96 Poskytování ostatních osobních služeb

Tento oddíl zahrnuje poskytování osobních služeb, které nejsou uvedené v jiné části této klasifikace. Jde zejména o typy služeb, jako je praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků, kadeřnické a kosmetické činnosti, pohřební a související činnosti nebo činnosti přispívající k osobní a fyzické pohodě.

94 Činnosti organizací zal.za účelem prosazov.společných zájmů

Tento oddíl zahrnuje činnosti organizací, které zastupují zájmy speciálních skupin obyvatelstva nebo prosazují jejich představy před veřejností. Tyto organizace obvykle mívají určitý okruh členů, avšak na činnostech těchto organizací se mohou podílet rovněž nečlenové a rovněž výhody mohou být poskytovány i nečlenům. Základní členění tohoto oddílu je určováno účelem, kterému tyto organizace slouží, zejména zájmům zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných a profesních skupin (skupina 94.1), zájmům zaměstnanců (skupina 94.2) nebo šíření a propagaci náboženských a politických ideologií, kulturních a vzdělávacích představ nebo činností či představ týkajících se využití volného času (skupina 94.9).

93.1 Sportovní činnosti

Tato skupina zahrnuje činnosti, jako: provoz sportovních zařízení, arén a stadionů; činnosti mužstev a sportovních klubů, které se účastní zejména sportovních akcí před platícím publikem; činnosti jednotlivých sportovců, kteří se účastní sportovních akcí před platícím publikem; činnosti majitelů závodních aut, spočívající v účasti na závodech a sportovních akcích s diváckou účastí; činnosti majitelů psů, koní atd., kteří je vysílají na závody a sportovní akce s diváckou účastí; činnosti sportovních trenérů, kteří poskytují specializované služby na podporu sportovců při sportovních akcích a soutěžích; další činnosti související s organizováním a řízením sportovních akcí jinde neuvedených a jejich propagací.

85.5 Ostatní vzdělávání

Tato skupina zahrnuje další všeobecné a odborné vzdělávání a školení pro všechny profese a výuku, určenou zejména k uspokojení zájmů, naplnění volného času nebo rozvoje vlastní osobnosti.

Nepatří sem vzdělávací činnosti popsané ve skupinách 85.1 - 85.4 (předškolní, primární, sekundární a postsekundární vzdělávání). Patří sem tábory a školy, které skupinám nebo jednotlivcům poskytují výuku ve sportovních aktivitách, výuku cizích jazyků, uměleckou, hereckou, hudební nebo jinou výuku nebo jiné specializované kurzy a školení, které je nesrovnatelné se vzděláváním ve skupinách 85.1 - 85.4.

85.52 Umělecké vzdělávání

Tato třída zahrnuje poskytování výuky v oblasti výtvarného, dramatického a hudebního umění. Jednotky, které tento druh výuky poskytují, mohou být označovány jako „školy“, „studia“, „kurzy“ atd. Poskytují formálně organizovanou výuku, určenou zejména k uspokojení zájmů, naplnění volného času nebo rozvoje vlastní osobnosti, avšak taková výuka nevede k profesionálnímu zakončení, maturitě nebo absolutoriu vysoké školy.

Zahrnuje:
- činnosti učitelů hry na klavír a jinou hudební výuku
- uměleckou výuku
- výuku tance a taneční studia, školy
- dramatické školy (kromě vysokých)
- umělecké a uměleckoprůmyslové školy (kromě vysokých)
- herecké školy (kromě vysokých)
- fotografické školy (kromě komerčních)

Nezahrnuje:
- vysoké umělecké školy (85.42)
- výuku cizích jazyků (85.59)

85.10 Předškolní vzdělávání

Zahrnuje:
- vzdělávání, které předchází první úrovni; předškolní vzdělávání je definováno jako počáteční stadium organizované výuky, je určené zejména nejmladším dětem, které má seznámit se školním prostředím; předškolní vzdělávání plní funkci jakéhosi mostu mezi domovem a školním prostředím

Nezahrnuje:
- denní péči o děti, vč. denní péče o děti v jeslích (88.91)

85.32 Sekundární odborné vzdělávání

Tato třída zahrnuje poskytování vzdělávání, jehož těžiště spočívá v získání určité odbornosti, přičemž studenti získávají pro své povolání jak teoretické vědomosti, tak také praktické dovednosti. Cíle výukových programů se mohou lišit: od přípravy na nespecializovanou oblast zaměstnání až po přípravu na velmi specifické, konkrétní profese.

