46.71 VO s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuzn. výrobky

Zahrnuje:
- velkoobchod s palivy, mazivy, oleji, např.:
- dřevěným uhlím, uhlím, koksem, palivovým dřívím, naftou
- surovým petrolejem, surovou ropou, motorovou naftou, benzínem, topným olejem, petrolejem
- zkapalněnými ropnými plyny, propanovými a butanovými plyny
- mazacími oleji a tuky, výrobky z rafinované ropy

27.40 Výroba elektrických osvětlovacích zařízení

Tato třída zahrnuje výrobu žárovek a zářivek, jejich dílů a komponentů (kromě skleněných polotovarů pro žárovky), výrobu svítidel a jejich dílů a komponentů (kromě vodivého elektrického instalačního materiálu).

Zahrnuje:
- výrobu výbojkových, vakuových, fluorescenčních, ultrafialových, infračervených a podobných lamp, svítidel a žárovek
- výrobu stropních a nástěnných svítidel
- výrobu lustrů
- výrobu stolních lamp (tj. svítidel)
- výrobu osvětlení na vánoční stromky
- výrobu elektrických krbových plamenů
- výrobu bleskových světel
- výrobu elektrických lamp proti hmyzu
- výrobu luceren (např. karbidových, elektrických, plynových, benzinových, petrolejových)
- výrobu reflektorů
- výrobu pouličního osvětlení (kromě dopravních semaforů)
- výrobu osvětlovacích zařízení pro dopravní prostředky (např. pro automobily, letadla, lodě)

Zahrnuje také:
- výrobu neelektrických osvětlovacích zařízení

Nezahrnuje:
- výrobu skleněných výrobků a skleněných dílů pro svítidla (23.19)
- výrobu vodivého instalačního materiálu pro svítidla (27.33)
- výrobu stropních a koupelnových ventilátorů se zabudovanými svítidly (27.51)
- výrobu elektrických signalizačních zařízení jako semaforů a signalizačních zařízení pro chodce (27.90)
- výrobu elektrických signalizátorů (27.90)

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

Tento oddíl zahrnuje přeměnu surové ropy a uhlí na použitelné produkty určené ke konečné spotřebě. Dominantním procesem je rafinace ropy, která zahrnuje separaci jednotlivých komponent surové ropy za použití techniky krakování a destilace. Tento oddíl zahrnuje také výrobu charakteristických produktů na vlastní účet (např. koksu, butanu, propanu, benzinu, petroleje (ke svícení), topného oleje) rovněž tak činnosti zpracovatelské (např. rafinaci na zakázku).

Tento oddíl zahrnuje výrobu plynů jako jsou etan, propan a butan jako produktů rafinerií ropy.

Nezahrnuje výrobu těchto plynů v jiných třídách (20.14), výrobu průmyslových plynů (20.11), těžbu zemního plynu (metanu, etanu, butanu nebo propanu) (06.20) a výrobu topného (pohonného) plynu jiného než ropného (např. uhelného plynu, vodního plynu, generátorového plynu, plynárenského plynu) (35.21). Výroba petrochemikálií z rafinované ropy je klasifikována v oddílu 20.

19.20 Výroba rafinovaných ropných produktů

Tato třída zahrnuje výrobu kapalných nebo plynných paliv nebo jiných produktů ze surové ropy, bituminózních minerálů (rud, hornin) nebo jejich frakčních produktů. Rafinace ropy zahrnuje jednu nebo více z následujících činností: frakcionace; přímá destilace surové ropy; krakování.

Zahrnuje:
- výrobu motorového paliva: benzin, petrolej ke svícení (kerosin) atd.
- výrobu paliva: lehký, střední a těžký topný olej, rafinérské plyny jako etan, propan, butan atd.
- výrobu mazacích olejů a vazelín na bázi olejů, vč. olejů odpadních
- výrobu produktů pro petrochemický průmysl a pro výrobu silničních svršků
- výrobu různých produktů: lakový benzín, vazelína (vč. technické), parafin atd.
- výrobu briket z ropy (ropných produktů)
- míchání biopaliv, tj. alkoholů s ropou (např. gasohol)

Zahrnuje také:
- výrobu briket z rašeliny
- výrobu briket z černého a hnědého uhlí (lignitu)
1. stránka z celkem 11