33 Opravy a instalace strojů a zařízení

Tento oddíl zahrnuje odborné opravy výrobků, vyráběných ve zpracovatelském sektoru, prováděné za účelem obnovy funkčnosti strojů, zařízení a jiných výrobků. Tento oddíl rovněž zahrnuje provádění všeobecných nebo rutinních údržbářských prací (servisu) výrobků, pro zajištění optimálního fungování a zabránění provozním poruchám a zbytečným opravám těchto výrobků.

Tento oddíl zahrnuje pouze odborné opravy a údržbářské práce. Významnou část oprav provádějí výrobci strojů, zařízení a jiných výrobků, v tom případě se činnost výrobních jednotek podílejících se na těchto opravách a údržbářských pracích klasifikuje dle principu tvorby přidané hodnoty, který tyto kombinované činnosti často přiřazuje k výrobním činnostem. Obdobné platí pro kombinaci obchodu a oprav.

Přestavba nebo přepracování (generální opravy) strojů nebo zařízení se považují za výrobní činnosti a jsou zahrnuty v jiných třídách této sekce.

Opravy a údržba výrobků, které mohou být používány jako výrobní prostředky nebo jako spotřební zboží, jsou obvykle klasifikovány jako opravy a údržba spotřebního zboží (např. opravy kancelářského a bytového nábytku - 95.24).

Tento oddíl dále zahrnuje odbornou instalaci strojů. Instalace zařízení, která tvoří nedílnou součást budovy nebo podobné struktury, např. instalace elektrického vedení, instalace eskalátorů nebo instalace klimatizačního systému, je klasifikována ve stavebnictví.

Nezahrnuje:
- čištění průmyslových strojů (81.22)
- opravy a údržbu počítačů a komunikačních zařízení (95.1)
- opravy a údržbu přístrojů převážně pro domácnost (95.2)

33.1 Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení

Tato skupina zahrnuje odborné opravy prováděné za účelem obnovy funkčnosti kovodělných výrobků, strojů a zařízení a jiných výrobků. Tato skupina zahrnuje rovněž provádění všeobecných nebo pravidelných údržbářských prací (tj. servisu) na těchto výrobcích, které slouží k zajištění optimálního fungování a zabránění provozním poruchám a zbytečným opravám.

Nezahrnuje:
- přestavbu a generální opravy strojů a zařízení (viz příslušnou třídu oddílů 2531)
- čištění průmyslových zařízení (81.22)
- opravy a údržbu počítačů a komunikačních zařízení (95.1)
- opravy a údržbu přístrojů převážně pro domácnost (95.2)

30.20 Výroba železničních lokomotiv a vozového parku

Zahrnuje:
- výrobu elektrických, dieselových, parních a jiných železničních lokomotiv
- výrobu kolejových vozidel, vagonů, nákladních vozů, vozidel na údržbu nebo servis, s vlastním pohonem
- výrobu železničních nebo tramvajových kolejových vozidel bez vlastního pohonu:
- osobních vozů, nákladových vozů, cisternových vozů, samovykládacích vozů a vagonů, opravárenských vozů, jeřábových vozů, tendrů atd.
- výrobu specializovaných dílů pro železniční nebo tramvajové kolejové lokomotivy a vozový park:
- podvozků, náprav a kol, brzd a dílů brzd; háků a jiných spojovacích elementů; nárazníků a jejich dílů, tlumičů nárazů; rámů vagonů a lokomotiv; karoserií; přechodů spojení atd.

Zahrnuje také:
- výrobu lokomotiv a kolejových vozidel pro těžbu a dobývání
- výrobu mechanických a elektromechanických signalizačních, bezpečnostních, kontrolních a řídicích zařízení pro železniční, tramvajovou, říční, silniční dopravu, pro parkovací zařízení, letiště atd.
- výrobu sedadel pro kolejová vozidla
- průmyslovou přestavbu a generální opravy lokomotiv a kolejových vozidel

Nezahrnuje:
- výrobu nesmontovaných kolejí (24.10)
- výrobu montovaných materiálů pro železniční svršky (25.99)
- výrobu elektromotorů (27.11)
- výrobu elektrických signalizačních, bezpečnostních, kontrolních a řídicích přístrojů a zařízení (27.90)
- výrobu spalovacích motorů a turbín (28.11)
- opravy a údržbu lokomotiv a kolejových vozidel (33.17)