49.50 Potrubní doprava

Zahrnuje:
- přepravu plynů, kapalin, vody, odpadních kalů a jiných komodit dálkovým potrubím

Zahrnuje také:
- provoz čerpacích stanic

Nezahrnuje:
- distribuci zemního plynu nebo svítiplynu, páry nebo vody (vč. rozvozu vody nákladními automobily (35.22, 35.30, 36.00)
- přepravu kapalin nákladními automobily (49.41)

50 Vodní doprava

Tento oddíl zahrnuje dopravu osob i nákladů po vodě, pravidelnou i nepravidelnou dopravu. Zahrnuje také vlečení a tlačení lodí, plavbu lodí pro potřeby exkurzí, pro zábavu a poznávání, dopravu trajekty a vodními taxi atd. Ačkoli poloha je určitým kriteriem pro zařazení do námořní nebo vnitrozemské vodní dopravy, tím rozhodujícím faktorem je druh použitého plavidla. Doprava námořními plavidly je začleněna do skupin 50.1 a 50.2, doprava jinými plavidly je klasifikována ve skupinách 50.3 a 50.4.

Tento oddíl nezahrnuje provoz restaurací a barů na palubě lodí, pokud jsou provozovány samostatnými firmami (56.10 a 56.30).

50.1 Námořní a pobřežní osobní doprava

Tato skupina zahrnuje dopravu cestujících plavidly, která byla konstruována pro plavbu na moři nebo v pobřežních vodách. Zahrnuje také osobní dopravu na velkých jezerech atd., pokud se používají podobná plavidla.

50.10 Námořní a pobřežní osobní doprava

Zahrnuje:
- dopravu osob v mořských a pobřežních vodách pravidelnou dopravou nebo příležitostně:
- provozování lodí pro exkurze, zábavu, poznávání
- provozování trajektů, vodních taxi atd.

Zahrnuje také:
- pronájem výletních lodí s posádkou pro námořní a pobřežní plavbu (např. plavba s rybařením)

Nezahrnuje:
- provozování restaurací a barů na palubě lodí, pokud patří samostatné firmě (56.10 a 56.30)
- pronájem výletních lodí a jachet bez posádky (77.21)
- pronájem komerčních lodí a člunů bez posádky (77.34)
- provoz „plovoucích kasin“ (92.00)

50.2 Námořní a pobřežní nákladní doprava

Tato skupina zahrnuje dopravu nákladů plavidly, která byla konstruována pro plavbu na moři nebo v pobřežních vodách. Zahrnuje rovněž nákladní dopravu na velkých jezerech atd., pokud se používají podobná plavidla.