prostřednictvím obchodních zástupců (mimo prostory prodejen)

73.11 Činnosti reklamních agentur

Tato třída zahrnuje poskytování celé škály reklamních služeb (buď pomocí vlastní kapacity podniku nebo prostřednictvím subdodavatele), vč. poradenství, kreativních služeb, výroby propagačního materiálu a nákupu.

Zahrnuje:
- vytváření a realizaci propagačních/reklamních kampaní:
- vytváření a umístění reklam v časopisech, novinách, rozhlasu, televizi, na internetu nebo v jiných médiích
- vytváření a umístění venkovních reklam: billboardy, panely, vývěsky a nástěnky, plakáty, ve výkladních skříních, ve výstavních prostorách, na dopravních prostředcích atd.
- reklama ve vzduchu
- distribuce a dodávání reklamního materiálu nebo vzorků
- vytváření stojanů a jiných zobrazovacích struktur a jejich umístění
- provádění marketingových kampaní a jiných reklamních služeb s cílem získat a udržet si zákazníka:
- propagace výrobků
- podpora odbytu v maloobchodních prodejnách
- přímá reklama poštou
- marketingové poradenství

Nezahrnuje:
- publikování propagačních materiálů (58.19)
- výrobu reklamních vysílání pro televizi a film (59.11)
- výrobu reklamních vysílání pro rozhlas (59.20)
- průzkum trhu (73.20)
- reklamní fotografie (74.20)
- pořádání veletrhů, výstav a kongresů (82.30)
- zásilkové činnosti (82.19)