Zahrnuje:
- odborné vzdělávání, které předchází postsekundárnímu vzdělávání definovanému ve skupině 85.4

Zahrnuje také:
- kurzy a školení průvodců
- kurzy a školení šéfkuchařů, hoteliérů a restauratérů
- kosmetické a kadeřnické kurzy
- kurzy a školení v oblasti oprav počítačů
- autoškoly pro profesionální řidiče motorových vozidel, např. řidiče nákladních automobilů a autobusů
- školy pro profesionální piloty

Nezahrnuje:
- postsekundární odborné vzdělávání (85.4)
- umělecké vzdělávání a výuku, určené zejména k uspokojení zájmů, naplnění volného času nebo rozvoje vlastní osobnosti (85.52)
- autoškoly, nikoli pro řidiče z povolání (85.53)
- kurzy a školení na pracovišti jako součást sociální péče, bez poskytnutí přístřeší (88.10 a 88.99)

75.00 Veterinární činnosti

Zahrnuje:
- zdravotní péči a kontrolní vyšetření užitkových zvířat
- zdravotní péči a kontrolní vyšetření zvířat v zájmovém chovu

Zahrnuje také:
- činnosti veterinárních asistentů nebo jiného veterinárního personálu
- klinicko-patologické a jiné diagnostické činnosti pro zvířata
- sanitní činnosti související s pohotovostní službou a transportem nemocných zvířat
- laboratorní zkoušky vzorků zvířat

Nezahrnuje:
- ošetřování a péči o hospodářská zvířata bez lékařského ošetření (01.62)
- stříhání ovcí (01.62)
- houfování stád, vyhánění dobytka, příprava pastvin, kastrace drůbeže atd. (01.62)
- činnosti spojené s inseminací, plemenářské služby (01.62)
- ošetřování a péči o domácí zvířecí mazlíčky bez lékařského ošetření (96.09)

74.90 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

Tato třída zahrnuje poskytování celé řady služeb zejména pro komerční zákazníky. Obsahuje činnosti, pro něž jsou potřebné vyspělé profesní, vědecké a technické dovednosti. Nezahrnuje běžné rutinní postupy, které mají zpravidla krátké trvání.

Zahrnuje:
- zprostředkovatelské, makléřské činnosti, tj. sjednání nákupu a prodeje malých a středních obchodů, vč. profesionálních praxí, kromě realitních makléřů
- činnosti patentových makléřů (kteří sjednávají nákup a prodej patentů)
- činnosti odhadců, kromě pro nemovitosti a pojišťovny (pro starožitnosti, šperky atd.)
- audit účtů a informace o přepravních tarifech pro dopravu zboží (sazba za dopravné)
- činnosti předpovědi počasí
- bezpečnostní poradenství
- zemědělské poradenství
- environmentální (ekologické) poradenství
- ostatní technické poradenství
- činnosti poradců, kromě architektů, inženýrů a poradců pro oblast řízení
- činnosti stavebního dozoru, stavebního ekonoma a rozpočtáře

Zahrnuje také:
- činnosti agentů a agentur, které zastupují jednotlivce ve snaze získat pro ně vystoupení ve filmu, v televizi, divadle a jiných oblastech zábavy nebo na sportovních akcích; vyhledávání nakladatelů či producentů knih, divadelních her, uměleckých děl, fotografií atd.

Nezahrnuje:
- velkoobchod s ojetými automobily prostřednictvím aukcí (45.1)
- on-line aukce (maloobchod) (47.91)
- činnosti aukčních domů (maloobchod) (47.79)
- činnosti makléřů nemovitostí (68.31)
- účetnické činnosti (69.20)
- činnosti poradců v oblasti řízení (70.22)
- poradenské činnosti architektů a inženýrů (71.1)
- navrhování strojů a průmyslových zařízení (71.12 a 74.10)
- provádění veterinárních zkoušek a kontrol v souvislosti s výrobou potravin (71.20)
- reklamní činnosti (73.1)
- vytváření stojanů a jiných zobrazovacích struktur pro reklamy a jejich umístění (73.11)
- pořádání veletrhů, výstav a kongresů (82.30)
- činnosti nezávislých aukcionářů (82.99)
- správu věrnostních programů (82.99)
- spotřební úvěr a úvěrové poradenství (88.99)

72.19 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických věd

Zahrnuje:
- výzkum a experimentální vývoj v oblasti přírodních a technických věd kromě výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti biotechnologie:
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd
- výzkum a vývoj v oblasti technických věd a technologie
- výzkum a vývoj v oblasti lékařských věd
- výzkum a vývoj v oblasti zemědělských věd
- interdisciplinární výzkum a vývoj, převážně v oblasti přírodních a technických věd

Patří sem zejména výzkum a experimentální vývoj v oblasti: matematiky, fyziky, astronomie, chemie, strojírenství, hutnictví, dobývání, zoologie, biologie, medicíny, geologie, oceánografie, zemědělství, životního prostředí atd.
1. stránka z celkem 3123