35.30 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu

Zahrnuje:
- výrobu, sběr a rozvod páry a teplé vody pro vytápění, pro získávání energie a jiné účely
- výrobu a rozvod chlazeného vzduchu
- výrobu a rozvod chlazené vody pro chladicí účely
- výrobu ledu pro potravinářství nebo pro jiné účely (např. chlazení)

D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz. vzduchu

Tato sekce zahrnuje zásobování elektřinou, plynem, párou, teplou vodou apod. prostřednictvím stálé sítě infrastruktury, vedením, rozvodem a potrubím. Rozsah sítí není rozhodující. Sekce zahrnuje distribuci elektřiny, plynu, páry, horké vody apod. do průmyslových areálů nebo do obytných budov. Tato sekce tedy zahrnuje provoz zařízení, která vyrábějí, regulují a rozvádějí elektřinu nebo plyn. Sekce zahrnuje rovněž výrobu a dodávání tepla, klimatizovaného vzduchu a ledu.

Tato sekce nezahrnuje provoz zařízení vodovodů a kanalizací (viz 36 a 37) ani dopravu plynu dálkovým potrubím (49.50).

35.11 Výroba elektřiny

Zahrnuje:
- provoz zařízení na výrobu elektřiny; elektrárny tepelné, jaderné, vodní, s plynovou turbínou, dieselovými agregáty a elektrárny využívající obnovitelné zdroje energií

Nezahrnuje:
- získávání elektřiny při spalování odpadů (38.21)
1. stránka z celkem 9612345...102030...Poslední »