77.33 Pronájem a leasing kancelářských strojů,zařízení,vč.počítačů

Zahrnuje:
- pronájem a operativní leasing kancelářských strojů a zařízení bez obsluhy:
- počítačů a počítačových periferních zařízení
- kopírek, psacích strojů a zařízení na zpracování dat
- účtovacích strojů a zařízení, registračních pokladen, kalkulaček atd.
- kancelářského nábytku

77.39 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení, výrobků j. n.

Zahrnuje:
- pronájem a operativní leasing ostatních strojů a zařízení bez obsluhy, které jsou obecně užívány odvětvími ekonomiky jako výrobní prostředky:
- motorů a turbín
- obráběcích strojů
- těžebních strojů a zařízení, zařízení pro těžbu ropy
- profesionálních rozhlasových, televizních a komunikačních zařízení
- zařízení pro filmový průmysl
- měřících a kontrolních zařízení
- ostatních strojů pro vědecké nebo průmyslové využití
- pronájem a operativní leasing pozemních dopravních prostředků a zařízení (kromě osobních a nákladních automobilů) bez řidiče:
- motocyklů, karavanů, obytných přívěsů atd.
- kolejových vozidel

Zahrnuje také:
- pronájem zvířat (např. dostihových koní, stád)
- pronájem kontejnerů (např. obytných, kancelářských)
- pronájem palet

Nezahrnuje:
- pronájem jízdních kol (77.21)
- pronájem zemědělských a lesnických strojů a zařízení (77.31)
- pronájem stavebních strojů a zařízení (77.32)
- pronájem kancelářských strojů a zařízení, vč. počítačů (77.33)