70.22 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení

Tato třída zahrnuje poradenství, poučení a praktickou podporu podnikům a jiným organizacím v otázkách řízení, např. strategie společnosti a organizační plánování, reorganizace podnikových procesů, efektivní řízení, snížení nákladů a ostatní finanční záležitosti; marketingové cíle a politika; praxe, plánování a politika v oblasti lidských zdrojů; kompenzace a penzijní strategie; plánování výroby a plánování kontrol.

Tyto služby poskytované podnikům a jiným organizacím mohou obsahovat poradenství, poučení a praktickou podporu týkající se:
- navrhování metod vedení účtů nebo postupů, programů provozního účetnictví, postupů rozpočtové kontroly
- poradenství a podpory v oblasti podnikání a veřejných služeb při plánování, organizaci, racionalizaci a kontrole, informace o řízení atd.

Nezahrnuje:
- poradenství v oboru lesnictví (02.40)
- vývoj počítačového softwaru pro systémy účetní evidence (62.01)
- právní poradenství a zastupování (69.10)
- audit a daňové poradenství; vedení účetní evidence (69.20)
- architektonické, inženýrské a související technické poradenství (71.11 a 71.12)
- ekologické, zemědělské, bezpečnostní a podobné poradenství (74.90)
- poradenské činnosti v oblasti umístění vedoucích pracovníků a konzultace při vyhledávání zaměstnání (78.10)
- poradenské činnosti v oblasti vzdělávání (85.60)

42.22 Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace

Tato třída zahrnuje výstavbu vedení pro rozvod elektřiny a telekomunikačních vedení a souvisejících staveb a zařízení, které jsou jejich nedílnou součástí.

Zahrnuje:
- výstavbu inženýrských děl pro:
- kabelové sítě elektrického a telekomunikačního vedení (městské i dálkové)
- elektrárny

Nezahrnuje:
- služby projektového řízení inženýrských děl (71.12)

86.10 Ústavní zdravotní péče

Zahrnuje:
- akutní nebo dlouhodobou zdravotní péči, tzn. lékařskou péči, jako je diagnostika, ošetření a léčba, ve všeobecných nemocnicích (např. v městských, krajských, fakultních, vojenských a vězeňských nemocnicích) a ve specializovaných nemocnicích (např. v nemocnicích pro osoby závislé na návykových látkách nebo pro osoby s chronickým duševním onemocněním, na odděleních infekčních nemocí, v porodnicích, ve specializovaných sanatoriích); zdravotní péče je poskytována hospitalizovaným nemocným a je přímo kontrolována lékaři medicíny:
- činnosti lékařů a středního zdravotnického personálu
- laboratorní a technické služby, vč. činností radiologických a anestetických oddělení
- činnost lékařských pohotovostí
- činnosti na operačních sálech, nemocničních lékáren, přípravu jídla a ostatní nemocniční služby
- služby středisek plánovaného rodičovství, která poskytují lékařskou péči jako je sterilizace a přerušení těhotenství, s ubytováním

Nezahrnuje:
- laboratorní testy a vyšetření všech druhů materiálů a výrobků, s výjimkou lékařských testů a vyšetření (71.20)
- veterinární činnosti (75.00)
- lékařskou péči příslušníků ozbrojených sil v terénu (84.22)
- činnosti zubních ordinací obecné nebo speciální povahy (např. všeobecné zubní lékařství, endodontická a pediatrická stomatologie, orální patologie); čelistní ortopedii (86.23)
- konzultace soukromých lékařů u hospitalizovaných pacientů (86.2)
- lékařská laboratorní vyšetření (86.90)
- činnosti záchranných služeb a dopravu nemocných (86.90)

84.24 Činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti

Zahrnuje:
- řízení a nasazení řádných a pomocných policejních jednotek podporovaných veřejnými orgány a přístavní, hraniční a pobřežní policie a jiných speciálních policejních jednotek, vč. řízení dopravy, registrace cizinců a vedení protokolů o zatčení
- poskytování zásob pro domácí pohotovostní použití v případě mírových katastrof

Nezahrnuje:
- provoz policejních laboratoří (71.20)
- řízení a nasazení vojenských ozbrojených sil (84.22)

74.90 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

Tato třída zahrnuje poskytování celé řady služeb zejména pro komerční zákazníky. Obsahuje činnosti, pro něž jsou potřebné vyspělé profesní, vědecké a technické dovednosti. Nezahrnuje běžné rutinní postupy, které mají zpravidla krátké trvání.

