32.50 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb

Tato třída zahrnuje výrobu laboratorních, chirurgických, zdravotnických a dentálních přístrojů a nástrojů, zařízení a pomůcek; výrobu ortodontických pomůcek, zubních náhrad a rovnátek.

Zahrnuje také výrobu lékařského, dentálního a podobného nábytku, u něhož přídavné funkce určují účel využití, např. hydraulické funkce zubařského křesla.

Zahrnuje:
- výrobu chirurgických roušek a sterilního šicího materiálu a sterilních tkanin
- výrobu cementu pro zubní výplně (kromě fixačních prostředků pro zubní náhrady), zubního vosku a jiných dentálních technických formovacích a modelovacích materiálů
- výrobu cementu pro kostní rekonstrukce
- výrobu pecí pro zubní laboratoře
- výrobu laboratorních ultrazvukových čisticích přístrojů
- výrobu laboratorních sterilizačních přístrojů
- výrobu laboratorních destilačních přístrojů a odstředivek
- výrobu nábytku a vybavení lékařských a zubních ošetřoven, operačních sálů a prostor, veterinárních pracovišť:
- operační stoly
- stoly určené pro vyšetření
- nemocniční postele s mechanickým zařízením
- zubařská křesla
- výrobu kostních destiček a šroubů, injekčních stříkaček, jehel, katétrů, kanyl atd.
- výrobu dentálních nástrojů a přístrojů (vč. zubařských křesel s vestavěnými přístroji)
- výrobu umělých zubů, můstků atd. v zubních laboratořích
- výrobu ortopedických a protetických pomůcek
- výrobu skleněných očí
- výrobu lékařských teploměrů
- výrobu výrobků pro oční lékařství, např. brýlových a slunečních skel, skel broušených dle lékařského předpisu, kontaktních čoček, ochranných brýlí

Nezahrnuje:
- výrobu dentálních fixačních přípravků (20.42)
- výrobu impregnované zdravotnické vaty, gázy a obvazů (21.20)
- výrobu elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů (26.60)
- výrobu kolečkových křesel a jiných vozítek pro postižené (30.92)
- činnosti optiků (47.78)

95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu, pro domácnost

Tento oddíl zahrnuje opravy a údržbu počítačů a periferních zařízení jako jsou desktopy, laptopy, počítačové terminály, databanky a tiskárny. Oddíl dále zahrnuje opravy komunikačních zařízení jako faxy, obousměrné vysílačky, opravy spotřební elektroniky jako televizní a rozhlasové přijímače, zařízení pro domácnost, dům a zahradu, např. sekaček na trávu a ventilátorů, opravy bot, tašek, kufrů a dalších kožených výrobků, nábytku a bytového zařízení, oděvů, sportovních potřeb, hudebních nástrojů, potřeb pro kutily a dalších výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost.

Do tohoto oddílu nepatří opravy lékařských přístrojů a diagnostických zobrazovacích přístrojů, měřicích a monitorovacích přístrojů, laboratorních přístrojů, radarů a sonarů (33.13).

94.12 Činnosti profesních organizací

Zahrnuje:
- činnosti organizací, které se v první řadě zabývají určitou vědeckou disciplínou, určitou profesí nebo odbornou technickou oblastí, např. lékařské komory, advokátní komory, auditorské svazy, inženýrské svazy, komory architektů atd.
- činnosti sdružení odborníků ve vědecké, akademické nebo kulturní oblasti, jako jsou svazy spisovatelů, umělecké svazy, svazy novinářů atd.
- šíření informací, formulování zásad profesionální etiky a dozor nad jejím dodržováním, zastupování před státními orgány a práce s veřejností

Zahrnuje také:
- činnosti vědeckých společností

Nezahrnuje:
- vzdělávání, prováděné těmito organizacemi (oddíl 85)