52.10 Skladování

Zahrnuje:
- provozování skladových zařízení pro všechny druhy zboží:
- provoz obilných sil, všeobecných obchodních skladišť, chlazených skladů, skladovacích nádrží atd.

Zahrnuje také:
- skladování zboží v zónách zahraničního obchodu
- zmrazování ve zmrazovacím tunelu

Nezahrnuje:
- parkovací zařízení pro motorová vozidla (52.21)
- provozování vlastních skladovacích zařízení (68.20)
- pronájem volného prostoru (68.20)

50.20 Námořní a pobřežní nákladní doprava

Zahrnuje:
- dopravu nákladu po moři a v pobřežních vodách, pravidelnou nebo nepravidelnou:
- dopravu vlečením a tlačením remorkéry, dopravu ropných plošin atd.

Zahrnuje také:
- pronájem lodí s posádkou pro námořní a pobřežní nákladní dopravu

Nezahrnuje:
- skladování nákladu (52.10)
- provoz přístavu a ostatní pomocné činnosti, jako činnosti v docích, lodivodství, překládání zboží pomocí námořních člunů, záchrana lodí (52.22)
- manipulace s nákladem (52.24)
- pronájem komerčních lodí a člunů bez posádky (77.34)

49.20 Železniční nákladní doprava

Zahrnuje:
- dopravu nákladů po hlavních železničních tratích i tratích vedlejších

Nezahrnuje:
- skladování a úschova (52.10)
- činnosti nákladních terminálů (52.21)
- činnosti spojené s železniční infrastrukturou, jako seřazování a posunování (52.21)
- manipulace s nákladem (52.24)