46.14 Zprostředkování VO, VO v zastoup. se stroji, loděmi, letadly

Zahrnuje:
- činnost velkoobchodních zástupců zprostředkujících obchod:
- se stroji, vč. kancelářských strojů a počítačů, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly

Nezahrnuje:
- zprostředkování velkoobchodu s motorovými vozidly (45.1)
- aukce motorových vozidel (45.1)
- velkoobchod na vlastní účet (46.246.9)
- maloobchod prostřednictvím obchodních zástupců mimo prodejny, stánky, trhy (47.99)

87.90 Ostatní pobytové služby sociální péče

Tato třída zahrnuje činnosti zařízení nabízejících ubytování a péči osobám (kromě seniorů a osob se zdravotním postižením), které nechtějí žít samy anebo nejsou schopny se o sebe postarat.

Zahrnuje:
- celodenní sociální péči o děti a skupiny osob, které nejsou zcela schopny se o sebe postarat, přičemž lékařská péče nebo vzdělávání nestojí v popředí zájmu:
- dětské domovy
- útulky pro bezdomovce
- zařízení, která přijímají svobodné matky a jejich děti

Tyto činnosti mohou vykonávat státní nebo soukromé organizace.

Zahrnuje také:
- činnosti:
- domů na půl cesty pro osoby se sociálními nebo osobními problémy
- domů na půl cesty pro pachatele trestných činů
- nápravných zařízení pro mládež

Nezahrnuje:
- financování a správu programů povinného sociálního zabezpečení (84.30)
- činnosti ošetřovatelských ústavů (87.10)
- činnosti domovů pro seniory a zdravotně postižené (87.30)
- činnosti spojené s adopcí (88.99)
- krátkodobé ubytování obětí katastrof (88.99)

33.11 Opravy kovodělných výrobků

Tato třída zahrnuje opravy a údržbu kovodělných výrobků převážně z oddílu 25.

Zahrnuje:
- opravy kovových nádrží, zásobníků a kontejnerů
- opravy a údržbu potrubí a potrubních vedení
- opravy kovodělných výrobků mobilními svařovacími přístroji
- opravy ocelových přepravních barelů
- opravy a údržbu parních generátorů
- opravy a údržbu pomocných zařízení k parním generátorům:
- kondenzátorů, předehřívačů, přehřívačů, parních kolektorů a akumulátorů
- opravy a údržbu jaderných reaktorů, kromě separátorů izotopů
- opravy a údržbu dílů kotlů pro lodě a elektrárny
- opravy plášťů kotlů pro ústřední topení a topných těles (radiátorů)
- opravy a údržbu střelných a dělostřeleckých zbraní (vč. oprav sportovních a rekreačních zbraní)
- opravy a údržbu nákupních vozíků

Nezahrnuje:
- broušení čepelí nebo listů pil (33.12)
- opravy systémů ústředních topení atd. (43.22)
- opravy mechanických blokovacích zařízení, sejfů atd. (80.20)

30.11 Stavba lodí a plavidel

Tato třída zahrnuje stavbu lodí a plavidel (kromě plavidel pro sportovní a rekreační účely), a stavbu plovoucích zařízení.

Zahrnuje:
- stavbu komerčních plavidel:
- osobních, převozních (trajektů), nákladních, cisternových (tankerů), remorkérů atd.
- stavbu válečných lodí
- stavbu rybářských lodí a plovoucích základen pro zpracování ryb (zpracovatelských lodí)

Zahrnuje také:
- stavbu vznášedel (kromě vznášedel pro sportovní a rekreační účely)
- stavbu plovoucích nebo ukotvených vrtných plošin
- stavbu plovoucích zařízení:
- plovoucích doků, pontonů, ochranných hrází (kesonů), plovoucích přístavních můstků, bójí, plovoucích nádrží, nákladních člunů, majáků, plovoucích jeřábů, nafukovacích raftů kromě určených pro sportovní a rekreační účely atd.
- výrobu základních prvků lodí a plovoucích zařízení

