97.00 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu

Tato třída zahrnuje činnosti domácností, které zaměstnávají domácí personál jako služebné, kuchaře, číšníky, sluhy, pradleny, zahradníky, vrátné, čeledíny, řidiče, správce domu, vychovatele, opatrovatelky dětí, domácí učitele, sekretářky atd.

To umožňuje zaměstnanému domácímu personálu uvádět činnost svého zaměstnavatele při sčítání lidu nebo ve studiích, dokonce i když je zaměstnavatelem jednotlivec. Produkty vytvořené touto činností jsou spotřebovány domácností, v níž je personál zaměstnán.

Nezahrnuje:
- poskytování služeb jako vaření, údržba zahrady atd. nezávislými poskytovateli těchto služeb (podnikatelskými subjekty nebo osobami samostatně výdělečně činnými) (podle typu poskytované služby)

94.11 Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací

Zahrnuje:
- činnosti organizací, které se soustřeďují na rozvoj a prosperitu podnikání, vč. zemědělského hospodaření, nebo na hospodářský růst a situaci v určité zeměpisné oblasti nebo v určitém územním správním celku bez ohledu na směr podnikání
- činnosti federací takových seskupení
- činnosti obchodních komor, cechů a podobných organizací
- šíření informací, zastupování před státními orgány, práce s veřejností a vyjednávání svazů podnikatelů a zaměstnavatelů v oblasti pracovních vztahů

Nezahrnuje:
- činnosti odborových svazů (94.20)

78 Činnosti související se zaměstnáním

Tento oddíl zahrnuje vytváření přehledů volných pracovních míst a doporučování nebo umísťování uchazečů o zaměstnání, přičemž umísťovaní jednotlivci nejsou zaměstnávány v kancelářích zprostředkovávajících pracovní místa, poskytování pracovníků klientským firmám na časově omezené období za účelem přechodného nahrazení nebo posílení stavu zaměstnanců klienta a činnosti související s poskytováním dalších lidských zdrojů.

Tento oddíl zahrnuje:
- činnosti vyhledávání a umísťování uchazečů o zaměstnání
- činnosti castingových agentur

Tento oddíl nezahrnuje:
- činnosti uměleckých agentů, kteří zastupují jednotlivce ve snaze získat pro ně vystoupení ve filmu, v televizi, divadle apod. (74.90)

78.10 Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání

Tato třída zahrnuje vytváření přehledů volných pracovních míst a doporučování nebo umísťování uchazečů o zaměstnání, přičemž umísťovaní jednotlivci nejsou zaměstnanci agentury, která práci zprostředkovává.

Zahrnuje:
- vyhledávání, výběr a umísťování žadatelů o zaměstnání
- činnosti castingových agentur, např. hereckých, modelingových
- on-line činnosti agentur zprostředkovávající zaměstnání

Nezahrnuje:
- činnosti uměleckých agentů nebo agentur (74.90)