27.11 Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů

Tato třída zahrnuje výrobu elektromotorů, generátorů a transformátorů: zařízení na střídavý, stejnosměrný a obojí proud.

Zahrnuje:
- výrobu elektromotorů (kromě spouštěcích motorů pro motory s vnitřním spalováním)
- výrobu elektrických distribučních transformátorů
- výrobu transformátorů pro svařovací zařízení
- výrobu předřadných přístrojů pro zářivky (tzn. transformátorů)
- výrobu transformátorů pro elektrické rozvodné sítě
- výrobu regulátorů přenosového a rozvodného napětí
- výrobu generátorů proudu - dynam a alternátorů (kromě osvětlovacích dynam pro motory - s vnitřním spalováním)
- výrobu generátorových soustrojí (kromě soustrojí turbína-generátor)
- převíjení armatur na tovární bázi

Nezahrnuje:
- výrobu elektronických komponentů - typu transformátorů a spínačů (26.11)
- výrobu elektrických pájecích a svařovacích zařízení (27.90)
- výrobu polovodičových měničů, usměrňovačů a konvertorů proudu (27.90)
- výrobu soustrojí turbína-generátor (28.11)
- výrobu spouštěcích agregátů a generátorů pro motory s vnitřním spalováním (29.31)

33.11 Opravy kovodělných výrobků

Tato třída zahrnuje opravy a údržbu kovodělných výrobků převážně z oddílu 25.

Zahrnuje:
- opravy kovových nádrží, zásobníků a kontejnerů
- opravy a údržbu potrubí a potrubních vedení
- opravy kovodělných výrobků mobilními svařovacími přístroji
- opravy ocelových přepravních barelů
- opravy a údržbu parních generátorů
- opravy a údržbu pomocných zařízení k parním generátorům:
- kondenzátorů, předehřívačů, přehřívačů, parních kolektorů a akumulátorů
- opravy a údržbu jaderných reaktorů, kromě separátorů izotopů
- opravy a údržbu dílů kotlů pro lodě a elektrárny
- opravy plášťů kotlů pro ústřední topení a topných těles (radiátorů)
- opravy a údržbu střelných a dělostřeleckých zbraní (vč. oprav sportovních a rekreačních zbraní)
- opravy a údržbu nákupních vozíků

Nezahrnuje:
- broušení čepelí nebo listů pil (33.12)
- opravy systémů ústředních topení atd. (43.22)
- opravy mechanických blokovacích zařízení, sejfů atd. (80.20)

33.14 Opravy elektrických zařízení

Tato třída zahrnuje opravy a údržbu výrobků oddílu 27, kromě výrobků skupiny 27.5 (přístroje převážně pro domácnost).

Zahrnuje:
- opravy a údržbu síťových, distribučních a speciálních transformátorů
- opravy a údržbu elektromotorů, generátorů a generátorových soustrojí
- opravy a údržbu elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
- opravy a údržbu elektrických stykačů a relé
- opravy a údržbu baterií a akumulátorů
- opravy a údržbu elektrických osvětlovacích zařízení
- opravy a údržbu vodivého nebo nevodivého instalačního materiálu pro elektrické obvody

Nezahrnuje:
- opravy a údržbu počítačů a periferních zařízení (95.11)
- opravy a údržbu komunikačních zařízení (95.12)
- opravy a údržbu spotřební elektroniky (95.21)
- opravy hodin a hodinek (95.25)

29.31 Výroba elektr. a elektronických zařízení pro motor. vozidla

Zahrnuje:
- výrobu elektrického vybavení a spouštěcích a regulačních agregátů motorových vozidel, např. generátorů, alternátorů, zapalovacích svíček, kabelů zapalování, elektrických spouštěčů oken a zajištění dveří, regulátorů napětí, svazků kabelů a kabelových systémů pro motorová vozidla
- výrobu (elektromagnetických) spojek
- montáž zakoupených měřicích přístrojů, např. rychloměrů, otáčkoměrů, do palubní desky

Nezahrnuje:
- výrobu baterií do vozidel (27.20)
- výrobu osvětlovacích zařízení pro motorová vozidla (27.40)
- výrobu čerpadel pro motorová vozidla a motory (28.13)

28.29 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.

