82 Administrativní,kancelářské,podpůrné činnosti pro podnikání

Tento oddíl zahrnuje poskytování celé řady každodenních administrativních a běžných rutinních podpůrných úkonů na základě smlouvy nebo dohody. Tento oddíl také zahrnuje všechny podpůrné služby pro podnikání jinde neuvedené.

Jednotky zařazené do tohoto oddílu neposkytují pro zajištění kompletního provozu firmy provozní personál.

82.1 Administrativní a kancelářské činnosti

Tato skupina zahrnuje poskytování celé řady každodenních administrativních služeb, jako je finanční plánování, vystavování faktur a uchovávání dokladů, získávání personálu, dodávky a logistika, na základě smlouvy nebo dohody.

Tato skupina také zahrnuje poskytování podpůrných služeb pro jiné firmy na základě smlouvy nebo dohody, přičemž se jedná o běžné rutinní činnosti, které firmy a organizace tradičně provádějí samy.

Jednotky zařazené do této skupiny neposkytují pro zajištění kompletního provozu firmy provozní personál. Jednotky, zabývající se pouze jednou konkrétní formou těchto činností, jsou klasifikovány podle této konkrétní činnosti.

82.11 Univerzální administrativní činnosti

Zahrnuje:
- poskytování kombinace každodenních sekretářských služeb na základě smlouvy nebo dohody, jako je recepce, finanční plánování, vystavování faktur a vedení evidence, personální a poštovní služby atd.

Nezahrnuje:
- poskytování pouze jedné konkrétní formy těchto činností (viz třída této konkrétní činnosti)
- poskytování provozního personálu bez dozoru (oddíl 78)

82.19 Kopírování,příprava dokumentů,ostat.kancel.podpůr.činnosti

Tato třída zahrnuje celou řadu specializovaných kancelářských podpůrných činností. Činnosti kopírování/rozmnožování, tisku zde zahrnuté pokrývají tisk pouze minimálním nákladem.

Zahrnuje:
- přípravu dokumentů
- editování a korekturu dokumentů
- psaní a zpracovávání textů (na psacím stroji, počítači)
- podpůrné sekretářské služby
- přepis dokumentů a další sekretářské služby
- psaní dopisů a resumé
- poskytování pronájmu poštovních přihrádek a jiné poštovní a zasílací služby, jako je předběžné třídění, adresování atd.
- fotokopírování
- rozmnožování
- plánografické kopírování
- ostatní služby související s kopírováním dokumentů (bez poskytování tiskařských služeb, jako je příprava tisku, ofsetový tisk, rychlotisk, digitální tisk)

Nezahrnuje:
- tisk dokumentů (ofsetový tisk, rychlotisk atd.) (18.12)
- přípravu tisku (18.13)
- organizování reklamních kampaní (poštou, elektronicky) (73.11)
- specializované stenografické činnosti, jako jsou soudní záznamy (82.99)
- veřejné stenografické služby (82.99)

82.20 Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu

Zahrnuje:
- činnosti call center, vyřizování zavolaných dotazů, příchozích hovorů, odpovídání na volání klientů prostřednictvím živých operátorů, automatického rozdělování hovorů, integrovaných počítačových/telefonních systémů, interaktivních hlasových odpovídacích systémů nebo obdobných metod k vyřízení obdržených objednávek, poskytování informací o produktech, vyřizování požadavků a reklamací zákazníků
- činnosti call center, zabezpečující odchozí hovory užitím obdobných postupů pro prodej nebo odbyt zboží nebo služeb potencionálním zákazníkům, provádění průzkumu trhu, veřejného mínění a podobných činností pro zákazníky
1. stránka z celkem 1112345...10...Poslední »