Nezahrnuje:
- výrobu dílů plavidel, kromě základních prvků trupu:
- výrobu plachet (13.92)
- výrobu lodních šroubů (25.99)
- výrobu kotev ze železa a oceli (25.99)
- výrobu lodních motorů (28.11)
- výrobu navigačních přístrojů (26.51)
- výrobu lamp a osvětlení pro lodě (27.40)
- stavbu obojživelných vozidel (29.10)
- výrobu nafukovacích člunů nebo raftů pro sportovní a rekreační účely (30.12)
- běžnou opravu a údržbu lodí a plovoucích zařízení (33.15)
- demontáž lodí (38.31)
- vnitřní vybavení lodí a člunů (43.3)

30.30 Výroba letadel, jejich motorů, kosmic. lodí a souv. zařízení

Zahrnuje:
- výrobu letadel pro přepravu osob nebo nákladů, pro vojenské, sportovní a jiné účely
- výrobu helikoptér
- výrobu kluzáků a rogal
- výrobu vzducholodí a horkovzdušných balónů
- výrobu dílů a příslušenství pro letadla této třídy, např.:
- trupů, křídel, dveří, sedadel, kontrolních ploch, podvozků letadel, palivových nádrží, kabin letadel atd.
- vrtulí, rotorů helikoptér a hnacích rotorů lopatek
- motorů a hnacích ústrojí pro letadla a kosmické lodě
- dílů pro proudové a turbovrtulové motory pro letadla a kosmické lodě
- výrobu pozemních letadlových trenažérů
- výrobu kosmických dopravních prostředků a nosných raket, družic, meziplanetárních sond, orbitálních stanic, raketoplánů
- výrobu mezikontinentálních balistických raket (ICBM)

Zahrnuje také:
- průmyslovou přestavbu, renovace a generální opravy letadel nebo jejich motorů

Nezahrnuje:
- výrobu padáků (13.92)
- výrobu vojenských náloží a střeliva (25.40)
- výrobu telekomunikačních přístrojů pro družice (26.30)
- výrobu leteckých systémů a přístrojů (26.51)
- výrobu leteckých navigačních systémů (26.51)
- výrobu osvětlovacích zařízení pro letadla (27.40)
- výrobu elektrických spouštěcích a jiných elektrických dílů pro spalovací motory (27.90)
- výrobu pístů, pístních kroužků a karburátorů (28.11)
- výrobu zařízení pro přistávání letadel a vrtulníků na lodích; katapultů a podobných zařízení (28.99)
- běžné opravy a údržbu letadel a jejich motorů (33.16)

27.40 Výroba elektrických osvětlovacích zařízení

Tato třída zahrnuje výrobu žárovek a zářivek, jejich dílů a komponentů (kromě skleněných polotovarů pro žárovky), výrobu svítidel a jejich dílů a komponentů (kromě vodivého elektrického instalačního materiálu).

Zahrnuje:
- výrobu výbojkových, vakuových, fluorescenčních, ultrafialových, infračervených a podobných lamp, svítidel a žárovek
- výrobu stropních a nástěnných svítidel
- výrobu lustrů
- výrobu stolních lamp (tj. svítidel)
- výrobu osvětlení na vánoční stromky
- výrobu elektrických krbových plamenů
- výrobu bleskových světel
- výrobu elektrických lamp proti hmyzu
- výrobu luceren (např. karbidových, elektrických, plynových, benzinových, petrolejových)
- výrobu reflektorů
- výrobu pouličního osvětlení (kromě dopravních semaforů)
- výrobu osvětlovacích zařízení pro dopravní prostředky (např. pro automobily, letadla, lodě)

Zahrnuje také:
- výrobu neelektrických osvětlovacích zařízení

Nezahrnuje:
- výrobu skleněných výrobků a skleněných dílů pro svítidla (23.19)
- výrobu vodivého instalačního materiálu pro svítidla (27.33)
- výrobu stropních a koupelnových ventilátorů se zabudovanými svítidly (27.51)
- výrobu elektrických signalizačních zařízení jako semaforů a signalizačních zařízení pro chodce (27.90)
- výrobu elektrických signalizátorů (27.90)