43.22 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace

Tato třída zahrnuje instalaci rozvodů vody, odpadu, plynu, topení a větracích a klimatizačních zařízení, vč. přístaveb, změn, údržby a oprav.

Zahrnuje:
- instalaci těchto zařízení v budovách a jiných stavebních dílech:
- zařízení (elektrického, plynového, olejového nebo naftového) vytápění
- pecí, chladicích věží
- neelektrických solárních kolektorů
- zařízení rozvodů vody a sanitární techniky
- větracích a klimatizačních zařízení
- rozvodů plynu
- parního potrubí
- sprinklerových zařízení pro účely požární ochrany (požární sprinklery)
- zahradních zavlažovacích systémů
- vzduchotechnického potrubí

Nezahrnuje:
- montáž elektrických podlahových topení (43.21)

33.11 Opravy kovodělných výrobků

Tato třída zahrnuje opravy a údržbu kovodělných výrobků převážně z oddílu 25.

Zahrnuje:
- opravy kovových nádrží, zásobníků a kontejnerů
- opravy a údržbu potrubí a potrubních vedení
- opravy kovodělných výrobků mobilními svařovacími přístroji
- opravy ocelových přepravních barelů
- opravy a údržbu parních generátorů
- opravy a údržbu pomocných zařízení k parním generátorům:
- kondenzátorů, předehřívačů, přehřívačů, parních kolektorů a akumulátorů
- opravy a údržbu jaderných reaktorů, kromě separátorů izotopů
- opravy a údržbu dílů kotlů pro lodě a elektrárny
- opravy plášťů kotlů pro ústřední topení a topných těles (radiátorů)
- opravy a údržbu střelných a dělostřeleckých zbraní (vč. oprav sportovních a rekreačních zbraní)
- opravy a údržbu nákupních vozíků

Nezahrnuje:
- broušení čepelí nebo listů pil (33.12)
- opravy systémů ústředních topení atd. (43.22)
- opravy mechanických blokovacích zařízení, sejfů atd. (80.20)

27.40 Výroba elektrických osvětlovacích zařízení

Tato třída zahrnuje výrobu žárovek a zářivek, jejich dílů a komponentů (kromě skleněných polotovarů pro žárovky), výrobu svítidel a jejich dílů a komponentů (kromě vodivého elektrického instalačního materiálu).

Zahrnuje:
- výrobu výbojkových, vakuových, fluorescenčních, ultrafialových, infračervených a podobných lamp, svítidel a žárovek
- výrobu stropních a nástěnných svítidel
- výrobu lustrů
- výrobu stolních lamp (tj. svítidel)
- výrobu osvětlení na vánoční stromky
- výrobu elektrických krbových plamenů
- výrobu bleskových světel
- výrobu elektrických lamp proti hmyzu
- výrobu luceren (např. karbidových, elektrických, plynových, benzinových, petrolejových)
- výrobu reflektorů
- výrobu pouličního osvětlení (kromě dopravních semaforů)
- výrobu osvětlovacích zařízení pro dopravní prostředky (např. pro automobily, letadla, lodě)

Zahrnuje také:
- výrobu neelektrických osvětlovacích zařízení

Nezahrnuje:
- výrobu skleněných výrobků a skleněných dílů pro svítidla (23.19)
- výrobu vodivého instalačního materiálu pro svítidla (27.33)
- výrobu stropních a koupelnových ventilátorů se zabudovanými svítidly (27.51)
- výrobu elektrických signalizačních zařízení jako semaforů a signalizačních zařízení pro chodce (27.90)
- výrobu elektrických signalizátorů (27.90)