66.19 Ostatní pomocné činnosti souv. s finančním zprostředkováním

Tato třída zahrnuje pomocné nespecifikované činnosti pro finanční zprostředkování, jako:
- zpracování a vyúčtování finančních transakcí, vč. transakcí pro kreditní karty
- investiční poradenství
- aktivity hypotečních poradců a makléřů

Zahrnuje také:
- svěřenecké služby za úplatu nebo na smluvním základě

Nezahrnuje:
- činnost pojišťovacích agentů a makléřů (66.22)
- management fondů (66.30)
1. stránka z celkem 11