29.10 Výroba motorových vozidel a jejich motorů

Zahrnuje:
- výrobu osobních automobilů
- výrobu užitkových motorových vozidel:
- dodávek, nákladních aut, silničních tahačů (traktorů) pro návěsy atd.
- výrobu autobusů, trolejbusů a autokarů
- výrobu motorů pro motorová vozidla
- výrobu podvozků pro motorová vozidla
- výrobu ostatních motorových vozidel:
- pásových sněhových vozidel, golfových vozíků, obojživelných vozidel
- požárních automobilů, kropicích a čisticích vozů, pojízdných knihoven, pancéřovaných vozidel atd.
- vozidel s míchačem betonové směsi
- terénních vozidel, motokár o podobných vozidel, vč. závodních aut

Zahrnuje také:
- průmyslovou rekonstrukci (přestavbu) motorů motorových vozidel a přestavbu na alternativní pohon

Nezahrnuje:
- výrobu elektromotorů (kromě spouštěcích motorů) (27.11)
- výrobu osvětlovacích zařízení pro automobily (27.40)
- výrobu pístů, pístních kroužků a karburátorů (28.11)
- výrobu zemědělských traktorů a malotraktorů (28.30)
- výrobu pásových vozidel a traktorů pro stavebnictví nebo hornictví (28.92)
- výrobu terénních vyklápěcích náklaďáků (28.92)
- výrobu karoserií motorových vozidel (29.20)
- výrobu elektrických zařízení a přístrojů pro motorová vozidla (29.31)
- výrobu dílů a příslušenství pro motorová vozidla (29.32)
- výrobu tanků a ostatních vojenských bojových vozidel (30.40)
- údržbu, opravy a přestavby motorových vozidel (45.20)

30.20 Výroba železničních lokomotiv a vozového parku

Zahrnuje:
- výrobu elektrických, dieselových, parních a jiných železničních lokomotiv
- výrobu kolejových vozidel, vagonů, nákladních vozů, vozidel na údržbu nebo servis, s vlastním pohonem
- výrobu železničních nebo tramvajových kolejových vozidel bez vlastního pohonu:
- osobních vozů, nákladových vozů, cisternových vozů, samovykládacích vozů a vagonů, opravárenských vozů, jeřábových vozů, tendrů atd.
- výrobu specializovaných dílů pro železniční nebo tramvajové kolejové lokomotivy a vozový park:
- podvozků, náprav a kol, brzd a dílů brzd; háků a jiných spojovacích elementů; nárazníků a jejich dílů, tlumičů nárazů; rámů vagonů a lokomotiv; karoserií; přechodů spojení atd.

Zahrnuje také:
- výrobu lokomotiv a kolejových vozidel pro těžbu a dobývání
- výrobu mechanických a elektromechanických signalizačních, bezpečnostních, kontrolních a řídicích zařízení pro železniční, tramvajovou, říční, silniční dopravu, pro parkovací zařízení, letiště atd.
- výrobu sedadel pro kolejová vozidla
- průmyslovou přestavbu a generální opravy lokomotiv a kolejových vozidel

Nezahrnuje:
- výrobu nesmontovaných kolejí (24.10)
- výrobu montovaných materiálů pro železniční svršky (25.99)
- výrobu elektromotorů (27.11)
- výrobu elektrických signalizačních, bezpečnostních, kontrolních a řídicích přístrojů a zařízení (27.90)
- výrobu spalovacích motorů a turbín (28.11)
- opravy a údržbu lokomotiv a kolejových vozidel (33.17)

30.30 Výroba letadel, jejich motorů, kosmic. lodí a souv. zařízení

Zahrnuje:
- výrobu letadel pro přepravu osob nebo nákladů, pro vojenské, sportovní a jiné účely
- výrobu helikoptér
- výrobu kluzáků a rogal
- výrobu vzducholodí a horkovzdušných balónů
- výrobu dílů a příslušenství pro letadla této třídy, např.:
- trupů, křídel, dveří, sedadel, kontrolních ploch, podvozků letadel, palivových nádrží, kabin letadel atd.
- vrtulí, rotorů helikoptér a hnacích rotorů lopatek
- motorů a hnacích ústrojí pro letadla a kosmické lodě
- dílů pro proudové a turbovrtulové motory pro letadla a kosmické lodě
- výrobu pozemních letadlových trenažérů
- výrobu kosmických dopravních prostředků a nosných raket, družic, meziplanetárních sond, orbitálních stanic, raketoplánů
- výrobu mezikontinentálních balistických raket (ICBM)

Zahrnuje také:
- průmyslovou přestavbu, renovace a generální opravy letadel nebo jejich motorů

Nezahrnuje:
- výrobu padáků (13.92)
- výrobu vojenských náloží a střeliva (25.40)
- výrobu telekomunikačních přístrojů pro družice (26.30)
- výrobu leteckých systémů a přístrojů (26.51)
- výrobu leteckých navigačních systémů (26.51)
- výrobu osvětlovacích zařízení pro letadla (27.40)
- výrobu elektrických spouštěcích a jiných elektrických dílů pro spalovací motory (27.90)
- výrobu pístů, pístních kroužků a karburátorů (28.11)
- výrobu zařízení pro přistávání letadel a vrtulníků na lodích; katapultů a podobných zařízení (28.99)
- běžné opravy a údržbu letadel a jejich motorů (33.16)

C Zpracovatelský průmysl

Tato sekce zahrnuje mechanickou, fyzikální nebo chemickou přeměnu materiálů nebo komponentů na nové produkty (zboží), ačkoliv toto nelze použít jako jednotné univerzální kritérium pro definování výroby zboží, tj. zpracovatelského průmyslu, (dále pod poznámkou ke zpracování odpadů). Materiály, látky a suroviny, které se využívají jako vstupy zpracovatelského průmyslu, jsou produkty zemědělství, lesnictví, rybolovu a akvakultury, těžby, dobývání kamene a písků a jílů nebo se též může jednat o produkty jiných zpracovatelských činností. Podstatná změna, renovace nebo rekonstrukce produktů se obecně považuje za výrobu zboží, a zařazuje se tedy do zpracovatelského průmyslu.

