11.07 Výroba nealkohol. nápojů; stáčení minerál. a ostatních vod

Zahrnuje:
- výrobu nealkoholických nápojů (kromě nealkoholického piva a vína):
- ochucených anebo slazených nápojů: citronády, oranžády, koly, ovocných nápojů, toniků atd.
- stáčení přírodních minerálních a ostatních vod do lahví

Nezahrnuje:
- výrobu ovocných a zeleninových šťáv (10.32)
- výrobu mléčných nápojů (10.51)
- výrobu produktů z kávy, čaje a maté (10.83)
- výrobu alkoholických nápojů (11.0111.05)
- výrobu nealkoholického vína (11.02)
- výrobu nealkoholického piva (11.05)
- výrobu ledu (35.30)
- samotné stáčení nápojů do lahví a jejich opatřování etiketami (46.34, je-li činnost prováděna v rámci velkoobchodu, a 82.92, je-li činnost prováděna na základě smlouvy nebo dohody)

87.20 Soc.péče v zař.pro osoby duševně nemocné,závislé na návyk.l.

Tato třída zahrnuje činnosti zařízení pro osoby s opožděným duševním vývojem, duševně choré nebo závislé na návykových látkách. Tato zařízení poskytují ubytování a stravování, ochranný dohled, poradenství a určitou míru lékařské péče, nejedná se však o nemocniční péči.

Zahrnuje:
- činnosti:
- zařízení pro léčbu alkoholové a drogové závislosti
- psychiatrických sanatorií
- zařízení chráněného bydlení pro psychicky labilní osoby
- zařízení pro mentálně zaostalé osoby
- domů na půl cesty pro osoby s duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách

Nezahrnuje:
- činnosti psychiatrických oddělení nemocnic a psychiatrických klinik (86.10)
- činnosti zařízení sociální péče s ubytováním jako jsou např. útulky pro bezdomovce (87.90)

82.92 Balicí činnosti

Zahrnuje:
- balicí činnosti na základě smlouvy nebo dohody, přičemž mohou nebo nemusí být zahrnuty automatizované postupy:
- plnění tekutin do lahví
- balení pevných látek (balení bublinkové, fóliové atd.)
- bezpečnostní balení farmaceutických přípravků
- etiketování, potisk a označování
- balení balíků a dárků

Nezahrnuje:
- výrobu nealkoholických nápojů a produkci minerálních vod (11.07)
- balicí činnosti související s dopravou (52.29)