Zahrnuje:
- výrobu vážicích zařízení (kromě citlivých laboratorních vah):
- váhy pro domácnost a pro obchody, váhy stolní, mostní, pro kontinuální vážení, závaží atd.
- výrobu filtračních a čisticích zařízení a přístrojů pro kapaliny
- výrobu zařízení pro rozmetání, rozptylování, rozstřikování nebo rozprašování kapalin nebo prášků:
- stříkací pistole, hasicí přístroje, stroje na pískování, stroje na čištění vodní párou atd.
- výrobu balicích a obalových strojů:
- stroje plnicí, uzavírací, pečetící, etiketovací atd.
- výrobu strojů pro čištění nebo sušení lahví a na sycení nápojů
- výrobu destilačních nebo rektifikačních přístrojů pro použití v rafinerii ropy, chemickém průmyslu, při výrobě nápojů atd.
- výrobu plynových generátorů
- výrobu kalandrovacích nebo jiných válcovacích strojů a válců pro ně (kromě pro kovy a sklo)
- výrobu odstředivek (kromě odstředivek smetany a ždímaček prádla)
- výrobu těsnění a podobných spojů vyrobených z kombinací různých materiálů nebo z více vrstev stejného materiálu
- výrobu prodejních automatů
- výrobu vodováh, krejčovských metrů a podobných ručních nástrojů, přesných strojních nástrojů (kromě optických)
- výrobu neelektrických pájecích a svařovacích přístrojů
- výrobu chladicích věží a podobných zařízení pro přímé chlazení cirkulací vody

Nezahrnuje:
- výrobu citlivých laboratorních vah (26.51)
- výrobu chladniček, mrazniček a chladicích boxů převážně pro domácnost (27.51)
- výrobu ventilátorů převážně pro domácnost (27.51)
- výrobu elektrických pájecích a svařovacích přístrojů (27.90)
- výrobu zemědělských postřikovacích a rozprašovacích zařízení (28.30)
- výrobu válcovacích zařízení na kov a sklo a válců pro ně (28.91, 28.99)
- výrobu zemědělských sušiček (28.93)
- výrobu strojů pro filtrování nebo čištění potravin (28.93)
- výrobu odstředivek smetany (28.93)
- výrobu sušiček prádla pro prádelny (28.94)
- výrobu strojů pro potisk textilu (28.94)

27.90 Výroba ostatních elektrických zařízení

Tato třída zahrnuje výrobu různých jiných elektrických přístrojů a zařízení než jsou uvedeny v předchozích třídách.

Zahrnuje:
- výrobu akumulátorových nabíječek
- výrobu elektricky zařízení pro otevírání a zavírání dveří
- výrobu elektrických zvonků, bzučáků, sirén
- výrobu prodlužovacích kabelů z nakoupeného izolovaného drátu (tzn. drátu ne vlastní výroby)
- výrobu ultrazvukových čisticích přístrojů (kromě přístrojů pro zubní a jiné laboratoře)
- výrobu polovodičových měničů, usměrňovačů a konvertorů proudu, palivových článků, regulovaných a neregulovaných napájecích jednotek
- výrobu nepřerušitelných zdrojů proudu (UPS)
- výrobu ochrany proti předpětí
- výrobu přívodních kabelů k přístrojům, prodlužovacích kabelů a jiných svazků elektrických kabelů z izolovaného drátu s přípojkami nebo jinými zařízeními
- výrobu uhlíkových a grafitových elektrod, kontaktů a jiných výrobků z uhlíku a grafitu pro elektrické aplikace
- výrobu urychlovačů částic
- výrobu elektrických kondenzátorů, odporů a podobných komponentů
- výrobu elektromagnetů
- výrobu sirén
- výrobu elektrických značek, ukazatelů
- výrobu elektronických návěstních panelů a výsledkových tabulí
- výrobu elektrických signalizačních přístrojů, např. dopravních semaforů a signalizačních zařízení pro chodce
- výrobu elektrických izolátorů a součástek izolátorů (kromě izolátorů ze skla nebo keramiky), izolačních trubek a jejich spojek z obecných kovů
- výrobu elektrických pájecích a svařovacích přístrojů, vč. ručně vedených pájedel

Nezahrnuje:
- výrobu elektrických izolátorů z porcelánu (23.43)
- výrobu uhlíkových a grafitových vláken a výrobků (kromě elektrod a výrobků pro použití v elektrotechnice) (23.99)
- výrobu elektronických komponentů elektronických usměrňovačů, integrovaných spínacích obvodů k regulaci napětí, integrovaných spínacích obvodů k přeměně výkonu, elektronických kondenzátorů, odporů a podobných elektronických zařízení (26.11)
- výrobu motorů, transformátorů, generátorů, spínacích zařízení, relé, průmyslových kontrolních zařízení (27.1)
- výrobu baterií a akumulátorů (27.20)
- výrobu elektrického drátu pro přenos informací a přenos energií, vodivého a nevodivého instalačního materiálu (27.3)
- výrobu osvětlovacích zařízení (27.40)
- výrobu spotřebičů převážně pro domácnost (27.5)
- výrobu neelektrických pájecích a svařovacích přístrojů (28.29)
- výrobu elektrického vybavení vozidel, např. generátorů, alternátorů, zapalovacích svíček, kabelů zapalování, elektrických spouštěčů oken a zajištění dveří, regulátorů napětí (29.31)