Zahrnuje:
- zprostředkovatelské, makléřské činnosti, tj. sjednání nákupu a prodeje malých a středních obchodů, vč. profesionálních praxí, kromě realitních makléřů
- činnosti patentových makléřů (kteří sjednávají nákup a prodej patentů)
- činnosti odhadců, kromě pro nemovitosti a pojišťovny (pro starožitnosti, šperky atd.)
- audit účtů a informace o přepravních tarifech pro dopravu zboží (sazba za dopravné)
- činnosti předpovědi počasí
- bezpečnostní poradenství
- zemědělské poradenství
- environmentální (ekologické) poradenství
- ostatní technické poradenství
- činnosti poradců, kromě architektů, inženýrů a poradců pro oblast řízení
- činnosti stavebního dozoru, stavebního ekonoma a rozpočtáře

Zahrnuje také:
- činnosti agentů a agentur, které zastupují jednotlivce ve snaze získat pro ně vystoupení ve filmu, v televizi, divadle a jiných oblastech zábavy nebo na sportovních akcích; vyhledávání nakladatelů či producentů knih, divadelních her, uměleckých děl, fotografií atd.

Nezahrnuje:
- velkoobchod s ojetými automobily prostřednictvím aukcí (45.1)
- on-line aukce (maloobchod) (47.91)
- činnosti aukčních domů (maloobchod) (47.79)
- činnosti makléřů nemovitostí (68.31)
- účetnické činnosti (69.20)
- činnosti poradců v oblasti řízení (70.22)
- poradenské činnosti architektů a inženýrů (71.1)
- navrhování strojů a průmyslových zařízení (71.12 a 74.10)
- provádění veterinárních zkoušek a kontrol v souvislosti s výrobou potravin (71.20)
- reklamní činnosti (73.1)
- vytváření stojanů a jiných zobrazovacích struktur pro reklamy a jejich umístění (73.11)
- pořádání veletrhů, výstav a kongresů (82.30)
- činnosti nezávislých aukcionářů (82.99)
- správu věrnostních programů (82.99)
- spotřební úvěr a úvěrové poradenství (88.99)

42.21 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny

Tato třída zahrnuje výstavbu vedení pro kapaliny a plyny a souvisejících staveb a zařízení, které jsou jejich nedílnou součástí.

Zahrnuje:
- výstavbu:
- dálkových a komunálních potrubních vedení
- vodovodů
- zavlažovacích systémů (vodních kanálů)
- sběrných nádrží
- kanalizačních sítí (vč. údržby)
- čistících kanalizačních stanic
- čerpacích stanic

Zahrnuje také:
- výstavbu studní

Nezahrnuje:
- služby projektového řízení inženýrských děl (71.12)

17.12 Výroba papíru a lepenky

Zahrnuje:
- výrobu papíru a lepenky pro další průmyslové zpracování

Zahrnuje také:
- další zpracování papíru a lepenky:
- potahování, natírání a impregnaci papíru a lepenky
- výrobu krepového nebo zvlněného papíru
- výrobu laminátů a folií laminovaných papírem nebo lepenkou
- výrobu ručního papíru
- výrobu novinového a jiného tiskového nebo psacího papíru
- výrobu buničité vaty a buničité tkaniny
- výrobu karbonového, průpisového a přetiskového papíru v rolích nebo širokých arších

Nezahrnuje:
- výrobu vlnitého papíru a lepenky (17.21)
- výrobu dále zpracovaných výrobků z papíru, lepenky nebo buničiny (17.22, 17.23, 17.24, 17.29)
- výrobu natřeného nebo impregnovaného papíru, pokud nátěr nebo impregnační prostředek tvoří hlavní součást výrobku (viz třída, do které je zahrnuto potahování/natírání nebo impregnace)
- výrobu brusného papíru (23.91)