Výsledkem výrobního postupu jsou buď hotové výrobky určené pro užívání nebo spotřebu, nebo polotovary určené k dalšímu opracování nebo zpracování. Příklad: Produkt rafinace oxidu hlinitého je vstupem používaným pro primární výrobu hliníku, primární hliník je vstupem pro závod na výrobu hliníkového drátu a hliníkový drát je vstupem pro výrobu drátěných výrobků.

Výroba speciálních dílů, doplňků a příslušenství ke strojům a zařízením je zásadně přiřazena do stejné třídy jako výroba příslušných strojů a zařízení. Výroba nespecializovaných dílů strojů a zařízení (např. motorů, pístů, elektromotorů, elektrických celků, ventilů, převodů, kuličkových ložisek) je zařazena v příslušných třídách odděleně od strojů a zařízení, pro které mohou být tyto díly a zařízení použity. Nicméně výroba speciálních dílů nebo speciálního příslušenství vyráběná litím nebo vytlačováním plastů je zahrnuta ve skupině 22.2.

Montáž dílů produktů se rovněž zahrnuje do zpracovatelského průmyslu. Patří sem také montáž produktů ze smontovaných dílů, a to jak z dílů vlastní výroby tak z dílů koupených.

Zpětné získávání surovin z odpadů, tzn. zpracování odpadů na druhotné suroviny, je zařazeno do skupiny 38.3 (Úprava odpadu k dalšímu využití). Ačkoliv tato činnost může zahrnovat též fyzikální nebo chemickou přeměnu, nepovažuje se za výrobu zboží, a nespadá tedy do zpracovatelského průmyslu. Hlavním účelem této činnosti je úprava nebo zpracování odpadů, proto je zařazena do sekce E (Zásobování vodou; činnosti spojené s odpadními vodami, odpady a sanacemi). Naopak výroba nových hotových produktů (na rozdíl od druhotných surovin) je zařazena do zpracovatelského průmyslu i tehdy, pokud jsou při této výrobě jako vstup využívány odpady. Např. získávání stříbra z odpadu filmů se tak považuje za výrobu v rámci zpracovatelského průmyslu.

Specializovaná údržba, opravy a instalace strojů a zařízení patří obecně do oddílu 33 (Opravy a instalace strojů a zařízení). Avšak opravy počítačů (přístrojů na zpracování dat) a spotřebního zboží jsou zařazeny do oddílu 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost), zatímco opravy motorových vozidel do oddílu 45 (Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel).

Provádí-li se instalace strojů a zařízení jako specializovaná činnost, je zahrnuta v 33.20.

Poznámka: Hranice mezi výrobními činnostmi patřícími do zpracovatelského průmyslu a činnostmi spadajícími do ostatních sektorů klasifikačního systému mohou být poněkud nejasné. Obecně platí, že hospodářská odvětví sekce „Zpracovatelský průmysl“ zahrnují přeměnu materiálů na nové produkty. Výsledkem je nový výrobek. Definice nových produktů však může být subjektivní. Pro ujasnění jsou zde uvedeny činnosti, které v CZ-NACE do zpracovatelského průmyslu spadají:
- zpracování čerstvých ryb (filetování ryb), otevírání ústřic apod., které není prováděno na rybářském plavidle (10.20)
- pasterování a stáčení mléka do lahví (10.51)
- zpracování usní (15.11)
- impregnování dřeva (16.10)
- tisk a s ním související činnosti (18.1)
- protektorování pneumatik (22.11)
- výroba hotových betonových směsí (23.63)
- elektrochemické pokovování, pokovování, tepelné opracování kovů, leštění (25.61)
- přestavba a rekonstrukce strojů (např. automobilových motorů) (29.10)

Naopak existují činnosti, které sice příležitostně zahrnují transformační postupy, jsou však zařazeny do jiných sekcí CZ-NACE (nebo, jinak řečeno, nepatří do zpracovatelského průmyslu).

Mezi takové činnosti patří např.:
- těžba dřeva, zařazená do sekce A (Zemědělství, lesnictví a rybářství)
- úprava zemědělských produktů, zařazená do sekce A (Zemědělství, lesnictví a rybářství)
- úprava potravin pro okamžitou spotřebu na místě, zařazená do oddílu 56 (Stravování a pohostinství)
- úprava rud a jiných nerostů, zařazená do sekce B (Těžba a dobývání)
- výstavba a montážní činnosti prováděné na staveništi, zařazené do sekce F (Stavebnictví)
- rozdělování zboží z velkých balení do menších, a to vč. balení, přebalování nebo plnění lihovin, chemikálií a jiných tekutin do lahví, třídění odpadu; míchání barev dle přání zákazníka; řezání kovů dle přání zákazníka; zpracování, jehož výsledkem není rozdílné zboží, zařazené do sekce G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel)