64 Finanční zprostředkování,kromě pojišťovnictví,penz.financ.

Tento oddíl zahrnuje přijímání a rozdělování finančních prostředků fondů (s výjimkou pojišťovnictví, penzijních fondů a povinného sociálního pojištění).

Poznámka: Při klasifikaci v tomto oddílu mohou hrát důležitou roli národní institucionální úpravy.

64.99 Ostatní finanční zprostředkování j. n.

Zahrnuje:
- jiné finanční zprostředkování zaměřené zejména na rozdělování prostředků jinak, než poskytováním úvěrů
- faktoringové činnosti
- swapy, opce a jiná zajišťovací opatření
- činnosti společností pro urovnání (vyrovnání) v nebezpečí smrti
- investiční činnosti na vlastní účet, např. prostřednictvím spekulativních kapitálových společností, investičních klubů atd.

Nezahrnuje:
- finanční leasing (64.91)
- zabezpečení obchodu (na finančních trzích) ve prospěch jiných (66.12)
- obchodování, pronajímání nemovitostí (oddíl 68)
- přijímání a převádění směnek bez nákupu dluhů (82.91)
- poskytování grantů prostřednictvím členských organizací (94.99)

66.19 Ostatní pomocné činnosti souv. s finančním zprostředkováním

Tato třída zahrnuje pomocné nespecifikované činnosti pro finanční zprostředkování, jako:
- zpracování a vyúčtování finančních transakcí, vč. transakcí pro kreditní karty
- investiční poradenství
- aktivity hypotečních poradců a makléřů

Zahrnuje také:
- svěřenecké služby za úplatu nebo na smluvním základě

Nezahrnuje:
- činnost pojišťovacích agentů a makléřů (66.22)
- management fondů (66.30)
1. stránka z celkem 212