47.78 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializ. prodejnách

Zahrnuje:
- maloobchod s fotografickými potřebami, optickými výrobky a výrobky jemné mechaniky
- činnost optiků
- maloobchod se suvenýry, rukodělnými výrobky a náboženskými předměty
- činnosti komerčních uměleckých galerií
- maloobchod s topným olejem, plynem v lahvích, uhlím a palivovým dřevem
- maloobchod se zbraněmi a municí
- maloobchod s poštovními známkami a mincemi
- maloobchod se službami komerčních uměleckých galerií
- rámování obrazů
- maloobchod s nepotravinářským zbožím j. n.

91.02 Činnosti muzeí

Zahrnuje:
- provoz muzeí všech druhů:
- umělecké galerie, muzea šperků, nábytku, kostýmů, keramiky, stříbrného jídelního náčiní
- přírodopisná, vědecká a technická muzea, historická muzea, vč. vojenských muzeí
- ostatní specializovaná muzea
- skanzeny

Nezahrnuje:
- činnosti prodejních uměleckých galerií (47.78)
- restaurování uměleckých děl a muzejních exponátů (90.03)
- činnosti knihoven a archivů (91.01)

35.23 Obchod s plynem prostřednictvím sítí

Zahrnuje:
- prodej plynu prostřednictvím potrubních sítí uživatelům
- činnosti makléřů nebo obchodních agentů zprostředkujících prodej plynu prostřednictvím potrubních rozvodných sítí provozovaných jinými subjekty
- provoz burz, na nichž se obchoduje s plynnými palivy a s kapacitami přepravních potrubních sítí

Nezahrnuje:
- velkoobchod s plynnými palivy (46.71)
- maloobchod s plynem stlačeným v lahvích (47.78)
- přímý prodej paliv (47.99)

32.50 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb

Tato třída zahrnuje výrobu laboratorních, chirurgických, zdravotnických a dentálních přístrojů a nástrojů, zařízení a pomůcek; výrobu ortodontických pomůcek, zubních náhrad a rovnátek.

Zahrnuje také výrobu lékařského, dentálního a podobného nábytku, u něhož přídavné funkce určují účel využití, např. hydraulické funkce zubařského křesla.

Zahrnuje:
- výrobu chirurgických roušek a sterilního šicího materiálu a sterilních tkanin
- výrobu cementu pro zubní výplně (kromě fixačních prostředků pro zubní náhrady), zubního vosku a jiných dentálních technických formovacích a modelovacích materiálů
- výrobu cementu pro kostní rekonstrukce
- výrobu pecí pro zubní laboratoře
- výrobu laboratorních ultrazvukových čisticích přístrojů
- výrobu laboratorních sterilizačních přístrojů
- výrobu laboratorních destilačních přístrojů a odstředivek
- výrobu nábytku a vybavení lékařských a zubních ošetřoven, operačních sálů a prostor, veterinárních pracovišť:
- operační stoly
- stoly určené pro vyšetření
- nemocniční postele s mechanickým zařízením
- zubařská křesla
- výrobu kostních destiček a šroubů, injekčních stříkaček, jehel, katétrů, kanyl atd.
- výrobu dentálních nástrojů a přístrojů (vč. zubařských křesel s vestavěnými přístroji)
- výrobu umělých zubů, můstků atd. v zubních laboratořích
- výrobu ortopedických a protetických pomůcek
- výrobu skleněných očí
- výrobu lékařských teploměrů
- výrobu výrobků pro oční lékařství, např. brýlových a slunečních skel, skel broušených dle lékařského předpisu, kontaktních čoček, ochranných brýlí

Nezahrnuje:
- výrobu dentálních fixačních přípravků (20.42)
- výrobu impregnované zdravotnické vaty, gázy a obvazů (21.20)
- výrobu elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů (26.60)
- výrobu kolečkových křesel a jiných vozítek pro postižené (30.92)
- činnosti optiků (47.78)
1. stránka z celkem 11