33.15 Opravy a údržba lodí a člunů

Tato třída zahrnuje opravy a údržbu lodí a člunů. Průmyslová přestavba a generální opravy lodí jsou zahrnuty v oddílu 30.

Zahrnuje:
- běžné opravy a údržbu lodí
- opravy a údržbu rekreačních lodí

Nezahrnuje:
- průmyslovou přestavbu a generální opravy lodí a člunů (30.1)
- opravy lodních motorů a motorů pro čluny (33.12)
- demontáž plavidel (sešrotování lodí) (38.31)

33.16 Opravy a údržba letadel a kosmických lodí

Zahrnuje:
- běžné opravy a údržbu letadel (kromě přestavby a generálních oprav prováděných výrobcem)
- běžné opravy a údržbu leteckých motorů

Nezahrnuje:
- průmyslovou přestavbu, renovace a generální opravy letadel nebo jejich motorů (30.30)

30.1 Stavba lodí a člunů

Tato skupina zahrnuje stavbu lodí, člunů a jiných plovoucích zařízení sloužících přepravě a ostatním komerčním účelům, jako i sportovním a rekreačním účelům. Patří sem i průmyslová přestavba a generální oprava lodí a člunů. Běžné opravy a údržba patří do třídy 33.15.

30.11 Stavba lodí a plavidel

Tato třída zahrnuje stavbu lodí a plavidel (kromě plavidel pro sportovní a rekreační účely), a stavbu plovoucích zařízení.

Zahrnuje:
- stavbu komerčních plavidel:
- osobních, převozních (trajektů), nákladních, cisternových (tankerů), remorkérů atd.
- stavbu válečných lodí
- stavbu rybářských lodí a plovoucích základen pro zpracování ryb (zpracovatelských lodí)

Zahrnuje také:
- stavbu vznášedel (kromě vznášedel pro sportovní a rekreační účely)
- stavbu plovoucích nebo ukotvených vrtných plošin
- stavbu plovoucích zařízení:
- plovoucích doků, pontonů, ochranných hrází (kesonů), plovoucích přístavních můstků, bójí, plovoucích nádrží, nákladních člunů, majáků, plovoucích jeřábů, nafukovacích raftů kromě určených pro sportovní a rekreační účely atd.
- výrobu základních prvků lodí a plovoucích zařízení

Nezahrnuje:
- výrobu dílů plavidel, kromě základních prvků trupu:
- výrobu plachet (13.92)
- výrobu lodních šroubů (25.99)
- výrobu kotev ze železa a oceli (25.99)
- výrobu lodních motorů (28.11)
- výrobu navigačních přístrojů (26.51)
- výrobu lamp a osvětlení pro lodě (27.40)
- stavbu obojživelných vozidel (29.10)
- výrobu nafukovacích člunů nebo raftů pro sportovní a rekreační účely (30.12)
- běžnou opravu a údržbu lodí a plovoucích zařízení (33.15)
- demontáž lodí (38.31)
- vnitřní vybavení lodí a člunů (43.3)

30.30 Výroba letadel, jejich motorů, kosmic. lodí a souv. zařízení

Zahrnuje:
- výrobu letadel pro přepravu osob nebo nákladů, pro vojenské, sportovní a jiné účely
- výrobu helikoptér
- výrobu kluzáků a rogal
- výrobu vzducholodí a horkovzdušných balónů
- výrobu dílů a příslušenství pro letadla této třídy, např.:
- trupů, křídel, dveří, sedadel, kontrolních ploch, podvozků letadel, palivových nádrží, kabin letadel atd.
- vrtulí, rotorů helikoptér a hnacích rotorů lopatek
- motorů a hnacích ústrojí pro letadla a kosmické lodě
- dílů pro proudové a turbovrtulové motory pro letadla a kosmické lodě
- výrobu pozemních letadlových trenažérů
- výrobu kosmických dopravních prostředků a nosných raket, družic, meziplanetárních sond, orbitálních stanic, raketoplánů
- výrobu mezikontinentálních balistických raket (ICBM)

Zahrnuje také:
- průmyslovou přestavbu, renovace a generální opravy letadel nebo jejich motorů

Nezahrnuje:
- výrobu padáků (13.92)
- výrobu vojenských náloží a střeliva (25.40)
- výrobu telekomunikačních přístrojů pro družice (26.30)
- výrobu leteckých systémů a přístrojů (26.51)
- výrobu leteckých navigačních systémů (26.51)
- výrobu osvětlovacích zařízení pro letadla (27.40)
- výrobu elektrických spouštěcích a jiných elektrických dílů pro spalovací motory (27.90)
- výrobu pístů, pístních kroužků a karburátorů (28.11)
- výrobu zařízení pro přistávání letadel a vrtulníků na lodích; katapultů a podobných zařízení (28.99)
- běžné opravy a údržbu letadel a jejich motorů (33.16)
1. stránka z celkem 612345...Poslední »