16 Zpracování dřeva, výr. dřev. a příb. výrobků, kromě nábytku

Tento oddíl zahrnuje výrobu dřevěných výrobků, jako jsou stavební dřevo, překližky, dýhy, dřevěné kontejnery a nádoby, řezivo (připravené k prodeji), podlahové krytiny, příhradové nosníky, prefabrikované dřevěné části budov nebo celky. Výrobní postupy zahrnují řezání pilkou, hoblování, obrábění, laminování a sestavování dřevěných výrobků. Na začátku takového výrobního postupu je kulatina rozřezaná na polena nebo stavební dřevo, které může být dále řezáno nebo obráběno soustruhy či jinými tvarovacími stroji. Stavební dřevo nebo jiné opracované tvary dřeva mohou být následně ještě hoblovány nebo hlazeny a kompletovány do konečných výrobků jako obaly a dřevěné kontejnery. S výjimkou zpracování na pile je tento oddíl dále členěn v zásadě hlavně podle specifických výrobků.

Nezahrnuje výrobu nábytku (31.0), nebo montáž dřevěných spojovacích prvků apod. (43.32, 43.33, 43.39).

16.10 Výroba pilařská a impregnace dřeva

Zahrnuje:
- řezání pilou, hoblování a jiné strojní obrábění dřeva
- krájení na plát, dělení nebo rozřezání na třísky, hobliny
- výrobu dřevěných železničních pražců
- výrobu podlahové krytiny ze dřeva, nemontované, nekompletované
- výrobu dřevité vlny, dřevité moučky, třísek, pilin

Zahrnuje také:
- sušení dřeva
- impregnaci anebo chemickou úpravu dřeva konzervačními nebo jinými hmotami

Nezahrnuje:
- těžbu a produkci surového dřeva (02.20)
- výrobu dýh dostatečně tenkých pro zpracování na překližky, desky a panely (16.21)
- výrobu šindelů, obrub, obkladů a lišt (16.23)
- výrobu palivového dřeva nebo lisovaného dřeva (16.29)

16.21 Výroba dýh a desek na bázi dřeva

Zahrnuje:
- výrobu dýh, které jsou dostatečně tenké a vyhovují pro dýhování, zpracování na překližky nebo k jiným účelům:
- hlazené, barvené, potahované, impregnované, vyztužené (na zadní straně papírem nebo tkaninou)
- zpracování formou motivů
- výrobu překližek, dýhovaných desek (panelů) a podobných vrstvených (laminátových) dřevěných desek a listů
- výrobu OSB desek (její štěpky jsou složené do 3 vrstev k sobě kolmo orientované)a jiných dřevotřískových desek
- výrobu středně silných dřevovláknitých izolačních desek (MDF) a jiných dřevovláknitých desek
- výrobu zhuštěného dřeva
- výrobu klíženého vrstveného dřeva, vrstvených dřevěných dýh

02 Lesnictví a těžba dřeva

Tento oddíl zahrnuje produkci kulatiny a sběr a získávání volně rostoucích lesních plodů a materiálů jiných než dřeva. Vedle toho sem patří i lesnické činnosti vedoucí k produktům vyžadujícím pouze drobné opracování, jako je palivové dřevo, dřevěné uhlí nebo dřevo k průmyslovému použití (např. důlní výdřeva, dřevní hmota atd.). Tyto činnosti lze provádět jak v přírodních tak v uměle vysazených lesích.

Tento oddíl nezahrnuje další zpracování dřeva, které začíná řezáním dřeva na pile a jeho hoblováním (oddíl 16).

46.73 VO se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením

Zahrnuje:
- velkoobchod se surovým dřevem
- velkoobchod s produkty primárního zpracování dřeva
- velkoobchod s barvami a laky
- velkoobchod se stavebními materiály:
- pískem, štěrkem
- velkoobchod s tapetami a podlahovými krytinami
- velkoobchod s plochým sklem
- velkoobchod se sanitárním zařízením:
- vanami na koupání, umyvadly, toaletními mísami a jinými výrobky ze sanitární keramiky
- velkoobchod se stavebními díly

31 Výroba nábytku

Tento oddíl zahrnuje výrobu nábytku a příbuzných výrobků z jakéhokoliv materiálu, kromě z kamene, betonu a keramiky. Výrobní postupy používané při výrobě nábytku jsou obvyklé postupy používané při tvarování materiálu a montáži dílů, vč. řezání, formování a laminování. Důležitým aspektem výrobního procesu je design nábytku vycházející z estetických a funkčních požadavků.

