90.03 Umělecká tvorba

Zahrnuje:
- činnosti jednotlivých umělců jako sochařů, malířů, kreslířů, rytců, grafiků atd.
- činnosti jednotlivých spisovatelů všech žánrů, vč. fikcí, technického psaní atd.
- činnosti nezávislých novinářů
- restaurování uměleckých děl, např. obrazů

Nezahrnuje:
- výrobu kamenných soch, které nejsou uměleckými originály (23.70)
- restaurování varhan a jiných hudebních nástrojů, které mají historickou hodnotu (33.19)
- produkci a postprodukci filmů a videozáznamů (59.11, 59.12)
- restaurování nábytku (kromě restaurování nábytku muzejního typu) (95.24)

74.10 Specializované návrhářské činnosti

Zahrnuje:
- módní design textilií, oděvů, bot, šperků, nábytku a ostatních interiérových dekorací a jiného módního zboží zejména pro osobní potřebu nebo pro domácnost
- průmyslový design, tzn. návrh a vývoj designů a specifikací, které optimalizují hodnotu a vzhled výrobků, vč. stanovení materiálů, mechanizmu, tvaru, barvy a povrchového zpracování s přihlédnutím na charakteristiku a potřeby lidí, bezpečnost, tržní požadavky prodeje, využití a údržbu
- činnosti grafiků
- činnosti dekoratérů (aranžérů) interiéru

Nezahrnuje:
- návrh a programování webových stránek (62.01)
- architektonické projekty, návrhy (71.11)
- konstrukční návrhy, tj. využití fyzikálních zákonů a konstrukčních principů pro návrhy strojů, materiálů, nástrojů, konstrukcí, postupů a systémů (71.12)

59.12 Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů

Tato třída zahrnuje činnosti postprodukce jako montáž, přehrávání filmu na pásek, opatření filmu úvodními a závěrečnými titulky, titulkování, počítačovou grafiku, animace a speciální efekty, vyvolávání a zpracovávání filmů, stejně jako činnosti filmových laboratoří a speciálních studií pro animované filmy.

Nezahrnuje:
- rozmnožování zvukových a filmových nahrávek (kromě rozmnožování kinofilmů za účelem jejich zapůjčení biografům), na audio a videokazetách, na CD a DVD, z originálních (masterových) záznamů (18.20)
- velkoobchod s nahranými videokazetami, CD a DVD (46.43)
- velkoobchod s nenahranými videokazetami a prázdnými zapisovatelnými CD (46.52)
- maloobchod s videokazetami, CD a DVD (47.63)
- vyvolávání filmů s výjimkou pro filmový průmysl (74.20)
- půjčování videokazet a DVD veřejnosti (77.22)
- činnosti samostatně výdělečně činných herců, kreslířů, režisérů, scénických výtvarníků a techniků (90.0)
1. stránka z celkem 11