L Činnosti v oblasti nemovitostí

Tato sekce zahrnuje činnosti pronajímatelů, agentů nebo makléřů v jedné nebo v několika následujících činnostech: prodej nebo nákup nemovitostí, pronájem nemovitostí, poskytování ostatních služeb v souvislosti s nemovitostmi, např. oceňování nemovitostí nebo vykonávání činností agentů podmíněných smluv o nemovitostech. Činnosti v této sekci mohou být prováděny s vlastním nebo pronajatým majetkem a mohou být vykonávány za úplatu nebo na smluvním základě. Sekce zahrnuje také stavební práce spojené s údržbou vlastních nebo pronajatých objektů.

Do této sekce patří také činnosti správců majetku.

68.20 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Zahrnuje:
- pronájem a provozování vlastních nebo pronajatých nemovitostí:
- s bytovými budovami a domy
- s nebytovými budovami, vč. výstavních hal, skladovacími zařízeními
- pozemky
- poskytování rodinných domů a zařízených nebo nezařízených bytů nebo apartmánů k dlouhodobějšímu užívání, zpravidla na měsíc nebo rok

Zahrnuje také:
- realizaci stavebních projektů pro vlastní provozování
- správu mobilních obytných jednotek na staveništích

Nezahrnuje:
- provoz hotelů, skupinových hotelů, rekreačních objektů, penzionů, jiných nebytových zařízení pro krátkodobé ubytování i v místech pro náboženská shromáždění nebo parkovišť pro přívěsy (oddíl 55)
1. stránka z celkem 11