Některé z postupů používaných při výrobě nábytku se podobají postupům v jiných výrobních oblastech. Např. postup řezání a montáže se vyskytují také ve výrobě nosníků ze dřeva, která spadá do oddílu 16 (zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků, kromě nábytku), avšak výroba nábytku ze dřeva se od všeobecného zpracování dřeva odlišuje množstvím procesů. Podobné platí pro výrobu nábytku z kovů, při které se používají obdobné postupy, jako při výrobě kovodělných výrobků v oddílu 25 (výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků). Výrobní proces tvarování nábytku z plastů se podobá postupu tvarování jiných výrobků z plastů, přesto je výroba nábytku z plastů v zásadě specializovanou činností zařazenou samostatně.

33.12 Opravy strojů

Tato třída zahrnuje opravy a údržbu průmyslových strojů a zařízení, např. broušení nebo instalaci čepelí, břitů nebo listů pil v průmyslových nebo řemeslnických strojích; provádění svařovacích prací (např. na automobilech nebo při všeobecných opravách); opravy zemědělských a jiných těžkých a průmyslových strojů a zařízení (např. vidlicových vysokozdvižných vozíků a ostatních manipulačních zařízení, obráběcích strojů, průmyslových chladicích zařízení, stavebních a těžebních strojů), vč. strojů a zařízení z oddílu 28.

Zahrnuje:
- opravy a údržbu motorů, kromě pro motorová vozidla
- opravy a údržbu čerpadel, kompresorů a podobných zařízení
- opravy a údržbu proudových strojů
- opravy ventilů
- opravy ozubených kol a hnacích prvků
- opravy a údržbu průmyslových pecí
- opravy a údržbu zdvihacích a manipulačních zařízení
- opravy a údržbu průmyslových chladicích zařízení a zařízení na čištění vzduchu
- opravy a údržbu velkých strojů a zařízení pro všeobecné účely
- opravy ručních profi nástrojů a nářadí s motorem
- opravy a údržbu obráběcích strojů a příslušenství pro třískové a beztřískové obrábění
- opravy a údržbu mechanických strojně poháněných ručních profi nástrojů a nářadí
- opravy a údržbu obráběcích strojů na řezání a tvarování kovů
- opravy a údržbu ostatních obráběcích strojů
- opravy a údržbu zemědělských traktorů
- opravy a údržbu zemědělských a lesnických strojů, strojů na těžbu dřeva
- opravy a údržbu hutnických strojů
- opravy a údržbu hornických a stavebních strojů a strojů používaných na ropných a plynových polích
- opravy a údržbu strojů pro výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
- opravy a údržbu strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní
- opravy a údržbu strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky
- opravy a údržbu strojů na výrobu a zpracování plastů a pryže
- opravy a údržbu strojů pro speciální užití oddílu 28
- opravy a údržbu vážicích zařízení
- opravy a údržbu prodejních automatů
- opravy a údržbu registračních pokladen
- opravy a údržbu fotokopírovacích přístrojů
- opravy elektronických a ostatních počítacích strojů
- opravy psacích strojů

Nezahrnuje:
- instalaci, opravy a údržbu pecí a ostatních topných těles (43.22)
- instalaci, opravy a údržbu výtahů a eskalátorů (43.29)
- opravy počítačů (95.11)

28.99 Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.

Tato třída zahrnuje výrobu strojů pro speciální účely, jinde nezařazených.

Zahrnuje:
- výrobu strojů na sušení dřeva, buničiny, papíru nebo lepenky a jiných materiálů (kromě zemědělských produktů a textilií)
- výrobu tiskařských a knihvazačských strojů a strojů pro činnosti podporující tisk na různé materiály
- výrobu strojů na výrobu cihel, tvárnic, tvarovaných keramických hmot, potrubí, grafitových elektrod, kříd na tabuli atd.
- výrobu strojů na výrobu polovodičů
- výrobu víceúčelových průmyslových robotů pro speciální účely
- výrobu strojů na tvarování licích forem
- výrobu různých strojů a zařízení pro speciální účely:
- strojů pro sestavování (montování) elektrických nebo elektronických lamp, trubic (lamp) nebo žárovek
- strojů na výrobu nebo zpracování za tepla, skla nebo skleněných produktů, skleněných vláken nebo skleněných přízí
- strojů a přístrojů na separaci izotopů
- výrobu zařízení pro vyvažování pneumatik; zařízení pro vyvažování (kromě vyvažování kol)
- výrobu centrálních mazacích zařízení
- výrobu zařízení pro přistávání letadel a vrtulníků na lodích; katapultů a podobných zařízení
- výrobu solárních lůžek
- výrobu zařízení pro automatický bowling (např. automatické stavění kuželek)
- výrobu kolotočů, houpaček, střelnic a podobných vybavení zábavních parků

