49.41 Silniční nákladní doprava

Zahrnuje:
- veškeré činnosti silniční nákladní dopravy:
- přepravu vytěženého dřeva
- přepravu zboží
- dopravu chladicími vozy
- těžkou nákladní dopravu
- přepravu ve velkém, vč. cisternových vozů i pro sběr mléka zemědělců
- přepravu automobilů
- přepravu odpadů a odpadních materiálů bez jeho sběru či likvidace

Zahrnuje také:
- pronájem nákladních automobilů s řidičem
- nákladní dopravu vozidly, která jsou tažena lidmi nebo zvířaty

Nezahrnuje:
- přepravu klád v lese jako součásti těžebních prací (02.40)
- rozvoz vody nákladními automobily (36.00)
- provoz zařízení terminálů pro manipulaci s nákladem (52.21)
- bednění a balení pro dopravu (52.29)
- poštovní a kurýrní činnosti (53.10 a 53.20)
- přepravu odpadů jako integrální části činností spojených se sběrem odpadů (38.11 a 38.12)
1. stránka z celkem 11