Nezahrnuje:
- výrobu spotřebičů převážně pro domácnost (27.5)
- výrobu fotokopírovacích přístrojů atd. (28.23)
- výrobu strojů pro opracování tvrdé pryže a plastů nebo studeného skla (28.49)
- výrobu kokil pro ingoty (28.91)
- výrobu stolních nebo společenských her pro zábavní parky (32.40)

28.49 Výroba ostatních obráběcích strojů

Zahrnuje:
- obráběcí stroje pro opracování dřeva, kostí, kamene, tvrdé pryže a plastů, studeného skla atd., vč. strojů využívajících laserového paprsku, ultrazvukových vln, plazmatických oblouků, magnetických impulsů atd.
- výrobu upínacích zařízení pro obráběcí stroje
- výrobu dělicích hlav a ostatního speciálního příslušenství pro obráběcí nástroje
- výrobu stacionárních (nepřenosných) strojů pro přibíjení (hřebíků), spínání (sešívání), lepení nebo jiné spojování (montáž) dřeva, korku, kostí, tvrdé pryže nebo plastů atd.
- výrobu stacionárních (nepřenosných) rotačních nebo rotačních nárazových vrtáků, plnicích strojů, nýtovaček, řezaček plechu atd.
- výrobu lisů pro výrobu dřevotřískových desek apod.
- výrobu strojů pro galvanické pokovování

Zahrnuje také:
- výrobu dílů a příslušenství pro uvedené obráběcí stroje

Nezahrnuje:
- výrobu vyměnitelných nástrojů pro obráběcí stroje (vrtáky, děrovací dláta, zápustky, frézy, soustružnické nože, listy pil, řezací nože atd.) (25.73)
- výrobu ručních elektrických svařovacích a pájecích přístrojů (27.90)
- výrobu ručních nářadí s motorem (28.24)
- výrobu strojů pro zpracování kovů nebo pro slévárny (28.91)
- výrobu strojů pro těžbu a dobývání (28.92)

16.29 Výroba ostatních dřevěných a příb. výrobků, kromě nábytku

Zahrnuje:
- výrobu různých dřevěných výrobků:
- držáků a násad pro nářadí, na košťata, na kartáče
- obuvnických a ševcovských kopyt, napínáků obuvi, ramínek na šaty
- kuchyňského nádobí pro domácnost ze dřeva
- dřevěných sošek a ozdob, intarzií, vykládaných dřevem
- dřevěných pouzder a skříněk na šperky, příbory a podobné výrobky
- dřevěných cívek, vřeten, špulek, navijáků nití a podobných výrobků z osoustruženého dřeva
- jiných dřevěných výrobků
- zpracování přírodního korku, výrobu aglomerovaného korku
- výrobu výrobků z přírodního nebo aglomerovaného korku, vč. podlahových krytin
- výrobu výrobků z proutí a podobných materiálů: podložek, rohoží, zástěn, kufrů (beden) atd.
- výrobu košíkářského zboží a proutěného (rákosového) pletiva
- výrobu palivového dřeva a pelet, z lisovaného dřeva nebo náhradních materiálů z kávového nebo sójového odpadu
- výrobu obrazových nebo zrcadlových rámů
- výrobu rámů pro malířská plátna
- výrobu dřevěných dílů obuvi (např. podpatků a kopyt)
- výrobu rukojetí k deštníkům, vycházkovým holím apod.
- výrobu polotovarů pro výrobu tabákových dýmek

Nezahrnuje:
- výrobu podložek a rohoží z textilních materiálů (13.93)
- výrobu kufrů (15.12)
- výrobu dřevěné obuvi (15.20)
- výrobu zápalek (20.51)
- výrobu skříněk (pouzder) na hodiny (26.52)
- výrobu dřevěných vřeten, cívek a kotoučků které jsou součástí textilních strojů (28.94)
- výrobu nábytku (31.0)
- výrobu dřevěných hraček (32.40)
- výrobu kartáčů a košťat (32.91)
- výrobu truhel, rakví (32.99)
- výrobu korkových záchranných vest, pásů (32.99)
1. stránka z celkem 212